แหล่งเรียนรู้

มีลักษณะก่อเป็นศิลาแลงสมัยทวารวดี มีอายุราวราวพุทธศตวรรษที่ 11 ถึง 12
2 ปี
1
6
เป็นวัดเก่าแก่อยู่ใน ตำบลพงษ์ตึก จังหวัดราชบุรี เ สร้างขึ้น ในสมัยอยุธยาตอนปลาย
2 ปี
0
3
ก๋วยเตี๋ยวรูสมุทรสาคร
2 ปี
0
1
โบสถ์เก่า วัดบ้านยาง จังหวัดนครปฐม ปัจจุบัน วัดบ้านยาง ได้ย้ายไปอยู่อีกฟากหนึ่งของถนน เป็นโบสถ์ขนาดเล็กกว้างประมาณ 5 เมตรยาวประมาณ 8 เมตร ไม่ระบุสร้างสมัยใด
2 ปี
0
1
เป็นวัดเก่าแก่ สมัยอะไรไม่ทราบใครมีข้อมูลช่วยเพิ่มเติมด้วย
2 ปี
0
1
ศาลเจ้า
2 ปี
0
3
ตลาดนัดตอนเย็นสำหรับชุมชนวัดทองเพลง
2 ปี
0
5
ร้านบะหมี่ดั้งเดิมเปิดมากกว่า 60 ปี ของคุณจิ๊ว
2 ปี
0
6
พระเจ้าเกล้าธนบุรี สาขา วงเวียนใหญ่
2 ปี
0
5
ศูนย์ประสานงานและรวบรวมอาสาสมัครที่ทำงานพัฒนาสังคม
2 ปี
0
9
เป็นงานที่ประชาชนร่วมใจกันวาดขึ้นมา เมื่อ วันที่ 11 ถ-12 กุมภา พันธ์ 2560 ในงานเทศกาลบางมด
2 ปี
0
14
สวนส้มบางมดแท้(สวนส้มในฝัน) เหลือน้อยมากในเขตบางมด
2 ปี
0
7
วัดท่าไม้ หนึ่งในวัดยอดนิยมของเหล่าดารานักแสดง
2 ปี
0
12
แหล่งเรียนรู้ฟอสซิล
3 ปี
0
9
ลานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ถนนคนเดินขายของกิน ของใช้ โอท๊อป อาหารพื้นบ้าน ติดกับแหล่งท่องเที่ยว เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท มัลดีฟเมืองไทย เขื่อนศรีนครินทร์
3 ปี
0
6
เกาะสีชัง สถานตากอากาศที่มีชื่อเสียงมานานนับร้อยปีจนถึงปัจจุบัน มีธรรมชาติความงดงามแตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ มีบรรยากาศที่สงบเงียบ อากาศบริสุทธิ์ มีสถานที่ ท่องเที่ยวอันงดงาม เป็นเกาะที่น่าท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบท้องถิ่นซึ่งสามารถแวะ ท่องเที่ยวในวันเดียวหรือพักค้างคืนก็ได้
3 ปี
0
12
“โรงเรียนจิตรลดา” โรงเรียนประถม ในรัชกาลที่ 10 ​ในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในพระราชวังดุสิต เป็นที่ประทับถาวร และให้สร้างอาคารเรียนถาวรในบริเวณใกล้เคียงกัน และพระราชทานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนจิตรลดา" โดยสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2501 เพื่อเป็นสถานศึกษาชั้นต้นสำหรับทูลกระกระหม่อมฟ้าชายและบุตรหลานข้าราชสำนัก โดยในช่วงต้นนั้น ทูลกระหม่อมฟ้าชาย ทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนจิตรลดา และในปี 2505 ก็ได้เดินทางไปศึกษาวิชาทหารต่อที่ต่างประเทศ ​สำหรับ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในพระราชวังดุสิต ตั้งอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เนื้อที่ประมาณ 395 ไร่ เป็นพระตำหนักที่มีภูมิทัศน์ร่มรื่นด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ เขียวขจีด้วยนาข้าว ไร่หม่อน สวนป่า และพรรณไม้นานาชนิด รอบนอกแวดล้อมด้วยคูน้ำทั้งสี่ด้านนั้น ​ภายในพื้นที่พระราชวังแห่งนี้ คงไม่มีที่ใดในโลกเปรียบเหมือน เพราะนอกจากจะเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ และที่ทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แล้ว พระองค์ยังสร้าง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ขึ้นภายในบริเวณโดยรอบด้วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 ดำเนินงาน เพื่อศึกษา ทดลองและวิจัยหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างในการนำไปปฏิบัติตาม ตามหลักแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ​นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ทดลองโครงการทดลองส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร เพื่อนำผลการศึกษาพระราชทานแก่ประชาชน เช่น โครงการนาข้าวทดลอง โครงการค้นคว้าวิจัยเชื้อเพลิงเขียว โครงการปลูกข้าวไร่ โครงการเลี้ยงปลานิล และโครงการโคนม รวมทั้งยังมีโรงงานจากโครงการทดลองของพระองค์เกิดขึ้นหลายประเภท เช่น โรงโคนมสวนจิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงสีข้าวตัวอย่าง โรงผลิตน้ำผลไม้ โรงบดและอัดแกลบ และโรงปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับผู้สนใจอยากเข้ามาศึกษาดูงานสามารถเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อได้ที่ งานนำชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เปิดรับได้ 200 คนต่อวัน โทร. 0-2282-8200 โดยจะต้องติดต่อมาล่วงหน้าก่อน 3 เดือน เพื่อนัดวันเข้าชม จากนั้นต้องทำหนังสือขออนุญาตมาที่ ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อมีหนังสือตอบกลับไป
3 ปี
0
5
ชุมชนวัดเทพธิดาราม เมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา มีเรื่องที่ทำให้ชาวชุมชนวัดเทพธิดารามภาคภูมิใจในชุมชนของตนคือ “หอไตรวัดเทพธิดาราม” ที่ตั้งอยู่ในชุมชน ได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากยูเนสโก ซึ่งเป็นวัดที่ได้รับอิทธิพลการตกแต่งจากจีน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเก็บพระคัมภีร์ใบลาน คงเอกลักษณ์ศิลปวัฒธรรมไทยจีนไว้อย่างสวยงามและควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง และผู้คนที่ผ่านไปย่านชุมชนนั้นต้องไม่พลาดแวะไปชม นอกจากนี้ ภายในวัดยังมี “กุฏิสุนทรภู่” ซึ่งเป็นที่สุนทรภู่เคยจำพรรษาขณะที่บวชเป็นพระ และต่อมาได้ค้นพบวรรณกรรมมากมายที่ท่านแต่ง เช่น พระอภัยมณี ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้ สมาน กาญจนผลิน ศิลปินผู้สร้างแนวดนตรี “สังคีตประยุกต์” โดยการนำดนตรีไทยบรรเลงกับดนตรีสากล เช่น เพลงรักคุณเข้าแล้ว ซึ่งเป็นผลงานที่ตราตรึงใจจนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีครูดนตรี และศิลปะอีกหลายท่านที่อยู่ในย่านชุมชนวัดเทพธิดา
3 ปี
0
1
ชุมชนนางเลิ้ง ชุมชนเล็กๆ ที่ถูกถนนสายหลักตัดผ่าน ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทั้งถนนหลานหลวง ถนนนครสวรรค์ ถนนกรุงเกษม ถนนพะเนียง ถนนจักรพรรดิพงษ์ ชุมชนแห่งนี้เป็นที่ตั้งวังต่างๆ ในสมัยก่อนมากกว่า 10 วัง และเป็นสถานที่ผูกพันของเจ้านายในอดีต ไม่ว่าจะเป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ฯลฯ ด้านสถานที่ห้ามพลาดของชุมชนนี้คือ “ตลาดนางเลิ้ง” เป็นตลาดบกแห่งแรกของไทย อายุนานกว่า 100 ปี แต่เดิมเรียก “สนามควาย” และเปลี่ยนมาเรียก “อีเลิ้ง” ตามชื่อตุ่มชนิดหนึ่งของชาวมอญ จนกระทั่งเปลี่ยนมาเรียกว่า “นางเลิ้ง” สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ยุคแรกของประเทศ นั่นคือ “โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี” เปิดฉายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2461 เริ่มจากการฉายหนังใบ้ จนมาเป็นหนังไทย จีน อินเดีย ฯลฯ ชุมชนแห่งนี้ เต็มไปด้วยแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง เช่น ละครชาตรี ลิเก หนังตะลุง ดนตรีปี่พาทย์ และยังคงมีร้านค้าที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาเก่าแก่ ร้านขายของชำ ร้านอาหาร ร้านตัดผม ซึ่งยังคงรูปแบบบ้านเรือนในรูปแบบเก่าให้เราได้เห็นและเรียนรู้ เครดิตภาพ edtguide.com
3 ปี
0
5
​หากเอ่ยถึงชุมชน “กุฎีจีน” ชุมชนโบราณเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุกว่า 200 ปี หลายคนคงจะนึกถึงโบสถ์ซางตาครู้ส หรือวัดกัลยาณมิตรที่มีหลวงพ่อโต เป็นศูนย์กลางจิตใจของชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ในละแวกนั้น นอกจากสถานที่ทางศาสนาที่เป็นจุดเด่นของชุมชนกุฎีจีนแล้ว ที่นี่ยังมีไฮไลต์อีกอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาในชุมชนนั้น ต้องมาลองลิ้มชิมรสกันทั้งนั้น ซึ่งไฮไลต์ที่ว่านั้นก็คือ “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” เป็นขนมโบราณกว่า 200 ปี ที่มีต้นตำรับมาจากชาวโปรตุเกสที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนกุฎีจีนเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันยังเหลือบ้านที่ทำขนมฝรั่งกุฎีจีนอยู่เพียงไม่กี่บ้านเท่านั้น และเมื่อเรามีโอกาสมายังชุมชนกุฎีจีน ก็ไม่พลาดที่จะนำขนมฝรั่งฯ มาให้รู้จักกัน
3 ปี
0
3
ร้านกาแฟ หน่ำเฮงหลี ชื่อนี้มีความหมายว่า "ค้าขายมีกำไร" ร้านนี้มีกาแฟรสดี ชาอร่อย เมนูเด็ดของที่นี่คือ ขนมปังสังขยา ที่กวนสดใหม่ทุกเช้า ร้านนี้ตั้งอยู่ใก้ลๆวัดโสมนัส ถนนจักรพรรดิพงษ์ เปิดตั้งแต่ 6:00 ถึง 16:00 เสาร์-อาทิตย์ เปิดถึงเที่ยง โทร. 02-2812134
3 ปี
0
2
ตามรอย ‘คุกเก่า’ ตำนานสมัย ร.5 หากเดินจากสนามหลวงลงมาที่ถนนราชดำเนินกลาง แล้วเดินต่อมาที่ถนนมหาไชย ยังคงมีสถานที่อีกแห่ง ที่ชวนให้ตามรอย เพราะนอกจากจะเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจแล้ว สวนรมณีนาถ ที่ตั้งอยู่บนถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฏร์ เขตพระนคร เคยเป็น ทัณฑสถาน ซึ่งผู้คนย่านนั้นเรียกกันติดปากว่า ‘คุกเก่า’ ย้อนกลับไป ใน ร.ศ.109 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2433 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถูกสร้างขึ้น โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ ให้จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างเรือนจำแห่งนี้ตามแบบเรือนจำบริกซ์ตัน ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเรือนจำที่มีระดับความมั่นคงสูงสุด เมื่อกุมภาพันธ์ ร.ศ. 109 จึงย้ายนักโทษเข้าไปอยู่ และเรียกที่แห่งนี้ว่า "คุกกองมหันต์โทษ" ซึ่งปัจจุบันมีอายุเก่าแก่ถึง 126 ปี มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง จนมาถึงชื่อ "เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร" แต่หลังจากนั้น เมื่อปรับปรุงเรือนจำกลางคลองเปรมเสร็จ ในปี พ.ศ. 2534 จึงย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมารวมกันที่นี่และปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสวนสาธารณะอีก แห่งของกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่มีพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2535 และได้รับพระราชทานนามว่า "รมณีนาถ" ซึ่งมีความหมายว่า "นางผู้เป็นที่พึ่ง" ด้วยสถานที่ภายในสวนรมณีนาถ แม้จะถึงปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไปแล้ว แต่ภายในยังคงไว้ซึ่งอาคารสำคัญ มีพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ซึ่งรวบรวมวัตถุเกี่ยวกับการลงโทษและวัตถุโบราณจากเรือนจำต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งอยู่ด้านถนนมหาไชย และในปี พ.ศ. 2540 อาคารพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย เดินเข้ามาในสวนเรื่อยๆ จะรู้สึกถึงความเย็นสบาย เพราะสวนถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิด แต่สิ่งที่ทำให้สะดุดตา ดูเหมือนจะเป็นอาคาร 4 หลังสำคัญ มีอายุถึง 126 ปี ที่แสดงถึงเรื่องราวความเป็นมาของผู้ต้องขังในสมัยรัชกาลที่ 5 ประกอบด้วย อาคารศาลอาญา จัดแสดงเครื่องมือลงทัณฑ์ วิธีประหารชีวิตและการลงโทษผู้ต้องขังสมัยโบราณเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อาคารรักษาการณ์ จัดแสดงภาพประวัติและอุปกรณ์เครื่องใช้ของเรือนจำฯ และเอกสารเกี่ยวกับประวัติการราชทัณฑ์ในอดีต อาคารร้านค้า จัดจำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์และของที่ระลึก และอาคารแดน 9 ซึ่งเป็นเรือนนอนผู้ต้องขังในอดีต ซึ่งแสดงวิถีชีวิตประจำวันของผู้ต้องขัง ระบบคุมขังที่ใช้ โดยมีลักษณะอาคารตามแบบตะวันตก นอกจากสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับการคุมขังนักโทษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว ยังมีประติมากรรมชิ้นสำคัญที่จัดแสดงภายในสวนรมณีนาถ นั่นคือ “ประติมากรรมสังข์สัมฤทธิ์” ที่อยู่ตรงกลางสระน้ำพุเฉลิมพระเกียรติ ภายในสังข์สัมฤทธิ์นั้นบรรจุแผ่นยันต์มหาโสฬสมงคลและสังข์องค์จริง ว่ากันว่า น้ำที่ไหลออกจากสังข์ เปรียบได้ดังน้ำพระทัยของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และบ่อน้ำพุ เปรียบได้กับพสกนิกรที่พร้อมใจกันสรรเสริญ สำหรับป้อมยามที่เป็นสิ่งก่อสร้างเดิมเป็นตัวแทนเหล่าผู้ต้องขัง ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ปัจจุบันสวนรมณีนาถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลางกรุงเทพฯ และสถานที่ออกกำลังกายทั้งแอโรบิกแดนซ์ เครื่องเล่นออกกำลังกาย และที่รวมกลุ่มของนักวิ่งทั้งหลาย เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสุขภาพ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 21.00 น. พื้นที่ในตำนานแห่งนี้ ได้เป็นที่เล่าขานมายังรุ่นลูกหลานในปัจจุบัน และยังคงรักษาอาคารต่างๆ เพื่อคงไว้ถึงประวัติศาสตร์ของไทย ที่ชวนให้ค้นหาและนึกถึง แอปพลิเคชัน Dosee (ดูสิ) ขอเชิญอ่านริเริ่มและเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดสถานที่ลงในแอปพลิเคชั่น พร้อมแชะ โชว์ แชร์ สถานที่และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทยไว้ในที่เดียว
3 ปี
0
3
ขอเชิญร่วมนมัสการ หลวงพ่อสนอง เขมวํโส ชมอุโบสถสองชั้น
3 ปี
0
3
โรงเรียนภารตวิทยา
3 ปี
0
0
‘ร้านมิตรโภชนา’ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวเก่าแก่ฝั่งท่าพระจันทร์ ‘ร้านมิตรโภชนา’ จะตุ๋นเนื้อวัวให้เปื่อย จนนุ่มแทบละลายในปาก และลูกชิ้นสดที่อร่อยพอดีคำ กลมกล่อมด้วยน้ำซุปที่เข้มขนผสมเครื่องยาจีนสูตรเฉพาะของร้าน ที่เปิดมามากกว่ายี่สิบปี ซึ่งร้านปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้สูตรนี้และหากินค่อนข้างยาก เป็นร้านเก่าแก่ที่ใครผ่านไปมาจะต้องแวะชิม นอกจากนี้ยังตบท้ายด้วย ‘ขนมเบื้องโบราณ’ โดยคุณป้าผู้ใจดี วางขายอยู่หน้าร้าน เรียกได้ว่ากินของคาวเสร็จตบท้ายด้วยของหวานต่อได้เลย
3 ปี
0
5
“ร้านคุณแดงก๋วยจั๊บญวน” การเดินทางเริ่มต้นจากสนามหลวง เข้าสู่ถนนพระอาทิตย์โดยเลี้ยวซ้ายใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตรงไปเรื่อยๆ จนถึงหัวโค้งป้อมพระสุเมรุก็จะพบ ร้านคุณแดงก๋วยจั๊บญวน เป็นร้านที่มีเมนูไม่มากแต่คุณภาพมาเต็มชาม ที่นำสูตรต้นตำรับจากอุบลราชธานีมาปรุงให้รสชาติเข้มข้น กลมกล่อมเหมือนต้นตำรับ แต่ใส่เครื่องลงไปอย่างจุใจ เคล็ดลับอยู่ที่เส้นเหนียวนุ่มและรสชาติกลมกล่อม ปรุงกันสดๆ ชามต่อชาม แค่แวะมาร้านคุณแดงก็ไม่ต้องเดินทางไปชิมไกลถึงภาคอีสาน สถานที่ 32, ถ.พระสุเมรุ, แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร, 10200 โทร.085-2460111
3 ปี
0
4
“ร้านโรตีมะตะบะ” ร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเป็นอันดับต้นๆ ของย่านพระอาทิตย์ เปิดเพียงสาขาเดียวในกรุงเทพฯ มี “อับดุล การิม” ชาวบังคลาเทศ ก่อตั้งร้านในปี 2486 ซึ่งเมื่อก่อนการิมเป็นนักศึกษาอยู่ในประเทศพม่า จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกกองทัพญี่ปุ่นกวาดต้อนมาทางตอนใต้ของไทย เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม การิมจึงถูกปล่อยตัวและหาทางกลับบ้าน หลังจากที่นั่งเรือมาขึ้นฝั่งแถววังหลัง – ท่าพระจันทร์ เห็นวิถีชีวิตคนในย่านนี้ จึงตัดสินใจใช้ชีวิตในเมืองไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมา เขาใช้วิชาความรู้ด้านการทำอาหารที่ติดตัวมาทำสูตรโรตีมะตะบะของอินเดียผสมกับสูตรของมาเลเซีย ทำให้โรตีเป็นที่ขึ้นชื่อ และยังมีเมนูมากมายให้เลือกชิม เช่น ข้าวหมกไก่ มัสมั่น กุรุหม่า แกงเขียวหวาน ซุปหางวัว เป็นต้น รับประกันได้เลยว่าอร่อยทุกเมนูแน่นอน
3 ปี
0
17
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร บริเวณแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครนั้น มีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวสยามตั้งแต่อดีตที่แสดงให้เห็นทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมในสมัยนั้นให้ได้ศึกษา การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยนั้นเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดย ‘พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร’ นับเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดียในพระบรมมหาราชวังจัดตั้ง โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2417 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 จัดแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ส่วนที่ 2 จัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีไทยตามยุคสมัย ณ อาคารมหาสุรสิงหนาทและอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ ส่วนที่ 3 จัดแสดงประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแต่โบราณ ณ อาคารหมู่พระวิมานและโรงราชรถ และส่วนที่ 4 อาคารโบราณสถาน จัดแสดงอาคารหมู่พระที่นั่งในพระราชวังบวรสถานมงคลมาแต่เดิม รวมทั้งอาคารที่เคลื่อนย้ายมาจากพระราชวังต่าง ๆ เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ตำหนักแดง พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พระที่นั่งปาฏิหาริย์ ฯลฯ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เปิดทำการวันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.finearts.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 2224 1370, 0 2224 1333 รอบพื้นที่สนามหลวงหรือรอบเกาะรัตนโกสินทร์ยังมีแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษาอีกมากมาย แอปพลิเคชัน Dosee (ดูสิ) ขอเชิญอ่านริเริ่มและเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดสถานที่ลงในแอปพลิเคชั่น พร้อมแชะ โชว์ แชร์ สถานที่และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทยไว้ในที่เดียว
3 ปี
0
2
‘วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์’ หากใครได้มาเดินเล่นที่ท้องสนามหลวง นอกจากวัดพระแก้วคู่บ้านคู่เมืองของไทยแล้ว ยังคงมีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ที่มีประวัติความเป็นมาและอยู่คู่บ้านเมืองมาตั้งแต่โบราณเช่นกัน ภายในวัดกว้างขวาง และสงบร่มรื่น ผู้ที่แวะผ่านมาทางสนามหลวงหรือระแวกนั้น สามารถเข้ามากราบสักการะ พระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ ที่อยู่ภายในอุโบสถ ซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสร้างตามแบบอย่างพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีสรรเพชญในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง 5.16 เมตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท วังหน้าในรัชกาลที่ 1 ทรงเคารพศรัทธาสูงสุด ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในยุคที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง พระองค์ทรงทำนุบำรุงศาสนา และตั้งมหาวิทยาลัยการศึกษาของสงฆ์ฝ่ายมหานิกายขึ้นในวัดมหาธาตุ และเปิดการเล่าเรียนพระธรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปีพ.ศ.2437 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสยามมกุฎราชกุมารทรงสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบริจาคพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าวชิรุณหิศ อุทิศพระราชทานให้ปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุ แล้วโปรดเกล้าฯ ชื่อวัดให้เป็น “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์” ปัจจุบัน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ได้เปิดหลักสูตรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และมีพระวิปัสสนาจารย์สอนปฏิบัติ ในเวลาดังนี้ 05.00 – 07.00 น., 08.30 -11.00 น., 13.00 -16.30 น., และ 18.00 - 21.30 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-223-6878, 081-665-0071, แฟกซ์ 02-223-6789
3 ปี
0
0
เฉาก๊วยเย็นๆ เต้าฮวยสูตรโบราณ ที่ท่าช้าง หากเดินรอบสนามหลวงจนเหนื่อยและอยากหาของหวานกินให้เย็นชื่นใจ ให้เดินตรงมาที่หัวมุมถนนท่าช้าง ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จะพบเต้าฮวย เฉาก๊วยสูตรโบราณ ‘ร้านอาคุง’ ที่ได้รับการกล่าวขานถึงจากผู้คนที่แวะไปย่านนั้นอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นเต้าฮวยโบราณที่ถ่ายทอดเคล็ดลับมานานกว่า 50 ปีแล้ว สังเกตหน้าร้านง่ายๆ จากหม้อเต้าฮวย เฉาก๊วย และเครื่องเคียงมากมายให้ได้เลือกกินกัน เมนูขึ้นชื่อของที่นี่คือ ‘สองสหายหวานเย็น’ ที่ผสมผสานด้วยเต้าฮวยครึ่งหนึ่งที่โรยด้วยปาท๋องโก๋กรอบ และเฉาก๊วยอีกครึ่งหนึ่ง และน้ำขิงที่หวานกำลังดี นอกจากนี้ยังมีเฉาก๊วย เฉาก๊วยทรงเครื่ง เต้าฮวย เต้าฮวยทรงเครื่อง และน้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง สำหรับราคาอยู่ที่ถ้วยละ 10-25 บาท เปิดขายทุกวัน เวลา 11.00-19.00 น. โทร. 08-1775-2540
3 ปี
0
2
หากใครได้มีโอกาสเดินทางไปบริเวณท้องสนามหลวง นอกจากวัดพระแก้ว และศาลหลักเมืองแล้ว ยังมีอีกสถานที่หนึ่งตั้งอยู่บนถนนหน้าพระธาตุ คือ “พระตำหนักแดง” ที่เป็นส่วนหนึ่งของ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร” สถานที่ใช้จัดแสดงสิ่งของส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี และสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงคุณค่า ย้อนกลับไป เมื่อในสมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระตำหนักในพระบรมมหาราชวัง 2 หมู่ พร้อมกับการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ในปีพ.ศ.2325 โดยหมู่ 1 มีชื่อเรียกว่า “พระตำหนักเขียว” พระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระเทพสุดาวดี และอีกหมู่ 1 เรียกว่า “พระตำหนักแดง” พระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสุดรักษ์ เสด็จประทับอยู่จนตลอดพระชนมายุ ต่อมาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีซึ่งเป็นพระธิดาได้เสด็จประทับและเสด็จสวรรคตในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระตำหนักแดง สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นทรงไทย ตัวพระตำหนักทาด้วยสีแดง มีขนาด 7 ห้อง ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเรือนทั่วไป หลังคาทรงจั่ว มุงด้วยกระเบื้องเกล็ดเต่า ประกอบไปด้วย ช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ ที่แสดงให้เห็นถึงฐานันดรศักดิ์ของผู้อาศัย ตัวอาคารภายนอก ด้านทิศใต้และตะวันออก มีเสานางเรียงรับเชิงชายคาทางด้านขวาและด้านหลังจำนวนถึง 15 เสา แสดงให้เห็นถึงลักษณะของอาคารหรือสถานที่สำคัญในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มักสร้างเสาสูงจากพื้นเพื่อรับเชิงชายคามีทางเข้าสู่ภายในตัวอาคารอยู่ทางด้านทิศเหนือ ตัวเรือนทำฝาปะกน ดุมอกและเชิงบน-ล่างอกเลาบานประตูหน้าต่าง แกะสลักลวดลายอย่างงดงาม ในปัจจุบัน เมื่อเราเดินไปเข้าชมด้านในพระตำหนักแดง จะพบการจัดแสดงสิ่งของส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี และสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงสิ่งของ เครื่องใช้ของชนชั้นสูง ส่วนใหญ่เป็นศิลปวัตถุที่เป็นเครื่องประดับบ้าน เช่น ตู้เท้าสิงห์ โต๊ะและเก้าอี้เท้าสิงห์ โถเบญจรงค์ หีบใส่ผ้าของชนชั้นสูง และศิลปวัตถุของผู้ครอบครองตำหนัก ได้แก่ พระแท่นบรรทม และฉลองพระบาทของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 โคมส่องเสด็จของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว หากใครแวะเวียนไปแถวท้องสนามหลวง และอยากไปชมพระตำหนักแดง ก็เดินไปที่ได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้บริการวันพุธ-วันอาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์) เวลา 09.00-16.00 น. สำหรับคนไทย เข้าชมฟรี นอกจากนี้ ยังมีบริการนำชมฟรี โดยอาสาสมัครทุกวันอาทิตย์ 2 รอบ รอบเช้า 10.00-12.00 น. รอบบ่าย 13.30-15.30 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2224-1333
3 ปี
0
2
‘ป้อมมหากาฬ’ ตั้งอยู่บริเวณริมคลองรอบกรุง ใกล้เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ลักษณะป้อมเป็นขนาดใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม มีประตูทางเข้า 1 ประตู หลังคาโครงไม้มุงกระเบื้องทรงคล้ายฝาชีหรือใบบัว คว่ำ 2 ชั้น ที่ป้อมชั้นล่างมีปืนใหญ่ตั้งประจำช่องเสมาเป็นจำนวน 6 กระบอก กำแพงเมืองที่ต่อจากป้อมมหากาฬไปตามแนวถนนมหาไชยนั้น มีลักษณะเป็นกำแพงมีเชิงเทิน ใบเสมาชนิดปลายแหลม ยาว 180 เมตร ถูกตัดขาดเป็นช่วงๆ ในพุทธศักราช 2524 กรมศิลปากรได้บูรณะป้อมและกำแพงเมือง เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี และได้ก่อคอนกรีตแนวเชิงเทินเชื่อมช่วงกำแพงที่ขาดเข้าด้วยกันตามแบบเดิม และเมื่อเราเดินตามแนวกำแพงไปยังตรอกพระยาเพชรปาณี จะพบชุมชนป้อมมหากาฬที่อาศัยอยู่รวมกันมาเป็นเวลานาน ยังคงเห็นบ้านเรือนเก่าแก่สมัยรัตนโกสินทน์ตอนต้นที่ลูกหลานยังคงอนุรักษ์ และที่นี่เองก็ยังเคยเป็นที่ผลิตเครื่องดนตรีไทย และกลองในสมัยรัชกาลที่ 6 อีกด้วย ถ้าจะมาชมสไตล์บ้านเรือนไทยของแท้ แนะนำว่าให้แวะมาชมที่นี่ได้เลย
3 ปี
0
5
‘ป้อมพระสุเมรุ’ อยู่ใกล้ๆ ชุมชนถนนพระอาทิตย์ ติดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางลำพู เป็นป้อมก่ออิฐถือปูน ทรงแปดเหลี่ยม หันหน้าออกริมคลองบางลำพู ลักษณะเป็นป้อม 3 ชั้นมีบันไดขึ้นป้อมจากด้านในกำแพงจำนวน 3 บันได มีเชิงเทินและแผงบังปืน ตรงกลางป้อมก่อผนังแบ่งเป็นห้องๆรวม 38 ห้อง เพื่อเก็บกระสุนดินดำและอาวุธ ได้มีการบูรณะป้อมในช่วงสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนป้อมพระสุเมรุ เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2492 ปัจจุบันนี้รอบๆ ป้อมพระสุเมรุ ได้ถูกปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบ ให้เป็นสวนสาธารณะชื่อว่า ‘สวนสันติชัยปราการ’ ซึ่งเป็นที่ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชน โดยมีทั้งการเต้นแอโรบิค รำมวยจีน และเป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ เช่น พิธีต้อนรับแขกจากต่างประเทศ พิธีลอยกระทง สงกรานต์ รวมถึงเป็นที่ชมวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมสูดหายใจได้เต็มปอด กับเก็บภาพสวยๆ ยามพระอาทิตย์ตกดินก็นับว่าเป็นที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
3 ปี
0
7
‘ท่ามหาราช’ เป็นท่าเรือดั้งเดิมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ชาวกรุงเทพมหานครรู้จักกันดี ตั้งอยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งติดกับสนามหลวง ถ้ากล่าวถึงแหล่งพระเครื่อง บูชาวัตถุมงคล ท่ามหาราชเป็นที่ขึ้นชื่อและมีมากมายหลายร้านให้ได้เลือกชมและบูชา แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ท่าเรือดั้งเดิมได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ที่มีร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเน้นแนวคิด 3 แนวคิด คือ ร้านอาหารริมแม่น้ำ (riverside eatery) สถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์กลางกรุง (urban oasis) และตลาดนัดศิลปวัฒนธรรม (art & culture market) ในเนื้อที่ 3,684 ตร.ม. ถูกแบ่งออกเป็น ร้านค้าแนวเก๋ๆ ร้านอาหารสุดชิค ที่เดินพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมนั่งเสพบรรยากาศชิล มองวิถีชีวิตสไลว์ไลฟ์ของคนริมแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับการเดินทาง สามารถโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยามาลงที่ท่ามหาราชได้เลย หรือนั่งรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีตากสิน ต่อเรือด่วนเจ้าพระยาลงที่ท่าเรือท่ามหาราช หรือรถโดยสารประจำทาง ลงหน้าท่ามหาราช สาย 32, 53, 124, 203, 201, ปอ.32, ปอ.524 ข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม โทร: (66) 2-024-1393 แฟกซ์: (55) 2-024-1394 Email: info@thamaharaj.com หรือ www.thamaharaj.com
3 ปี
0
3
ตลาดน้ำแห่งใหม่กลางกรุง ริมคลองแสนแสบร่มรื่นเชื่อมสองฝั่ง วัดบำเพ็ญเหนือเสรีไทย 60 - วัดบางเพ็งใต้รามคำแหง 185 ด้วยสะพานเรือ แห่งเดียวในโลก เปิดทำการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น. ตักบาตพระทางเรือเวลา 7.30 น. ถึง 8.00 น.
3 ปี
0
12
ห้องเช่า
3 ปี
0
11
‘ศรีศัมพูกปัฏฏนะ’ เมืองที่หายสาบสูญ ถ้ากล่าวถึงยุคของเมืองโบราณ “ทวารวดี” เป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ที่มีเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมที่โด่งดังมากในอดีต มีเมืองโบราณที่หายไป แต่ยังคงทิ้งหลักฐานต่างๆ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา จังหวัดในปัจจุบันที่เป็นพื้นที่ของอาณาจักรทวารวดีแต่เดิมคือ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐมและ สุพรรณบุรี และแน่นอนว่าจังหวัดต่างๆ นี้ ยังคงมีศิลปกรรม ประติมากรรมยุคทวารวดีตกทอดมายังปัจจุบัน “สระโกสินารายณ์” ที่ตั้งอยู่ใน จ.ราชบุรี เคยเป็นที่ตั้งของ “เมืองศรีศัมพูกปัฏฏนะ” ที่ได้หายสาบสูญไปพร้อมๆ กับการหมดอำนาจของ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ของอาณาจักรเขมรที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งได้แผ่ขยายมาในพื้นที่ประเทศไทยฝั่งตะวันตก ในจารึกพบว่าชื่อปราสาทมาจากพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในป่ารกชัฏและมีรูปสลักสิงโตคู่ตรงทางเข้า นอกจากนี้ จารึกที่ปราสาทพระขรรค์ ของอาณาจักรเขมร ได้กล่าวถึงการสร้าง “วิษัยนคร” แห่งใหม่อีก 5 – 6 แห่ง ภายหลังชัยชนะพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในแทบประเทศไทยฝั่งตะวันตก โดยเมืองศรีศัมพูกปัฏฏนะ หรือ สระโกสินารายณ์ เป็นหนึ่งในวิษัยนคร และได้เสื่อมสลายลงภายในเวลาไม่ถึง10 ปี จากการขุดพบของกรมศิลปากรในช่วงต้น พ.ศ.2509 ได้ค้นพบซากโบราณสถานขนาดใหญ่เรียกว่า “จอมปราสาท” โดยน่าจะเป็นปราสาทหรือ “สุคตาลัย” ที่ประทับของพระไภษัชยคุรุ (พระพุทธเจ้าแพทย์ ตามคติพุทธศาสนามหายาน) การตกแต่งภายในปราสาท เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเขมร กับวัฒนธรรมทวารวดี เดิมภายในเมืองเก่าแห่งนี้มีสระน้ำอยู่ภายในทั้ง 4 ทิศ คือ สระนาค สระจรเข้ สระมังกร และสระแก้ว ซึ่งแทนความหมายของมหาสมุทรทั้ง 4 ที่รายล้อมเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่สถิตแห่งพระพุทธเจ้าสูงสุดบนสรวงสวรรค์ ปัจจุบัน เมืองโบราณโกสินารายณ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง เขตตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีการพัฒนาและฟื้นฟูมาโดยตลอด กองหินศิลาแลงก็ถูกรื้อนำไปใช้ประโยชน์ สระน้ำทั้ง 4 ทิศ ได้ถูกปรับปรุงให้เป็น สระโกสินารายณ์ และมีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสระแห่งนี้ว่า เคยมีคนพบพญานาคอยู่ในสระ หรือพบพระธาตุพุทธสาวกปรากฏใต้ต้นไม้รอบสระโกสินารายณ์ และยังมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์ ที่จัดแสดงอารายธรรมของเขมรและความเป็นมาของที่นี่ พร้อมชมประติมากรรมองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี วันพุธ – วันอาทิตย์ ในเวลา 10:00 – 16:00 น การรุ่งเรืองของอาณาจักรในยุคสมัยก่อน ทำให้เราได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งน่าค้นให้และบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้อ่านต่อไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ที่หายไปลงใน แอปพลิเคชัน Dosee (ดูสิ) พร้อมแชะ โชว์ แชร์ สถานที่และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทยไว้ในที่เดียว
3 ปี
0
12
สถานที่ทำงาน toolmorrow
3 ปี
0
11
บ้านดนตรีเยาวชนคลองหลวงแพ่ง จ.ฉะเชิงเทรา
3 ปี
0
6
ตลาดหลวงแพ่ง
3 ปี
1
15
ต้นไทรใหญ่ 300ปีตลาดเนื่องเขต
3 ปี
0
7
ตลาดร้อยปีเนื่องเขต
3 ปี
3
29
ร้านกาแฟโราณของแท้
3 ปี
0
10
ตลาดร้อยปีย่านหนองจอก
3 ปี
0
7
ประเพณีตักบาตรพระร้อยวัดสุธาโภชน์ ของชาวมอญ จัดขึ้นทุกๆอาทิตย์แรกหลังจากออกพรรษา
3 ปี
2
8
บึงขนาดใหญ่หลังสำนักงานใหญ่ The toolmorrow Khlong-khoi City
3 ปี
0
8
เทสๆๆๆ
3 ปี
0
25
ข้อมูลการติดต่อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1934 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว หากมาเที่ยวถิ่นเขาค้อ อย่าพลาดแวะไปชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวในสมัยปี 2524 ไว้ด้วยหลักฐานแห่งชัยชนะ ณ ฐานอิทธิ หรือพิพิธภัณฑ์อาวุธ สถานที่แห่งนี้เคยเป็นฐานปืนใหญ่ในการสู้รบเพื่อชิงพื้นที่ของเขาค้อคืนจากคอมมิวนิสต์ภายใต้บัญชาการของพันเอก อิทธิ สิมารักษ์ ปัจจุบันฐานอิทธิจึงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสู้รบตั้งแสดงอยู่ภายนอกอาคาร เช่น เครื่องบินขับไล่ เอฟ 5 ปืนใหญ่ รถสายพานลำเลียงพล ซากรถถัง รถแทรกเตอร์ บังเกอร์สำหรับหลบภัย และอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้ออื่น ๆ ภายในอาคารมีห้องบรรยายสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์ของยุทธภูมิเลือดในการสู้รบให้แก่ผู้เข้าชมที่มาเป็นหมู่คณะ โดยมีเจ้าหน้าที่บรรยายสรุปและฉายวีดิทัศน์ นอกจากนี้ยังมีห้องจัดนิทรรศการที่จัดแสดงอุปกรณ์ เครื่องใช้ เสื้อผ้า อาวุธ ที่ยึดได้จากคอมมิวนิสต์อีกมากมาย ขอบคุณข้อมูลจาก thai.tourismthailand.org
3 ปี
0
14
ข้อมูลการติดต่อ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน มหาสารคาม รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน เป็นปราสาทหินที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศิลปะขอมสมัยบายน อายุระหว่าง พ.ศ. 1700-1750 ตัวปราสาทสร้างด้วยศิลาแลงเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเหมือนกู่มหาธาตุ และมีทับหลังประตูมุขหน้าจำหลักลายงดงามน่าดู การเดินทาง ใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2045 (เข้าอำเภอนาดูน) ประมาณ 1 กิโลเมตร จะอยู่ทางขวามือ ขอบคุณข้อมูลจาก thai.tourismthailand.org
3 ปี
0
6
ข้อมูลการติดต่อ บ้านดงยาง ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว คำว่ากู่ เป็นภาษาอีสาน แปลว่า ปรางค์ หรือปราสาท กู่สวนแตง ก็คือปราสาทซึ่งมีลักษณะเดียวกับปราสาทหินพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ แต่เป็นปราสาทขนาดเล็ก ไม่มีโคปุระหรือประตูทางเข้า ไม่มีกำแพงแก้ว ไม่มีระเบียงคต เป็นปราสาทก่อด้วยอิฐ จำนวน 3 องค์ ตั้งเรียงกันเป็นแถวบนฐานศิลาแลงเดียวกัน โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้ามีบรรณาลัยก่อด้วยศิลาแลง 2 หลัง และสระน้ำโบราณ 1 สระ กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ครอบคลุมเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา เมื่อเปรียบเทียบเรื่องราวที่แกะสลักบนทับหลัง สันนิษฐานว่า กู่สวนแตง สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 17 มีลักษณะคล้ายศิลปะเขมรแบบนครวัด กู่สวนแตง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม บ้านดงยาง ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอบคุณข้อมูลจาก thai.tourismthailand.org
3 ปี
0
3
ข้อมูลการติดต่อ บ้านเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทร.0 4374 6104 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่บ้านเขวา ตำบลเขวา เป็นโบราณสถานที่มีอายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 18 สร้างขึ้นเพื่อเป็นอโรคยาศาล ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศิลปะขอมแบบบายน ทำด้วยศิลาแลงเป็นรูปกระโจมสี่เหลี่ยม สูงจากพื้นดินถึงยอด 4 วา กว้าง 2 วา 2 ศอก ภายในปราสาท มีเทวรูปทำด้วยดินเผา 2 องค์ นั่งขัดสมาธิ ประนมมือ ถือสังข์ มีกำแพงทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบ โคปุระ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีบรรณาลัย 1 หลัง มีซุ้มประตูอยู่กึ่งกลางกำแพงแก้ว ด้านหน้าเป็นทางเข้าออกเพียงด้านเดียว ส่วนอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก กรอบประตูและทับหลังเป็นหินทราย กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณข้อมูลจาก thai.tourismthailand.org
3 ปี
0
0
ข้อมูลการติดต่อ ชุมชนวัดไก่แก้ว ซอยโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ที่นี่เป็นโบราณสถานที่เชื่อกันว่าเป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี นามว่า “ภูก่ำงาเขียว” ซึ่งหมายถึงช้างผิวสีคล้ำที่มีงาสีเขียวอันทรงอานุภาพและมีอิทธิฤทธิ์ โดยกู่ช้างนั้นมีลักษณะเป็นสถูปทรงกระบอกปลายมน ส่วนกู่ม้า มีลักษณะเป็นสถูปทรงระฆัง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสพระนางจามเทวีเช่นกัน ขอบคุณข้อมูลจาก thai.tourismthailand.org
3 ปี
0
3
ข้อมูลการติดต่อ บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว กู่ประภาชัย หรือบางคนเรียกว่ากู่บ้านนาคำน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านนาคำน้อย หมู่1,15 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 57 กิโลเมตร การเดินทางไปตามเส้นทางเดียวกันกับพระธาตุขามแก่น โดยตรงต่อไปก่อนถึงสะพานข้ามคลองส่งน้ำจากลำน้ำพองเลี้ยวซ้ายตามถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน แล้วเลี้ยวขวาสะพานเข้าหมู่บ้านนาคำน้อยก็จะถึงที่ตั้งกู่ประภาชัยซึ่งอยู่ภายในวัดบ้านนาคำน้อย ขอบคุณข้อมูลจาก thai.tourismthailand.org
3 ปี
0
2
ข้อมูลการติดต่อ บ้านกู่ หมู่ 2 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว กู่พระโกนา ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมแบบเขมรอีกแห่งหนึ่ง มีขนาดปานกลาง ไม่ใหญ่มาก ขอบคุณข้อมูลจาก thai.tourismthailand.org
3 ปี
0
2
ข้อมูลการติดต่อ บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว การทอผ้าเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านก้างปลา ในอดีตชาวบ้านได้ปลูกฝ้ายเป็นอาชีพ เพื่อนำดอกฝ้ายมาทำเป็นเส้นด้ายไว้ใช้ทอผ้าสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองมาหลายชั่วอายุคน จนเกิดความรู้ ประสบการณ์ เกิดการพัฒนาความสามารถ สะสมเป็นองค์ความรู้สืบทอดกันมาสู่ลูกหลาน จากการทอผ้าใช้เองในครัวเรือน ชาวบ้านก้างปลาได้พัฒนาฝีมือการทอให้มีลวดลายต่างๆ ที่ประณีต สวยงาม เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ้าทอกันเองทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน จนในปัจจุบันผ้าทอพื้นเมืองของบ้านก้างปลาได้กลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านหลายครัวเรือน
3 ปี
0
4
ข้อมูลการติดต่อ 72 วัดจอมมณี บ้านใหม่ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0 5674 5997,0 5670 4525 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อความรู้ในการตีมืดคือภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เอกลักษณ์ของมีดจากฝีมือกลุ่มช่างตีมีดบ้านใหม่จึงไม่เหมือนใคร เพราะมีดทุกเล่มล้วนสลักชื่อบรรพบุรุษของช่างที่ทำมีดเล่มนั้นขึ้น เพื่อระลึกถึงคุณความดีที่ท่านเหล่านั้นได้มอบให้แก่ลูกหลาน ไม่เพียงคุณจะได้เลือกซื้อมีดสารพัดรูปแบบ เช่น มีดดาบ มีดทำครัว มีดทำการเกษตร มีดโบราณที่หายากสำหรับนักสะสมเท่านั้น หากยังมีการสาธิตวิธีการตีมีดให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันเป็นขวัญตา
3 ปี
0
2
ข้อมูลการติดต่อ ถนนดีบุก ถนนถลาง ถนนกระบี่ และถนนเยาวราช อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร. 0 7621 4325 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว คุณค่าของความเป็นเมืองเก่าภูเก็ตที่ยังคงได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำที่ผู้มาเยือนทุกคนต้องแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันให้ได้ นั่นคือกลุ่มตึกสไตล์ชิโน-โปรตุกีส ที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองในยุคเหมืองแร่เฟื่องฟูบนภูเก็ตครั้งหนึ่งในอดีต คุณจะได้รื่นรมย์ประวัติศาสตร์สนุกนึก เรียนรู้เรื่องราวแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า สบายๆ ชิลๆ ไปกับคาเฟ่น่ารักที่ดัดแปลงจากตึกเก่าเหล่านั้นมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้คือความสุขจากย่านเก่าภูเก็ตที่ต้องเก็บไว้ในลิ้นชักแห่งความทรงจำ
3 ปี
0
8
ข้อมูลการติดต่อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทร. 0 5452 1127 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว มาทำความรู้จักผ้าทออันเป็นเอกลักษณ์ของไทลื้อจาก “ผ้าลายน้ำไหล” ณ หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งนี้ ซึ่งเลื่องลือในฝีมือการทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงามมายาวนาน และเป็นแหล่งทอผ้าไทลื้อที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน โดยสามารถเลือกซื้อชิ้นงานหัตถกรรมคุณภาพ พร้อมชมวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านที่น่าประทับใจ
3 ปี
0
1
ข้อมูลการติดต่อ ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โทร. 0 2562 0760 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ใคร ๆ ก็เดินทางไปบ้านประมงปากนาย เพราะความเลื่องลือในรสชาติของปลาสดเนื้อรสหวานจากเขื่อนที่เราสามารถนั่งรับประทานกันบนแพไม้กลางอ้อมกอดของผืนน้ำที่มีวิวภูเขามาแต่งแต้มให้ดูน่าค้นหา ที่แห่งนี้เดิมเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำน่าน หลังจากที่มีการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน พร้อมกับการก่อเกิดของแพร้านอาหารมากมายที่เปิดโอกาสให้เลือกชิมปลาที่จับขึ้นมาสด ๆ จากเขื่อน อาทิ ปลากด ปลาบู่ ปลาคัง ปลาแรด ปลาทับทิม เป็นต้น แพบางแห่งยังสร้างห้องพักไว้บริการนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสธรรมชาติเหนือเขื่อนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม - มีนาคมนั้น ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับท่องเที่ยวที่นี่เลยทีเดียว
3 ปี
0
2
ข้อมูลติดต่อ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โทร. 0 5324 8604 - 5 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ไฮไลท์ของที่นี่คือการค้นพบภาพเขียนสีซึ่งกล่าวขานกันว่ายาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอายุมากกว่า 3,000 ปี โดยสามารถแบ่งได้ถึง 7 กลุ่ม ภาพส่วนใหญ่ยังปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณหน้าผาถึง 1,872 ภาพ อย่างไรก็ตามก็มีบางส่วนค่อนข้างลบเลือนไป ส่วนมากภาพที่เห็นจะเป็นภาพมือ คน สิ่งของเครื่องใช้ สัตว์พืช และภาพเชิงสัญลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีการขุดพบหลุมศพโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ภาชนะดินเผา ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับทางเดินเท้าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมได้อย่างสะดวก ขอบคุณข้อมูลจาก thai.tourismthailand.org
3 ปี
0
1
ข้อมูลติดต่อ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64130 โทร. 0 5567 9211 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับคนรักประวัติศาสตร์ ที่นี่ล่ะใช่เลย! เพราะคุณจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ในบทหนึ่งแห่งสมัยสุโขทัยที่คนไทยภาคภูมิ ที่นี่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ และตำบลท่าชัย สำหรับเมืองโบราณศรีสัชนาลัยนั้น อยู่ในเขตหมู่บ้านพระปรางค์ ตำบลศรีสัชนาลัย เดิมชื่อว่า “เมืองเชลียง” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ศรีสัชนาลัย” ในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทัย และได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองเชลียง ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ น่าตื่นตาด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหมด 215 แห่ง และสำรวจค้นพบแล้ว 204 แห่ง แต่ละแห่งล้วนจุคุณค่าแห่งอดีตกาลที่น่าเรียนรู้ ขอบคุณข้อมูลจาก thai.tourismthailand.org/
3 ปี
0
1
สถานที่ติดต่อ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอป่าละอู ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3245 9293 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกป่าละอูเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม อยู่ในเขตป่าละอู อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ห่างจากตัวเมืองหัวหิน 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 273,125 ไร่ อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม และสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งนี้ น้ำตกป่าละอูประกอบด้วยน้ำตกละอูใหญ่และน้ำตกละอูน้อย ซึ่งไหลลดหลั่นกันอย่างสวยงามถึง 15 ชั้น โดยน้ำตกชั้นแรกๆจะเป็นน้ำตกขนาดเล็ก แต่ตั้งแต่ชั้นที่ 5 เป็นต้นไป จะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว นักท่องเที่ยวจะขึ้นไปถึงประมาณชั้นที่ 7 เท่านั้น เนื่องจากชั้นที่สูงกว่านั้นจะอยู่ในป่า ซึ่งยากต่อการเดินทาง.... ขอบคุณข้อมูลจาก thai.tourismthailand.org/
3 ปี
0
6
พระพุทธรูปที่เขาชีจรรย์ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศโดยรอบวัดญาณสังวราราม เป็นภูเขาสูงหลายลูก เช่น เขาชีโอน เขาชีจรรย์ เขาดิน เป็นต้น โดยเฉพาะเขาชีจรรย์ มีความสูงเด่นสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ได้มีการขอสัมปทางทำการระเบิดหิน เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างมาแล้วช้านาน ในปัจจุบันเขาดังกล่าว ได้เสียสภาพความเป็นธรรมชาติไป เนื่องจากระเบิด เสียงระเบิดทำให้เสียบรรยากาศในการปฏิบัติสมาธิ แม้กระทั่งสัตว์ป่าต่าง ๆ และนกซึ่งเดิมมีอยู่เป็นจำนวนมาก ต่างก็หลบหนลี้ภัยไปอยู่ ณ ที่อื่น จึงได้มีพระราชดำริว่าควรจะหาทางระงับการระเบิดที่เขาชีจรรย์ และโปรดเกล้าฯ ให้แกะสลักภูเขาด้านที่ถูกระเบิดเป็นพระพุทธรูปแทน
3 ปี
0
21
แปลงกระเฉด
3 ปี
0
11
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 63 บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 5361 7144 โทรสาร ( FAX ) : 0 5361 7088
3 ปี
0
2
สถานที่ตั้ง  - 222 หมู่ 21 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 4350 1654 โทรสาร ( FAX ) : 0 4350 1655
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - 128/1 หมู่ที่ 7 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 7341 5989 โทรสาร ( FAX ) : 0 7341 5989
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - บ้านนาออก หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 7569 1120 โทรสาร ( FAX ) : 0 7569 1120
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 7539 9012 โทรสาร ( FAX ) : 0 7539 9012
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 191 หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 7484 0111 โทรสาร ( FAX ) : 0 7484 0111
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - เลขที่50 หมู่6 ถนนสายพิมาย-ตลาดแคบ้านนางเหริญ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 4447 1583, 08 6469 6250 โทรสาร ( FAX ) : 0 4447 1583
3 ปี
0
3
สถานที่ตั้ง  - 489 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 4451 1394 โทรสาร ( FAX ) : 0 4452 8255
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 125 หมู่ 5 บ้านโสกแก ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 4224 8955 โทรสาร ( FAX ) : 0 4224 7485
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - ตู้ ปณ.๖ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ ( TEL ) : 08 6458 7310 โทรสาร ( FAX ) :
3 ปี
0
2
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 95 หมู่ที่ 1 บ้านหนองใส ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 4331 1155 โทรสาร ( FAX ) : 0 4331 1155
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 218 หมู่ 7 บ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 4324 1740 โทรสาร ( FAX ) : 0 4324 1740
3 ปี
0
2
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 86 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 4271 1471 โทรสาร ( FAX ) : 0 4271 1471
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 50 หมู่ที่ 2 ถนนช่างแสง 4 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 3570 9052 โทรสาร ( FAX ) : 0 3570 9051
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - 79/1 หมู่ที่ 13 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 3850 2234 โทรสาร ( FAX ) : 0 3850 2234
3 ปี
0
2
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 12 หมู่ 13  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 2529 1185 โทรสาร ( FAX ) : 0 2529 0713
3 ปี
0
3
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 106 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 3273 2284-5 โทรสาร ( FAX ) : 0 3273 2286
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - หมู่ที่ 8 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 3670 8802-5 โทรสาร ( FAX ) : 0 3670 8802
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 5641 1733 โทรสาร ( FAX ) : 0 5641 1733
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 5464 6033-6 โทรสาร ( FAX ) : 0 5464 6034
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - 156 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ ( TEL ) : 053-311334-5 โทรสาร ( FAX ) : 053-311334-5
3 ปี
0
0