ประกาศประเภท สวนสัตว์/สวนสาธารณะ

ตามรอย ‘คุกเก่า’ ตำนานสมัย ร.5 หากเดินจากสนามหลวงลงมาที่ถนนราชดำเนินกลาง แล้วเดินต่อมาที่ถนนมหาไชย ยังคงมีสถานที่อีกแห่ง ที่ชวนให้ตามรอย เพราะนอกจากจะเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจแล้ว สวนรมณีนาถ ที่ตั้งอยู่บนถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฏร์ เขตพระนคร เคยเป็น ทัณฑสถาน ซึ่งผู้คนย่านนั้นเรียกกันติดปากว่า ‘คุกเก่า’ ย้อนกลับไป ใน ร.ศ.109 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2433 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถูกสร้างขึ้น โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ ให้จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างเรือนจำแห่งนี้ตามแบบเรือนจำบริกซ์ตัน ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเรือนจำที่มีระดับความมั่นคงสูงสุด เมื่อกุมภาพันธ์ ร.ศ. 109 จึงย้ายนักโทษเข้าไปอยู่ และเรียกที่แห่งนี้ว่า "คุกกองมหันต์โทษ" ซึ่งปัจจุบันมีอายุเก่าแก่ถึง 126 ปี มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง จนมาถึงชื่อ "เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร" แต่หลังจากนั้น เมื่อปรับปรุงเรือนจำกลางคลองเปรมเสร็จ ในปี พ.ศ. 2534 จึงย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมารวมกันที่นี่และปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสวนสาธารณะอีก แห่งของกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่มีพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2535 และได้รับพระราชทานนามว่า "รมณีนาถ" ซึ่งมีความหมายว่า "นางผู้เป็นที่พึ่ง" ด้วยสถานที่ภายในสวนรมณีนาถ แม้จะถึงปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไปแล้ว แต่ภายในยังคงไว้ซึ่งอาคารสำคัญ มีพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ซึ่งรวบรวมวัตถุเกี่ยวกับการลงโทษและวัตถุโบราณจากเรือนจำต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งอยู่ด้านถนนมหาไชย และในปี พ.ศ. 2540 อาคารพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย เดินเข้ามาในสวนเรื่อยๆ จะรู้สึกถึงความเย็นสบาย เพราะสวนถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิด แต่สิ่งที่ทำให้สะดุดตา ดูเหมือนจะเป็นอาคาร 4 หลังสำคัญ มีอายุถึง 126 ปี ที่แสดงถึงเรื่องราวความเป็นมาของผู้ต้องขังในสมัยรัชกาลที่ 5 ประกอบด้วย อาคารศาลอาญา จัดแสดงเครื่องมือลงทัณฑ์ วิธีประหารชีวิตและการลงโทษผู้ต้องขังสมัยโบราณเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อาคารรักษาการณ์ จัดแสดงภาพประวัติและอุปกรณ์เครื่องใช้ของเรือนจำฯ และเอกสารเกี่ยวกับประวัติการราชทัณฑ์ในอดีต อาคารร้านค้า จัดจำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์และของที่ระลึก และอาคารแดน 9 ซึ่งเป็นเรือนนอนผู้ต้องขังในอดีต ซึ่งแสดงวิถีชีวิตประจำวันของผู้ต้องขัง ระบบคุมขังที่ใช้ โดยมีลักษณะอาคารตามแบบตะวันตก นอกจากสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับการคุมขังนักโทษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว ยังมีประติมากรรมชิ้นสำคัญที่จัดแสดงภายในสวนรมณีนาถ นั่นคือ “ประติมากรรมสังข์สัมฤทธิ์” ที่อยู่ตรงกลางสระน้ำพุเฉลิมพระเกียรติ ภายในสังข์สัมฤทธิ์นั้นบรรจุแผ่นยันต์มหาโสฬสมงคลและสังข์องค์จริง ว่ากันว่า น้ำที่ไหลออกจากสังข์ เปรียบได้ดังน้ำพระทัยของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และบ่อน้ำพุ เปรียบได้กับพสกนิกรที่พร้อมใจกันสรรเสริญ สำหรับป้อมยามที่เป็นสิ่งก่อสร้างเดิมเป็นตัวแทนเหล่าผู้ต้องขัง ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ปัจจุบันสวนรมณีนาถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลางกรุงเทพฯ และสถานที่ออกกำลังกายทั้งแอโรบิกแดนซ์ เครื่องเล่นออกกำลังกาย และที่รวมกลุ่มของนักวิ่งทั้งหลาย เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสุขภาพ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 21.00 น. พื้นที่ในตำนานแห่งนี้ ได้เป็นที่เล่าขานมายังรุ่นลูกหลานในปัจจุบัน และยังคงรักษาอาคารต่างๆ เพื่อคงไว้ถึงประวัติศาสตร์ของไทย ที่ชวนให้ค้นหาและนึกถึง แอปพลิเคชัน Dosee (ดูสิ) ขอเชิญอ่านริเริ่มและเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดสถานที่ลงในแอปพลิเคชั่น พร้อมแชะ โชว์ แชร์ สถานที่และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทยไว้ในที่เดียว
2 ปี
0
3
ที่ตั้ง ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. ความเป็นมา กระทรวงการคลังเห็นชอบให้กรมธนารักษ์ดำเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา บนที่ดินราชพัสดุ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร เนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา ต่อมากรมธนารักษ์ได้ส่งมอบสวนสาธารณะดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการดูแล นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมา องค์ประกอบสวน ภูมิทัศน์ในสวนแห่งนี้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม มีการตกแต่งด้วยผนังประติมากรรมและเพิ่มความน่าสนใจด้วยบ่อน้ำพุ บ่อน้ำตกและผนังน้ำตกรวมถึงบ่อปลูกไม้น้ำและสะพานทางเดินในสระน้ำ ลานพลาซ่าทั้งบริเวณบ่อน้ำและหน้าอาคารลานอเนกประสงค์ ลานใบโพธิ์ ทางเดิน – วิ่ง ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น ทั้งยังสามารถเดินผ่านบริเวณสวนเข้าเยี่ยมชม “สถาบันคึกฤทธิ์” สถานที่รวบรวมและเผยแพร่ผลงานของศาสตรจารย์ (พิเศษ) พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นอาคารที่จัดสร้างขึ้นบนที่ดินราชพัสดุในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย จุดน่าสนใจในสวน สะพานทางเดินในสระน้ำ ที่สามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณสวนได้โดยรอบท่ามกลางบรรยากาศความร่มรื่นทั้งจากสระน้ำและต้นไม้ใหญ่ภายในสวน
3 ปี
0
10
ที่ตั้ง ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. ความเป็นมา คุณหญิงทองย้อย เปาโรหิตย์ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน 21 ไร่ 68 ตารางวา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการจัดสร้างสวนน้ำสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั่วไป องค์ประกอบสวน จัดสร้างศาลาพักผ่อน ลานพักผ่อนริมน้ำ ทางเดิน – วิ่ง ออกกำลังกาย ลานหินนวดเท้า เรือนเพาะชำ อาคารนิทรรศการ อาคารสำนักงาน ฯลฯ จุดน่าสนใจในสวน เนื่องจากภายในสวนมีบึงน้ำขนาดใหญ่เป็นส่วนประกอบหลัก อีกทั้งตั้งอยู่ท่างกลางชุมชนที่พักอาศัย จึงได้นำพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีตามริมน้ำมาปลูกไว้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนอีกด้วย
3 ปี
0
10
ที่ตั้ง ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. ความเป็นมา ตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 กำหนดให้พื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณท่าช้างถึงท่าเตียน ครอบคลุมพื้นที่กรมการค้าภายใน เป็นพื้นที่โล่งและสวนสาธารณะ ซึ่งบริเวณพื้นที่กรมการค้าภายใน (เดิม) ประกอบด้วย ที่ดินรวม 6 แปลง เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 5 แปลง รวมพื้นที่ 2 – 0 – 25.9 ไร่ และเป็นที่ราชพัสดุในความดูแลของกรมธนารักษ์ 1 แปลง พื้นที่ 1 – 3 – 44 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 3 – 3 – 69.9 ไร่ และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 กรุงเทพมหานครและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะบริเวณกรมการค้าภายในและองค์การคลังสินค้า (เดิม) ถนนมหาราช เขตพระนคร ข้างตลาดท่าเตียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยจะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตามแบบที่เห็นชอบร่วมกันและมีคณะกรรมการร่วมกันบริหารจัดการสวนสาธารณะ ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักผังเมืองเป็นผู้ดำเนินการ สำนักการโยธาเป็นผู้ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างและได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการดำเนินการดังกล่าว ในการนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินการขอพระราชทานชื่อสวนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “สวนนาคราภิรมย์” อันมีความหมายว่า สวนเป็นที่น่ารื่นรมย์ยิ่งของชาวพระนคร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 องค์ประกอบสวน เนื่องจากสวนนาคราภิรมย์ มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด จึงมีการแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ออกเป็นส่วนต่าง ๆ และไล่ระดับพื้นผิวในแต่ละส่วนให้ลดหลั่นกันไป เพื่อสร้างมิติในแนวระนาบให้เกิดขึ้น โดยบริเวณลานอเนกประสงค์และทางเดิน มีการจัดที่นั่งพักผ่อนให้อยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกัน และมีสนามหญ้าเปิดโล่งอยู่บริเวณกลางสวน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพและเป็นการประหยัดพื้นที่ ซึ่งสวนแห่งนี้นอกจากจะเน้นประโยชน์การใช้สอย และเพื่อคงทนต่อการใช้งานด้วยภูมิทัศน์ดาดแข็งแล้ว การมีพรรณไม้ที่ร่มรื่นเขียวขจี ยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีสำหรับสวนแห่งนี้อีกด้วย จุดน่าสนใจในสวน สวนนาคราภิรมย์ถือเป็นสถานที่ที่สามารถเปิดมุมมองให้เห็นถึงทัศนียภาพที่สวยงามได้ทั้ง 2 ฟากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งความงามของพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม โบราณสถานตั้งแต่สมัยอยุธยาความงามที่ถูกกล่าวขานไปทั่วโลกและความสง่างามของพระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ตลอดจนอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์
3 ปี
0
2
ที่ตั้ง ถนนศรีบูรพา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. ความเป็นมา กรุงเทพมหานครได้เข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบทะเลสาบเคหะชุมชนคลองจั่น (บึงลำพังพวย) จำนวน 76 ไร่ 39.9 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รับน้ำตามโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (โครงการแก้มลิง) ให้เป็นสวนสาธารณะอเนกประสงค์ โดยได้รับอนุญาตจากการเคหะแห่งชาติหน่วยงานเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาพื้นที่โดยรอบบึงน้ำดังกล่าวแล้ว กรุงเทพมหานครยังได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของการเป็นสถานที่กักเก็บน้ำไว้ตามเดิมอีกด้วย โดยสวนแห่งนี่ได้มีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา องค์ประกอบสวน ด้วยลักษณะเดิมของการเป็นบึงเก็บน้ำขนาดใหญ่ การออกแบบสวนแห่งนี้จึงได้เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้สำหรับบริการประชาชน อาทิ ศาลาพักผ่อน ซึ่งมีทั้งศาลาซุ้มไม้เลื้อยและศาลาพักผ่อนริมน้ำ ลานอเนกประสงค์สำหรับรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เวทีกลางแจ้ง ลานแอโรบิก ลานกีฬา ลานไทเก๊ก สนามเด็กเล่น ทางเดิน - วิ่ง ออกกำลังกายระยะทางประมาณ 2,000 เมตรรวมถึงสถานีออกกำลังกายพร้อมป้ายแนะนำจำนวน 12 สถานี เพื่อให้บริการประชาชนผู้รักษ์สุขภาพ พร้อมไปกับการพักผ่อนอิริยาบทในภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นภายใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้เรียงรายโดยรอบ และยังเติมความสดชื่นด้วยการออกแบบน้ำพุกลางบึง เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้เย็นสบายในการพักผ่อนอีกด้วย จุดน่าสนใจในสวน บึงน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำตามโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (โครงการแก้มลิง)
3 ปี
0
6
ความเป็นมา ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534 เห็นชอบในหลักการให้ย้ายโรงงานยาสูบไปอยู่ส่วนภูมิภาคและพัฒนาพื้นที่โรงงานยาสูบเดิมให้เป็นสวนสาธารณะ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางร่วมกับสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่โรงงานยาสูบให้เป็นสวนสาธารณะ และเนื่องจากในปี 2535 เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ คณะรัฐบาลเห็นควรเข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติโดยทูลเกล้าฯ ถวายสวนสาธารณะแห่งนี้ในวาระดังกล่าว ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า “สวนเบญจกิติ” และเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสวน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547 ต่อมากรุงเทพมหานครได้รับมอบสวนเบญจกิติจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 จุดน่าสนใจในสวน สวนเบญจกิติ นอกจากจะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสวนจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแล้ว พระองค์ยังทรงมีพระราชวินิจฉัยแบบจำลองของสวนและทรงโปรดให้พิจารณาปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ออกดอกในช่วงเดือนต่างๆ ด้วย พื้นที่ของสวนแห่งนี้จึงมีความสวยงามตระการตาด้วยดอกไม้นานาชนิดที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกดอกตลอดปี และด้วยการออกแบบที่มุ่งเน้นให้เป็นสวนน้ำแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ใน 3 จำนวน 86 ไร่ บริเวณด้านหน้าสวนจึงถูกสร้างให้เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด ป่ารักษ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่ด้านหลัง ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสวนป่าที่จำลองลักษณะทางธรรมชาติของป่าไม้ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย นอกจากนั้นภายในสวนยังมีพื้นที่ใช้สอยประกอบด้วย ลานเบญจกิติ ลานองค์พระ ลานการแสดงกลางแจ้ง สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ทางเดิน ลู่วิ่ง ทางจักรยาน ศาลาพักผ่อน และลานจอดรถ
3 ปี
0
3
ที่ตั้ง เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. ความเป็นมา จากการก่อสร้างสะพานพระราม 8 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมต่อถนนวิสุทธิกษัตริย์กับถนนอรุณอัมรินทร์ อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรภายในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ให้ระบายออกสู่ย่านธนบุรีให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเนื่องจากพื้นที่ริมน้ำบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีคุณสมบัติ เฉพาะตัวที่ดีในหลายๆด้าน กล่าวคือการเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีบรรยากาศและทิวทัศน์งดงาม ทั้งสามารถมองเห็นสิ่งก่อสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้หลายแห่ง เช่น ป้อมพระสุเมรุ วังบางขุนพรหม ยอดอาคารโดมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสะพานพระปิ่นเกล้า รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดี เป็นมุมมองที่สำคัญแห่งใหม่ของการสัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการสัญจรบนสะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานครจึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 8 ในพื้นที่บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณฝั่งธนบุรี เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้ถวายความเคารพและใช้เป็นสถานที่สาธารณะ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งต่อมาสวนแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “สวนหลวงพระราม 8” และเนื่องจากเป็นสวนสาธารณะประกอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือออกกำลังกาย ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะได้รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ภายใต้บรรยากาศความร่มรื่นและภูมิทัศน์ที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา องค์ประกอบสวน นอกจากจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรแล้ว สะพานพระราม 8 ยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีเสาตอม่อออกแบบก่อสร้างเป็นสะพานแขวนแบบอสมมาตร ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นสะพานแขวนอสมมาตรที่ยาวเป็นอันดับที่ 5 ของโลก จุดน่าสนใจในสวน ภายในสวนนอกจากความร่มรื่นของต้นไม้และสายน้ำที่ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามแล้วยังประกอบด้วย พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ขนาด 3 เท่า ของพระองค์จริง พระอิริยาบถทรงยืน ประดิษฐานบนแท่นที่ความสูงระดับเดียวกันกับราวสะพาน เพื่อทำให้พระบรมราชานุสาวรีย์มีความยิ่งใหญ่และสง่างามสมพระเกียรติ และยังได้ออกแบบให้ภายใต้พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นอาคารอเนกประสงค์ด้วย พื้นที่นันทนาการริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ดาดแข็งตลอดแนวเพื่อรองรับการใช้งานจากคนจำนวนมากรวมทั้งยังเป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลายลักษณะ เช่น เดิน วิ่ง หรือนั่งเล่น จัดกิจกรรมในงานเทศกาล จัดงานแสดงต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรง เช่น การชมขบวนเรือพระราชพิธี ซึ่งประกอบด้วย ศาลาพักผ่อน และท่าเทียบเรือ พื้นที่นันทนาการสาธารณะ แบ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะติดกับคลองบางยี่ขันและพื้นที่สวนสาธารณะติดกับพื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 โดยมีอาคารพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นส่วนกั้น แต่สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยการเดิน ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา รวมทั้งสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ด้วย
3 ปี
0
1
ที่ตั้ง บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ถนนพระราม 9 – ประดิษฐ์มนูธรรม เขตห้วยขวาง เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. ความเป็นมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช บริเวณต่างระดับถนนพระรามที่ 9 ตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่กับกรุงเทพมหานครจัดทำเป็นสวนสาธารณะ และได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เจ็ดล้านสองแสนต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวเส้นทางจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้คงรูปแบบโครงการปลูกไม้มงคลประจำ 76 จังหวัดเอาไว้ จุดน่าสนใจในสวน สวนพรรณภิรมย์เป็นสวนสาธารณะที่นำการจัดสวนแนวตั้งมาเป็นองค์ประกอบสวนได้อย่างชัดเจน โดยใช้เสาทางด่วนเป็นพื้นที่จัดสวนเพื่อลดความแข็งกระด้างของสิ่งก่อสร้าง อีกทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นภายในสวนยังมีการปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ได้ศึกษากันด้วย รวมทั้งยังมีสนามบาสเก็ตบอล สนามตะกร้อ สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ อุปกรณ์ออกกำลังกายและยังมีลานนวดฝ่าเท้า ซึ่งทุกพื้นที่ภายในสวนพรรณภิรมย์พร้อมให้บริการสำหรับผู้รักการออกกำลังกายและรักสุขภาพจะได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำงาน รวมทั้งยังใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วย
3 ปี
0
0
ที่ตั้ง ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. ความเป็นมา สวนแห่งนี้เกิดจากการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยการเคหะได้มอบพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าให้กับกรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน พร้อมทั้งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 จุดน่าสนใจในสวน การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบสวนแห่งนี้ ด้วยพื้นที่เดิมเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ การออกแบบจัดสวนจึงมุ่งเน้นความกลมกลืนระหว่างพื้นน้ำกับพื้นราบให้สอดคล้องกัน และเพื่อไม่ให้มีการใช้พื้นที่รบกวนซึ่งกันและกัน กิจกรรมต่าง ๆ จึงถูกแยกไว้อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งยังมีป้ายบอกเส้นทางสัญจรอย่างชัดเจน โดยภายในสวนประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ศาลาพักผ่อน ศาลากลางน้ำ ลานกิจกรรม ลานพักผ่อน ลานแอโรบิค ลานริมน้ำ ลานน้ำพุ ลานอเนกประสงค์ ทางจักรยาน ทางเดิน-วิ่ง ลานจอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ ลานจอดรถยนต์ สนามเด็กเล่น สนามบาสเก็ตบอลและสนามตะกร้อ
3 ปี
0
4
ที่ตั้ง ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. ความเป็นมา กรุงเทพมหานครได้รับมอบที่ดินพื้นที่ 20 ไร่ 49 ตารางวา จากคณะกรรมการจัดสรรสงเคราะห์ที่ดินแก่ข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2543 และดูแลรักษาเรื่อยมา จนกระทั่ง ในปี 2548 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะมหาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสวนแห่งนี้ว่า “สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร” จุดน่าสนใจในสวน สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธรเป็นสวนที่อยู่ท่ามกลางชุมชนมหาดไทยและใกล้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 จึงถูกออกแบบให้สามารถรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการโดยรอบ ด้วยทางเดิน – วิ่ง ลานกีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น และลานอเนกประสงค์ ท่ามกลางความร่มรื่น เขียวขจี และสวยงามของพรรณไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีบึงน้ำขนาดใหญ่ ที่ช่วยช่วยเพิ่มบรรยากาศให้เย็นสบายในการพักผ่อนอีกด้วย
3 ปี
0
5
เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 20.00 น. ความเป็นมา สวนพระนคร ระยะแรกอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตลาดกระบัง ในปี 2517 สมัยนายชำนาญ ยุวบูรณ์ เป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้โอนสวนแห่งนี้มาอยู่ในความดูแลของกองสวนสาธารณะ (ปัจจุบันคือสำนักงานสวนสาธารณะ) พื้นที่เดิมมีสภาพทั่วไปเป็นที่ลุ่มต่ำสร้างปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนให้แก่สวนพระนครทุกปีทำให้การบำรุงรักษาพบอุปสรรคมาก และได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้พ้นปัญหาน้ำท่วม พัฒนาเป็นสวนสาธารณะที่สมบูรณ์แบบ และสถานที่พักผ่อนของประชาชนในย่านชานเมืองต่อมา องค์ประกอบสวน พื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่โล่งของผืนหญ้าเขียวขจีสบายตา เปิดให้เห็นทิวทัศน์ของท้องฟ้าตัดกับสีเขียวของธรรมชาติรอบตัวได้อย่างงดงาม รายล้อมด้วยความร่มรื่นของกลุ่มพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ และกลางสวนมีสระน้ำเลียนแบบธารน้ำธรรมชาติที่ไหลต่อเนื่อง สร้างแนวโค้งที่นุ่มนวลไปตามดงไม้ดอกไม้ประดับหลากสี มีทางเดินในเงาไม้ น่าเดินเล่นชมธรรมชาติ หรือวิ่งออกกำลังลัดเลาะไปทั่วสวน และเอกลักษณ์โดดเด่นแปลกตาต่างจากสวนสาธารณะแห่งอื่นเห็นจะเป็น “สวนไม้ดัด” ซึ่งเป็นการนำแนวคิดในการตกแต่งรูปทรงต้นไม้ ศิลปะที่ถ่ายทอดมาแต่โบราณมาสร้างความน่าสนใจให้สวน โดยดัดทรงพุ่มของต้นข่อยเป็นรูปสัตว์ ปลูกรวมกลุ่มกัน ดูคล้ายฝูงสัตว์สีเขียวนานาชนิดกำลังเดินเล่น หากินในสวน กลายเป็นวัสดุแต่งสวนที่สื่อถึงความมีชีวิตชีวาของฝูงสัตว์ ในอิริยาบถต่าง ๆ เพิ่มเสน่ห์ให้สวนพระนคร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ดูจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ “เจ้าฝูงสัตว์ไม้ดัด” กันมาก จุดน่าสนใจในสวน สัญลักษณ์ของสวน ติดตั้งกลางสระน้ำ มีน้ำพุประกอบเพิ่มความน่าสนใจ ลานเอนกประสงค์ เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมตามโอกาสสำคัญ และประชาชนนิยมใช้เป็นลานออกกำลังกายประเภท แอโรบิค รำมวยจีน ในเวลาปกติ ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง ให้บริการฝึกสอนและจัดกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬาเพื่อเด็ก และเยาวชน ให้บริการด้านสถานที่และอุปกรณ์กีฬาแก่สมาชิก สวนหย่อมเกาะลอย สร้างไว้กลางสระน้ำตกแต่งเลียนแบบสภาพธรรมชาติของเกาะกลางน้ำที่ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่น้อยสลับสีสันสะดุดตา มีศาลาพักผ่อนยื่นไปกลางน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้สวนได้สัมผัสความชุ่มชื่นจากธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จุดนี้เป็นจุดที่ชมทัศนียภาพได้รอบสวน
3 ปี
0
3
เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. ที่ตั้ง ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง ความเป็นมา ดิมสวนสาธารณะแห่งนี้ คือ สวนป่าสีกัน สำนักงานเขตดอนเมืองได้รับมอบจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2540 และได้ปรับปรุงสวนป่าสีกันให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ เปิดให้บริการเมื่อวันที่13 มิถุนายน 2548 โดยได้รับพระราชทานชื่อ “รมณีย์ทุ่งสีกัน” จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีความหมายว่า สวนที่ให้ความรื่นรมย์ใจประจำทุ่งสีกัน จุดน่าสนใจในสวน เป็นสวนอเนกประสงค์ที่เป็นได้ทั้งสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดดเด่นด้วยหอนาฬิกาล้อมรอบด้วยอัฒจันทร์กลางแจ้งและสะพานไม้ยาวที่ทอดตัวขนานริมน้ำ เผยให้เห็นถึงความร่มรื่นภายในสวนแห่งนี้ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพื้นที่รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งทางเดิน-วิ่ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ศาลาพักผ่อน ห้องสมุดรวมถึงลานอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นจุดพักผ่อน และจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ
3 ปี
0
4
เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. ความเป็นมา พื้นที่เดิมของสวนกีฬารามอินทราเป็นที่ทิ้งขยะและโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยของสำนักรักษาความสะอาด (ปัจจุบันคือสำนักสิ่งแวดล้อม) หลังจากที่งดทิ้งขยะแล้วจึงได้นำดินมาถมกลบที่ทิ้งขยะในพื้นที่ 32 ไร่ ต่อมาในปี 2532 สำนักงานสวนสาธารณะได้เข้าทำการปลูกต้นไม้เพื่อให้มีลักษณะเป็นสวนป่า และปลูกเพิ่มเติมอีกครั้งตามโครงการปลูกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี 2539 หลังจากนั้น กรุงเทพมหานครได้ยกเลิกโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งมีบริเวณพื้นที่อีก 27 ไร่ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะและลานกีฬา ในปี 2543 และเปิดให้บริการอย่างทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548 จุดน่าสนใจในสวน สวนภูเขา จัดภูมิทัศน์สร้างสภาพแวดล้อมเป็นสวนป่าเขียวชอุ่มด้วยพืชพรรณ ทั้งนี้ได้จัดสร้างเส้นทางเดิน – วิ่งออกกำลังกาย เส้นทางจักรยาน ตัดผ่านเนินเขาที่แวดล้อมด้วยสวนป่า เพิ่มบรรยากาศธรรมชาติซึ่งมีรายละเอียดสะดุดตาเพิ่มความน่าสนใจให้กิจกรรมการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น ลานกีฬา พื้นที่นันทนาการบนพื้นที่ราบกว้าง จัดสร้างเป็นลานกีฬาที่ได้มาตรฐานสำหรับกีฬาหลากหลายประเภท อาทิ สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล สนามตะกร้อ สระว่ายน้ำ ฯลฯ
3 ปี
0
8
เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. ความเป็นมา “สวนสันติภาพ” สร้างขึ้นบนที่ดินซึ่งกรุงเทพมหานครเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลังจากผู้เช่าเดิม คือ การเคหะแห่งชาติ ที่จัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนมานานได้หมดสัญญาเช่าลง ด้วยที่ตั้งของที่ดินผืนกว้างแห่งนี้อยู่ในศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมือง ซึ่งพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เพื่อสาธารณะประโยชน์ และสิ่งแวดล้อมหาได้ยากยิ่ง กรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงนำมาจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ โดยมีสัญญาเช่า 30 ปีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2533 เป็นต้นมา และเริ่มก่อสร้างสวนในปี 2540 หลังจากย้ายสิ่งปลูกสร้างผู้ครอบครองและผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ สวนสันติภาพเปิดบริการเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2541 ชื่อสวนแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2488 เป็นวันยุติความโหดร้ายของสงคราม และวันเริ่มต้นของสันติภาพความสงบสุขแห่งมวลมนุษยชาติอีกครั้ง องค์ประกอบสวน สวนสันติภาพ มีความโดดเด่นจากการออกแบบให้เป็นสวนป่าใจกลางเมืองที่ให้ความร่มรื่น ด้วยธรรมชาติเขียวขจี เพิ่มจุดสนใจด้วยสระน้ำกลางสวน ติดตั้งน้ำพุเพิ่มความสดชื่น กำหนดให้มีสิ่งก่อสร้างเท่าที่จำเป็นจึงสร้างบรรยากาศให้สงบร่มเย็น ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอก และแนวป่ารอบสวน ยังช่วยดูดซับฝุ่นละอองสร้างอากาศบริสุทธิ์ภายในสวน ดูไม่น่าแปลกใจหากผู้มาใช้บริการสวนแห่งนี้ จะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความแออัด สับสน ท่ามกลางไอแดดร้อนระอุของบรรยากาศภายนอก เพียงก้าวแรกที่เข้าสู่สวนจะรู้สึกเสมือนย่างเข้าสู่โลกสีเขียวขจีร่มเย็น ซึ่งแฝงตัวอยู่ระหว่างตึกสูง นับเป็นสวนที่มีคุณค่าเพื่อชาวเมืองอย่างแท้จริง นอกจากนี้การเพิ่มกิจกรรมนันทนาการโดยการแสดงดนตรีในสวน สามารถสร้างบทบาทในการเป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนในครอบครัวที่จูงมือกันมาฟังเพลงโปรดและปิกนิกในยามเย็น เป็นที่มาของการเป็น “อุทยานดนตรี” ของกรุงเทพมหานคร “นครแห่งดนตรีกาล”
3 ปี
0
1
ที่ตั้ง ถนนเจริญกรุง แขวงพระราชวัง เขตพระนคร พื้นที่ 23 – 0 – 0 ไร่ เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. รถโดยสารประจำทาง ถนนเจริญกรุง สาย 1 6 12 25 43 75 86 ถนนราชินี สาย ปอ.1 ปอ.12 ถนนสนามไชย สาย 3 9 91 ปอ.6 ปอ.7 แนวคิดของสวน สวนศิลปวัฒนธรรม ความเป็นมา พระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนครมานับศตวรรษคือนิยามของสวนสราญรมย์ในอดีต ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสราญรมย์ ตั้งอยู่นอกกำแพงพระบรมมหาราชวัง ด้านทิศตะวันออก พระราชวังแห่งนี้รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้สร้างในปี 2409 ตรงบริเวณตึกดินเก่า เพื่อเป็นที่ประทับหลังทรงสละราชสมบัติให้พระราชโอรสแล้ว แต่ยังสร้างไม่เสร็จก็ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน จนมาแล้วเสร็จในรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระราชทานให้ใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอหลายพระองค์เมื่อแรกเสด็จจากวังหลวงก่อนที่วังส่วนพระองค์จะสร้างเสร็จ ต่อมาใช้เป็นสถานที่รับพระราชอาคันตุกะจากต่างแดน เช่น เจ้าชายออสคาร์ พระราชโอรสแห่งกษัตริย์สวีเดนในปี 2427 ซึ่งเจ้าชายพระองค์นี้ทรงบันทึกไว้ถึงความงดงามของพระราชอุทยานแห่งนี้ว่า “งดงามแปลกตา มีสถานที่เลี้ยงสัตว์และนก” รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้ตกแต่งราชอุทยานให้สวยงามร่มรื่นโดยให้นายเฮนรี่ อาลาบาสเตอร์ ซึ่งรอบรู้ด้านพฤกษศาสตร์เป็นผู้ดูแลจัดการสวนหลวงจนพระราชอุทยานเป็นที่ล่ำลือว่า “งามน่าชมมาก เป็นที่เสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้านายฝ่ายในเสมอ ๆ” มีการตกแต่งด้วยสระน้ำพุ สวนดอกไม้ กล้วยไม้ ไม้ยืนต้น โดยเฉพาะ “กุหลาบแดง” ไม้ดอกที่ทรงโปรดปราน มีกรงสัตว์ กรงนก สระจระเข้ เลี้ยงไว้ดูเล่น ต่อมาในปี 2447 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลที่ 6) ทรงโปรดใช้พระราชอุทยาน เป็นที่ฝึกซ้อมวิชาทหารแก่มหาดเล็กรักษาพระองค์ และเป็นศูนย์กลางขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และแนวความคิดใหม่ ๆ ในนาม “ทวีปัญญาสโมสร” และเมื่อทรงขึ้นครองราชย์ทรงใช้เป็นที่จัดงานฤดูหนาวประจำปี ในรัชกาลที่ 7 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เป็นที่ตั้งของสโมสรคณะราษฎร์สราญรมย์ ต่อมาสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย และกรมประชาสงเคราะห์เคยใช้เป็นที่ทำการ และเคยเป็นตลาดนัด ตลาดขายสุนัขอัลเซเชี่ยนในยามบ่ายเมื่อครั้งอดีต ต่อมา ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2503 รัฐบาลจึงมอบให้กรุงเทพมหานครดูแลและปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะตั้งแต่นั้นมา องค์ประกอบสวน ความมีชีวิตชีวาของสวนสราญรมย์ดูจะเริ่มแต่เช้ามืดของทุกวัน ภาพกระแสผู้คนในย่านเกาะรัตนโกสินทร์หลั่งไหลกันมาออกกำลังกายตามความพอใจ แม้แต่รูปแบบที่แฝงด้วยศิลปวัฒนธรรม เช่น รำมวยจีน รำกระบี่ ควงกระบอง ลีลาศ ก็มีให้เห็นทั้งเช้าและเย็น ส่วนสถานที่พบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมกลางแจ้ง ห้องเรียนธรรมชาติแห่งวิชาศิลปะและนิเวศวิทยาของเด็ก ๆ คือ บทบาทในเวลากลางวันของสวนสราญรมย์เช่นกัน ภาพดังกล่าวสะท้อนคุณค่า และบทบาทต่อชุมชนของสวนสาธารณะใจกลางเมืองได้เป็นอย่างดี และด้วยประวัติศาสตร์ อันยาวนานผ่านกาลเวลามานับศตวรรษ ทำให้ทุกหนทุกแห่งในสวนสามารถสะท้อนลักษณะสวนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกเห็นได้ชัดจากโบราณวัตถุสถานประกอบสวน และแฝงไว้ด้วยตำนานแห่งความรัก ความอาลัยของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตและพระอัครมเหสี เหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ที่สร้างให้พระราชอุทยานในอดีตกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ในรูป “สวนศิลปวัฒนธรรม”
3 ปี
0
2
เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. ความเป็นมา สวนรมณีนาถ หมายความถึง “สวนแห่งพระนางผู้เป็นที่พึ่ง” เป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ บริเวณนี้เดิมเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในอดีตเรียก “คุก กองมหันต์โทษ” สร้างสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงส่งเจ้ากรมไปดูรูปแบบที่สิงคโปร์มีอายุเก่าแก่ถึง 103 ปี สวนแห่งนี้มีที่มาจากโครงการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 โดยย้ายเรือนจำฯ ออกไป ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มบางเขนในปี 2534 เพราะสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม และปรับปรุงรื้อถอนอาคาร จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะกลางเมืองหลวงเพื่อสนองพระราชประสงค์ขององค์พระราชินีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมือง กระทรวงมหาดไทยมอบให้กรุงเทพมหานครจัดสร้างพร้อมดูแลบำรุงรักษา ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2536 องค์ประกอบสวน สวนรมณีนาถ รวมคุณลักษณะเด่น 2 ประการ คือเป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนในเขตพระนคร และเป็นสถานที่เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 5 การออกแบบคงเอกลักษณ์เดิมไว้ คือ สถานที่คุมขังลงทัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของสวน ประกอบด้วยความพิเศษในการอนุรักษ์โบราณสถานและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากคลองสะพานถ่าน เพื่อนำน้ำผ่านการบำบัดมาใช้รถน้ำต้นไม้ เป็นการประชาสัมพันธ์คุณค่าของน้ำ และประหยัดค่าใช้จ่าย สวนรมณีนาถจึงแสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชเสาวนีย์ เกาะกลางน้ำ บริเวณกลางบึงสร้างเป็นเกาะธรรมชาติ อุดมด้วยไม้ดอกไม้ประดับอวดสีสันสวยงาม มีศาลาชมวิว ให้แวะพักคลายร้อน พิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ จุดน่าสนใจในสวน ส่วนพื้นที่อนุรักษ์ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนที่ดินและอาคารเรือนจำพิเศษฯ เป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2530 บริเวณหน้าถนนมหาไชยตลอดแนวกำแพงเรือนจำ ด้านหน้าตั้งแต่ป้อมริมคลองสะพานถ่าน ทางทิศตะวันตกถึงแนวป้อมร้านนายเหมือนทางด้านทิศตะวันออกลึกจากกำแพงเข้าไป 8 เมตร เป็นพื้นที่โบราณสถานรวม 4 ไร่ 11 ตารางวา ประติมากรรมสังข์สัมฤทธิ์ อยู่บริเวณสูงสุดของสวนกลางสระ มีน้ำพุเฉลิมพระเกียรติ แสดงความหมายแทนน้ำพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่บริสุทธิ์ดุจสีของน้ำ และแปลงดอกไม้ รูปร่างคดเคี้ยวในลักษณะธารน้ำที่เชื่อมน้ำพุเฉลิมพระเกียรติ กับบ่อน้ำพุด้านล่างนั้น แสดงถึงน้ำพระทัยที่ทรงประทานแก่ชาวไทยโดยบ่อน้ำพุด้านล่างเทียบได้กับพสกนิกรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพร้อมใจกันสรรเสริญ ส่วนป้อมยามที่เป็นสิ่งก่อสร้างเดิมกลางน้ำพุ เป็นตัวแทนเหล่าผู้กระทำผิดซึ่งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นกัน พประติมากรรมสร้างเป็นสังข์เวียนซ้ายวางบนพานหล่อด้วยโลหะผิวสัมฤทธิ์ ภายในสังข์บรรจุแผ่นยันต์มหาโสฬสมงคลและสังข์องค์จริง ออกแบบส่งน้ำในสระไหลจากปากสังข์ลงสู่สระ ปากสังข์หันสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สวนสุขภาพ จัดอุปกรณ์ออกกำลังกายเป็นจุดพร้อมคำแนะนำ มีลายกีฬา เช่น สนามบาสเก็ตบอล และลานสเก็ต โดยจัดตำแหน่งไม่ให้เกิดการรบกวนระหว่างกิจกรรม สอดคล้องกับแนวคิด “สวนสุขภาพ” อย่างแท้จริง ดนตรีในสวน เพื่อคลายความเครียดจากชีวิตประจำวัน สร้างสุขภาพจิตที่ดี โดยจัดแสดงดนตรีไทย และสากลสลับหมุนเวียนกับสวนสาธารณะแห่งอื่น พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ เป็นอาคารโบราณสถาน 4 หลัง ที่ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์การคุมขังลงทัณฑ์ และความเป็นมาของกิจการกรมราชทัณฑ์ แบ่งเป็น อาคารหลังที่ 1 แสดงเครื่องมือลงทัณฑ์ วิธีประหารชีวิตสมัยโบราณ และการประหารชีวิตในปัจจุบัน อุปกรณ์เกี่ยวกับเรือนจำและการหลบหนีของนักโทษ อาคารหลังที่ 2 เแสดงภาพประวัติและอุปกรณ์เครื่องใช้ของเรือนจำพิเศษฯ ในสมัยต่างๆ และเอกสารเกี่ยวกับประวัติการราชทัณฑ์ในอดีต อาคารหลังที่ 3 จำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์และของที่ระลึก อาคารหลังที่ 4 (อาคารแดน 9) เป็นเรือนนอนผู้ต้องขังในอดีต แสดงภาพชีวิตประจำวันของนักโทษ ระบบการคุมขังและลักษณะอาคารตามแบบตะวันตกที่น่าสนใจศึกษา
3 ปี
0
2
เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น. ความเป็นมา สวนสาธารณะแห่งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมอบที่ดิน และส่วนประกอบอื่นในบริเวณเชิงสะพานพระราม 9 ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวม 52 ไร่ ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งสร้างเสร็จพร้อมเปิดบริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ได้รับพระราชทานชื่อว่า “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา” องค์ประกอบสวน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับการออกแบบอย่างน่าสนใจสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการนำปรากฏการณ์ธรรมชาติเข้ามาเป็นองค์ประกอบของสวนได้อย่างลงตัวในลักษณะ Waterfront park ภาพรวมของสวน แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวกั้นกลางตามธรรมชาติช่วยเพิ่มทิวทัศน์ที่งดงาม จึงกลายเป็นจุดชมวิวธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีเสน่ห์ในแบบโลกตะวันออก ซึ่งพื้นที่บางส่วนความเจริญทางวัตถุยังเอื้อมไม่ถึง บริเวณริมน้ำของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จัดไว้เพื่อการพักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติที่ผ่อนคลาย สงบนิ่ง ท่ามกลางความร่มรื่น งดงามของพันธุ์ไม้เขียวชอุ่ม และสายลมเย็นพัดพากลิ่นไอธรรมชาติที่สดชื่นสร้างความรู้สึกในการกลับเข้าสู่ธรรมชาติที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริงของชีวิตคนเมืองปัจจุบัน ฝั่งพระนคร (พื้นที่ 29 ไร่) สวนฯ ฝั่งพระนครได้รับการออกแบบ โดยนำปรากฏการณ์น้ำขึ้น – น้ำลงในธรรมชาติใกล้ตัว มานำเสนอภายในสวนสาธารณะ สอดคล้องกับแนวคิด “สวนสุนทรีย์วิถีไทย” เพราะวิถีชีวิตของชาวไทยนับแต่อดีตกาลมักเกี่ยวพันกับสายน้ำอย่างแยกไม่ออก ไม่ว่าการคมนาคมขนส่งหรือการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้นประเด็นการกลับสู่ธรรมชาติเพื่อสัมผัส ชื่นชมความงดงามของสายน้ำด้วยความสุนทรีย์และเรียนรู้ถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติเบื้องต้นใกล้ตัว จึงเป็นลักษณะเด่นและแนวคิดที่สอดแทรกในสวนสาธารณะแห่งนี้รวมทั้งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการรักษา และปกป้องสายน้ำ ซึ่งเป็นของขวัญทรงคุณค่าที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์อีกด้วยสำหรับจุดที่น่าสนใจของสวนฯ ฝั่งพระนคร เช่น จุดน่าสนใจในสวน กำแพงราชสดุดีมหาราชา แสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระต่าง ๆ ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์และพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญในด้านต่าง ๆ ศาลาดนตรีไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้พักผ่อน ชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำ และบรรเลงดนตรีไทยในโอกาสสำคัญ ประติมากรรม ตั้งประดับอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในสวนส่วนใหญ่เป็นที่ระลึกในการก่อสร้างสะพานพระราม 9 จุดชมวิว บริเวณชายน้ำถูกจัดสรรไว้เป็นทางเดินริมน้ำ ชมความงามของสายน้ำในมุมมองที่มีองค์ประกอบภาพเป็นผลงานสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ ที่อยู่คู่แม่น้ำเจ้าพระยา นั่นคือ สะพานแขวน หรือสะพานพระราม 9 เป็นจุดที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ซึ่งสัมผัสได้ถึงความรู้สึกสงบ ร่มเย็น และงดงามเป็นพิเศษในยามเช้าตรู่ และยามเย็น ฝั่งธนบุรี (อยู่ในความดูแลของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว) สวนฯ ฝั่งธนบุรีจัดให้มีความโดดเด่นในด้านลานกีฬา และเป็นสถานที่พักผ่อนที่ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในตอนเย็นหลังเลิกงานจะพบกลุ่มผู้ใช้บริการจากหลากอาชีพในละแวกใกล้เคียงมาออกกำลังกายจำนวนมากภายในสวนฯ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านนันทนาการไว้ให้บริการ เช่น ศูนย์นันทนาการชุมชนสะพานพระราม 9 ให้บริการจัดกิจกรรมนันทนาการ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและออกกำลังกาย เช่น กิจกรรมเต้นแอโรบิค ศูนย์ฯเปิดบริการทุกวันเวลา 05.00–21.00 น. ลานกีฬา จัดไว้สำหรับการเล่นกีฬากลางแจ้งประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ จุดชมวิว พื้นที่ติดแม่น้ำของสวนฯ เป็นจุดพักผ่อนชมทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะการเฝ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าของฤดูหนาว ดูจะเป็นภาพประทับใจแก่ผู้มาเยือนที่หาชมไม่ได้ง่ายนักในเมืองใหญ่ที่สับสนวุ่นวาย จุดนี้จะมองเห็นสวนฯ ฝั่งพระนครที่อยู่ตรงข้ามได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมริมน้ำในเทศกาลสำคัญ เช่น ลอยกระทง Credit ภาพ: m.pantip.com
3 ปี
0
1
ความเป็นมา เป็นสวนสาธารณะที่กรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าใต้ทางพิเศษและใต้ทางต่างระดับ พื้นที่กว่า 34 ไร่ บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับวัชรพล โดยการก่อสร้างสวนสาธารณะอเนกประสงค์ รองรับความต้องการของประชาชนในด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและการจัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน นอกจากนี้ยังได้จัดสรรพื้นที่จำนวน 4.6 ไร่ จัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับสุนัขแห่งแรกในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สุนัขที่สามารถเข้าใช้บริการสวนวัชราภิรมย์ (Dog Park) ได้ จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการสวนร่วมกัน องค์ประกอบสวน พื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจล้อมรอบด้วยรั้วโปร่ง พร้อมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งและการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม อีกทั้งลานอเนกประสงค์ เวทีกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สถานีออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุ เส้นทางจักรยาน ทางเดิน – วิ่งออกกำลังกาย อาคารสุขาสาธารณะ ลานจอดรถ ฯลฯ และในส่วนพื้นที่สวนสาธารณะสำหรับสุนัข ประกอบไปด้วย อาคารปฏิบัติการสัตวแพทย์ พื้นที่ทดสอบสุนัข เส้นทางเดิน – วิ่ง ระยะทาง 340 เมตร พื้นที่ปล่อยสายจูงให้สุนัขวิ่งออกกำลังกาย ลานออกกำลังกายสำหรับสุนัขโตและสุนัขเล็กแยกจากกัน ลานอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังเป็นผู้กำหนดชื่อ “สวนวัชราภิรมย์” ให้เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการและยังได้บริจาคต้นไม้ใหญ่ จำนวน 91 ต้น เพื่อสัญลักษณ์แห่งความเป็นมหานครสีเขียวอีกด้วย 05.00–21.00 น.(ในส่วนของสวนสุนัข เปิดให้บริการเวลา 07.00–20.00 น.)
3 ปี
0
1
เป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้การควบคุมของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนเนื้อที่35ไร่ 2งาน เป็นสวนชุมชน เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60พรรษา 5ธันวาคม พุทธศักราช2530 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27พฤศิจกายน พุทธศักราช2530 ตั้งอยู่ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก Credit ภาพ:mapio.net
3 ปี
0
6
“สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ” เป็นสวนสาธารณะแห่งที่ 28 ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/457057 Creditภาพ: office.bangkok.go.th
3 ปี
0
2
สวนวนธรรม (สวนธรรม 70 พรรษา มหาราชินี) เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ พร้อมทั้งสามารถเข้าถึงหลักธรรมง่ายๆ กับปฏิมากรรมที่แฝงด้วยหลักธรรมและปริศนาธรรม นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปฏิบัติธรรม และแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา Creditภาพ: www.bloggang.com
3 ปี
0
3
สวนพระนคร เป็นสวนสารธณะ ตั้งอยู่เขตลาดกระบัง แต่วันนี้ไปสมัครว่ายน้ำ ราคาก้อแสนจะถูก แต่ไม่ยักจะมีใครไปใช้บริการสักเท่าไร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องโชว์ความสวยงามภายในสวนให้ได้ดูกันเผื่อว่าจะได้มีคนมากันเยอะ ๆ... Credit ภาพและข้อมูลจาก :oknation.net
3 ปี
0
3
สวนทวีวนารมย์ เป็นสวนสาธารณะในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 เป็นสวนสาธารณะเอนกประสงค์ เพราะอยู่ใกล้กับตลาดธนบุรี หรือ สนามหลวง 2 ซึ่งกรุงเทพมหานครมีประสงค์ต้องการจะให้เป็นทั้งแหล่งพักผ่อนและแหล่งจับจ่ายสินค้าของประชาชนในฝั่งธนบุรี Credit ภาพ: www.painaidii.com travel.thaiza.com
3 ปี
0
3
ความเป็นมา สวนแห่งนี้เกิดจากการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยการเคหะได้มอบพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าให้กับกรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน พร้อมทั้งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 จุดน่าสนใจในสวน การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบสวนแห่งนี้ ด้วยพื้นที่เดิมเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ การออกแบบจัดสวนจึงมุ่งเน้นความกลมกลืนระหว่างพื้นน้ำกับพื้นราบให้สอดคล้องกัน และเพื่อไม่ให้มีการใช้พื้นที่รบกวนซึ่งกันและกัน กิจกรรมต่าง ๆ จึงถูกแยกไว้อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมทั้งยังมีป้ายบอกเส้นทางสัญจรอย่างชัดเจน โดยภายในสวนประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ศาลาพักผ่อน ศาลากลางน้ำ ลานกิจกรรม ลานพักผ่อน ลานแอโรบิค ลานริมน้ำ ลานน้ำพุ ลานอเนกประสงค์ ทางจักรยาน ทางเดิน-วิ่ง ลานจอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ ลานจอดรถยนต์ สนามเด็กเล่น สนามบาสเก็ตบอลและสนามตะกร้อ เวลาเปิดให้บริการ 05.00 – 21.00 น.
3 ปี
0
1
เป็นสวนสาธารณะในการกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นสวนสาธารณะขนาดกลาง บนเนื้อที่กว่า76ไร่ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวรโกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปี เมื่อปีพุทธศักราช2549 โดยพื้นที่แห่งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากการเคหะแห่งชาติ ทางกรุงเทพมหานคร จึงปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ภายในใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป มีลานสำหรับออกกำลังกาย มีสนามเด็กเล่น และอื่นๆ มีศาลาเป็นซุ้มไม้เลื้อยและศาลานั่งริมน้ำ น้ำพุกลางบึงน้ำ สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ เวทีกลางแจ้ง สถานีออกกำลังกาย ทางออกกำลังกาย สะพานข้ามบึงน้ำ ห้องสุขาสาธารณะ โดยสวนสาธารณะแห่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่าสวนนวมินทร์ภิรมย์ Credit ภาพจาก: office.bangkok.go.th
3 ปี
0
2
อยู่ที่ไหน? บึงสะแกงามสามเดือน อยู่ ที่พื้นที่โซนตะวันออก ของ กรุงเทพฯ ระหว่างเขต คลองสามวา มีนบุรี หนองจอก เดินทางจาก "ตลาดมีน" หรือ ตลาด "หนองจอก" ง่ายสุด ส่วนใครที่อยู่ฝั่งลำลุกกา ก็ใช้ถนนนิมิตรใหม่ก็ไม่ยาก เลี้ยวเข้าถนนประชาร่วมใจ (คู้ซ้าย) ก่อนถึงไปรษณีย์มีนบุรี เข้าไปสัก 5-6 กิโลเมตร ทางซ้ายมือ เห็นซอยประชาร่วมใจ 47 เลี้ยวเข้าไปได้เลย ถ้าใครจะไปรถประจำทางก็ได้ครับ จากตลาดมีน ลองถามหารถไปคู้ซ้าย แล้วลงซอย 47 เดินเข้าไปถึงสวนเลยทีเดียว อ่านต่อได้ที่ http://www.oknation.net/blog/yamkrub/2015/10/05/entry-2 Creditภาพ: dds.bangkok.go.th serithaitour.blogspot.com pantip.com
3 ปี
0
5
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร 2 อยู่ติดกับสวนจตุจักรและสวนวชิรเบญจทัศ สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถครบ 5 รอบ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 โครงการนี้ริเริ่มโดยคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2534 เปิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ระยะแรก 140 ไร่ (0.22 ตร.กม.) โครงการระยะที่สองจะเพิ่มพื้นที่อีก 60 ไร่ในอนาคต Creditภาพ: pantip.com /office.bangkok.go.th
3 ปี
0
1
สวนลุมพินี หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า สวนลุม เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 4 ล้อมรอบด้วยถนนวิทยุ ถนนราชดำริ และซอยสารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 ในที่ดินเดิมเนื้อที่ 360 ไร่ ณ ทุ่งศาลาแดง ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสำหรับสร้าง "สยามรัฐพิพิธภัณฑ์" เพื่อจัดแสดงสินค้าไทยเป็นครั้งแรก และจัดให้เป็น "สวนสาธารณะ" สำหรับประชาชน พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า "สวนลุมพินี" ซึ่งเป็นชื่อสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าในประเทศเนปาล แต่พระองค์เสด็จสวรรคตก่อนจึงไม่แล้วเสร็จ Creditภาพจาก: picpost.postjung.com www.panoramio.com
3 ปี
0
4
สวนวชิรเบญจทัศ หรือที่นิยมเรียกว่า สวนรถไฟ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีเนื้อที่กว่า 375 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ติดกับสวนสาธารณะอีก 2 สวน คือ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนจตุจักร อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) Creditภาพจาก: www.haaksquare.com www.matichon.co.th www.bloggang.com
3 ปี
0
2
สวนหลวง ร.9 เป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ อยู่ในแขวงหนองบอน เขตประเวศ ทางตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จัดสร้างเพื่อสร้างเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในศุภมงคลสมัยเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ เป็นประธานออกแบบงานภูมิทัศน์ ส่วนหอรัชมงคลซึ่งจัดเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสวนหลวง ร.9 ได้รับการออกแบบโดย ม.ล.ตรีทศยุทธ เทวกุล[1] ปัจจุบันมี หม่อมหลวงชนะพันธุ์ กฤดากร เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ Creditภาพจาก: www.muslimtoday.in.th /www.lovethailand.biz
3 ปี
0
2
สวนสาธารณะหาดริมน้ำน่านหมู่บ้านคุ้งตะเภา หรือ หาดริมน้ำน่าน พัทยา 2[1] เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ตั้งอยู่ทิศเหนือของหมู่บ้านคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ริมแม่น้ำน่าน ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ถนนสายหลักของจังหวัดอุตรดิตถ์ Creditภาพจาก:www.bloggang.com และ th.wikipedia.com
3 ปี
0
2
สวนจตุจักร เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออกจรดถนนพหลโยธิน ทิศเหนือจรดถนนวิภาวดีรังสิต ทิศตะวันตกและทิศใต้จรดถนนกำแพงเพชร 3 ปี พ.ศ. 2518 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน 100ไร่ เพื่อสร้างสวนสาธารณะตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ หรือ 48 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของสวนแห่งนี้ว่า "สวนจตุจักร" (ซึ่งเป็นชื่อภาษาสันสกฤต มีความหมายว่า "สี่รอบ") สวนจตุจักรเปิดทำการในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2523
3 ปี
0
4
สวนเสรีไทย หรือชื่อเดิมว่า สวนน้ำบึงกุ่ม เป็น สวนสาธารณะ ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสหกรณ์ ถนนเสรีไทย57ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 350 ไร่ มีจุดที่น่าสนใจหลายแห่ง ประวัติ:เดิมชื่อ “ บึงกุ่ม” หรือ “ บึงตาทอง” เป็นบึงสาธารณะเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่ถูกรุกล้ำจนมีสภาพตื้นเขิน Creditภาพจาก:www.cameraeyes.net
3 ปี
0
8
สวนสยามทะเลกรุงเทพ (อังกฤษ: Siam Park) เป็นสวนสนุกและสวนน้ำ ตั้งอยู่ที่ถนนสวนสยาม แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว บนเนื้อที่ 300 ไร่ ได้ฉายาว่า "ทะเลกรุงเทพ" และคำขวัญคือ "สวนสยาม...โลกแห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม" สวนสยามเปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2523ดำเนินงานโดย บริษัท อมรพันธ์นคร-สวนสยาม จำกัด โดย นายไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ เป็น ประธานกรรมการ แรกเริ่มมีเพียงสวนน้ำภายหลังจึงได้ซื้อเครื่องเล่นเดิมจากสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ที่ได้ปิดกิจการมาให้เปิดบริการ สวนสยามจึงเป็นทั้งสวนน้ำและสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก[1] นอกจากนี้ยังมีรางน้ำวน สปา พร้อมเครื่องเล่นทางน้ำครบครัน สไลเดอร์ที่สูงเท่ากับตึก 7 ชั้น ซูเปอร์สไปรัลรางน้ำคดเคี้ยว พิพิธภัณฑ์ไดโนโนเปีย พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งจีน อุทยานพฤษชาติ สวนสัตว์ และสวนสาระ
3 ปี
0
3
ซาฟารีเวิลด์ สถานที่ท่องเที่ยวประเภทสวนสัตว์และการแสดงโชว์ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา (ซอยรามอินทรา 109) แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 430 ไร่ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
3 ปี
0
5
อุทยานเบญจสิริ หรือ สวนเบญจสิริ เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครสร้างบนที่ดินเดิมเนื้อที่ 29 ไร่ของกรมอุตุนิยมวิทยาริมถนนสุขุมวิทที่ย้ายออกไปอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แทน โดยด้านข้างของสวนสาธารณะแห่งนี้ติดกับโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์ค ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรี่ยม กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาในปีพ.ศ. 2535 ได้รับการออกแบบภูมิทัศน์โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้มีประติมากรรมที่งดงาม และเป็นชิ้นงานสำคัญของศิลปินระดับชาติที่ร่วมใจกันถวายเป็นการเทิดพระเกียรติฯ ตั้งประดับอยู่เป็นการถาวรถึง 12 ชิ้นงาน[1] ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 อุทยานเบญจสิริได้ใช้เป็นที่ปราศรัยใหญ่ปิดการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งในปลายปีเดียวกัน และในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ใช้เป็นที่ปราศรัยใหญ่ปิดหาเสียงของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 และเป็นที่เปิดตัวและปิดท้ายการปราศรัยใหญ่หาเสียงของ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552[2][3] และ พ.ศ. 2556 และในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ใช้เป็นที่ปราศรัยใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งในกลางปีเดียวกัน[4] และใช้เป็นที่ปราศรัยใหญ่ปิดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ในวันที่ 1 มีนาคม ปีเดียวกัน
3 ปี
0
2
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯตั้งอยู่ที่ ถนนกำแพงเพชร ๒ ใกล้กับสถานีขนส่ง หมอชิต ๒ และสวนจตุจักร เขตจตุจักร มีพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ จุดเด่นของสวนแห่งนี้คือเป็นสวนสาธารณะของมหานครที่จัดสร้างให้เป็นสวนป่าพฤกษศาสตร์ หรือ ป่าเล็กในเมืองใหญ่ นอกจากอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้รวบรวมมาปลูกไว้ในสวนมากกว่า ๒,๐๐๐ ชนิด จุดเด่นที่น่าสนใจในสวนประกอบด้วย - สระน้ำคดเคี้ยว รูปตัว ส และ S ผสานกัน ตั้งอยู่กลางสวน สื่อความหมายการเฉลิมพระเกียรติ ด้วยอักษรแรกของ พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แนวขอบสระปลูกพรรณไม้ให้สีสันตามฤดูกาลคือ สีเหลืองของดอกราชพฤกษ์ และสีม่วงของดอกอินทนิลน้ำ - สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ต่าง ๆ แบ่งเป็นกลุ่มให้ศึกษามากมายเรียงรายกันไป เริ่มจากอาคารอำนวยการ ได้แก่ สวนกล้วย มีกล้วยกว่า ๗๐ ชนิด สวนหินมีพรรณไม้พุ่มเด่น คือ ไม้วงศ์เข็ม ลานบัว สวนปาล์ม ลานชบา ลานอโศก ลานลั่นทมหรือ ลีลาวดี นอกจากนี้ยังมีเรือนไม้พุ่ม ซุ้มไม้เลื้อย เรียงรายอยู่ตามเส้นทางเดิน ที่เด่น ๆ ได้แก่ ย่านดาโอ๊ะ หรือใบไม้สีทอง ไม้หายากซึ่งพบที่นราธิวาส ย่านลิเภา พรรณไม้เลื้อยซึ่งเถาใช้ทำหัตถกรรมจักสานศิลปาชีพได้สวยงาม - ลานบัว เป็นลานพักผ่อน ใกล้กับอาคารประชาสัมพันธ์ เป็นสระบัวคอนกรีตขนาดใหญ่และตั้งโอ่งกระถางโบราณ ปลูกบัวไว้หลากหลายพันธุ์ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งแปลงไม้ประดับในรูปสวนยุโรป - สวนไม้มงคลพระราชทาน ๗๖ จังหวัด จำลองแผนที่ประเทศไทยขนาดย่อมในเนื้อที่ ๔.๘ ไร่ ปลูกไม้มงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทาน นอกจากนี้ ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงมีพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ มีการจัดสร้างสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้แก่ - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปภาพและรายชื่อพรรณไม้ที่น่าสนใจในสวน เฉพาะอาคารเฉลิมพระเกียรติเปิดให้เข้าชมอังคาร-ศุกร์ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ - อาคารพรรณไม้ไทยเทิดไท้บรมราชินีนาถ ประกอบด้วยอาคารเรือนกระจก ๓ หลัง จัดแสดงพรรณไม้ไทยที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย - สวนไม้หอมน้อมเกล้าฯ รวบรวมพรรณไม้หอมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทที่มีดอกหอม เปลือกไม้หอม เนื้อไม้หอม ใบหอม ผลหรือเมล็ดหอม ยางหอม และในบริเวณเดียวกันนี้ยังปลูกพรรณไม้ในวรรณคดีไทยไว้ด้วย - สวนพรรณไม้อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ ใบไม้สีทอง จำปาขาว มะม่วงมหาชนก ฯลฯ พรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้แก่ พรรณไม้พระนาม พรรณไม้ที่โปรด และพรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริ ตลอดจนพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและได้รับพระราชานุญาตให้ตั้งชื่อตามพระนามาภิไธย เช่น กันภัยมหิดล จำปีสิรินธร สิรินธรวัลลี ฯลฯ - สวนพระมหากรุณาธิคุณเพื่อผู้พิการทางสายตา สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมกับการเรียนรู้และสัมผัสพืชพรรณไม้หอมประเภทต่าง ๆ โดยทำเป็นเส้นทางเดินระยะสั้น ๆ ที่สามารถใช้มือสัมผัสป้ายอักษรเบรลล์พร้อมฟังเสียงบรรยายถึงพรรณไม้ต่าง ๆ ในบริเวณนี้ ที่อยู่: ถนนกำแพงเพชร ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ เวลาทำการ ๐๕.๐๐ -๑๘.๓๐ น. ทุกวัน
3 ปี
0
6
สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้สำรวจสถานที่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เคยประทับเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ บริเวณหลังวัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และสำรวจชุมชนในท้องที่บริเวณนั้น ซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างจากชุมชนอื่น เพราะประกอบไปด้วยชาวไทย จีน มุสลิม และลาว เคยอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณนั้นอย่างสงบสุขมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ปัจจุบันกิจกรรมที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนในชุมชนนับวันเปลี่ยนแปรไป สมควรจะได้ศึกษาเพื่อจะได้ฟื้นฟู หรืออนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปผู้รับสนองพระบรมราชดำริได้ทำการสำรวจ สืบทราบตำแหน่งที่แน่นอนของบ้านที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ตามหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าบ้านดังกล่าวได้ถูกรื้อไปแล้ว โดยมีตึกแถวสองชั้นขึ้นมาแทนที่ คณะผู้สำรวจจึงทำการสำรวจในบริเวณโดยรอบ ได้พบอาคารตึกแถวชั้นเดียวในบริเวณอาคารกลุ่มที่ทรุดโทรมมากตามลักษณะของอาคารแถวนี้มีรูปร่างใกล้เคียงกับ “บ้าน” ในหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯให้ทรงทราบในระหว่างคณะที่สำรวจได้ทำการสำรวจบริเวณดังกล่าว เจ้าของที่ดิน คือนายแดง นานา และนายเล็ก นานา ทราบเรื่องจึงน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณนั้นแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเป็นพื้นที่ ๔ ไร่ ตอนกลางของพื้นที่เป็นที่ตั้งบ้านของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) อธิบดีกรมพระคลังสินค้า ในรัชกาลที่ ๕ เป็นอาคารตึกแถวปนไม้ขนาดใหญ่ ๒ ชั้น จำนวน ๒ หลังตั้งขนานกัน ลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๕ ล้อมรอบตึกแถวบริเวณเรือนบริวารชั้นเดียวทางด้านขวาและด้านหลังของตึกใหญ่ ส่วนด้านซ้ายเป็นตึก ๒ ชั้น ลักษณะที่ล้อมรอบนี้ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมแบบจีน อาจเก่าแก่ถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งเป็นช่วงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) บิดาเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) เป็นผู้ปกครองชุมชนย่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้อนุรักษ์ และพัฒนาให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นย่านประวัติศาสตร์ใกล้เคียงกับสถานที่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ โดยโปรดให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นเจ้าของโครงการ นายนนท์ บูรณสมภพ เป็นผู้ออกแบบและบริหารโครงการ สำนักงานทรัพย์สินฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง โดยมี กรมศิลปากร เป็นผู้ควบคุมความถูกต้องทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมผู้รับสนองพระราชดำริได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตามพระราชดำริไว้ดังนี้ ๑. ให้เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยในละแวกใกล้เคียง และผู้สนใจได้พักผ่อนหย่อนใจ ๒. ให้อนุรักษ์อาคารสำคัญไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยภายในอาคารจัดเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวไทย จีน มุสลิม และลาว อนุรักษ์ส่วนประกอบสำคัญอื่น ๆ เช่น ซุ้มประตูทางด้านเข้าที่ปรักหักพังจะคงรูปเดิมไว้ โดยเสริมความมั่นคงให้คงทนแข็งแรง อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่ในบริเวณ เช่น ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นชงโค ๓. จัดพื้นที่ของสวนให้เป็นพื้นที่โล่งกว้างมากที่สุด ได้ให้ที่โล่งเป็นลานพักผ่อน ปลูกไม้เลื้อยคลุมซุ้มทางเดิน เพื่อสนองความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่แออัด ๔. เพื่อให้เป็นที่ศึกษาพันธุ์พฤกษชาติของต้นไม้และดอกไม้ใบนานาชนิด ๕. จัดวางระเบียบการสัญจรไปมาในสวนสาธารณะให้ประชาชนใช้ได้โดยสะดวก ที่อยู่: ซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๓ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทร : ๐-๒๔๓๗-๗๗๙๙, ๐-๒๔๓๙-๐๙๐๒ โทรสาร : ๐-๒๔๓๗-๑๘๕๓ เวลาทำการ :ภายในอุทยานฯ : ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. (ทุกวัน) อาคารพิพิธภัณฑ์ : ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) มุมหนังสือ: ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ทุกวันเสาร์-วันพุธ)
3 ปี
0
2
สวนสาธารณะธรรมชาติ ขนาดใหญ่ กลางเขตบางมด อยู่ติดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดให้บริการ 5.00-21.00น. จันทร์-ศุกร์
4 ปี
1
137
สถานที่รวบรวมพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำสวยงาม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในท้องทะเลแก่ประชาชน และเป็นสถานที่ศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลทดลองและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ ทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ รวมถึงเครื่องมือประมงชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนในศึกษาค้นคว้า
4 ปี
0
14
สวนสัตว์แมลงสยาม (SIZ) ไม่ใช่ฟาร์มผีเสื้อธรรมดาทั่วไป แต่เป็นสวนแมลง แหล่งเพาะเลี้ยงด้วงปีกแข็ง ตั๊กแตนกิ่งไม้ และแมลงต่างๆ มีสวนผีเสื้อขนาดใหญ่ และพิพิธภัณฑ์แมลงสะสมจากทั่วโลก ซึ่งใช้เวลารวบรวมมานานกว่า 30 ปี นอกจากการจัดแสดง การเผยแพร่ความรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างประเทศแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแมลง เพื่อรวบรวมและคัดเลือกผลงานที่น่าสนใจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.malaeng.com และ จัดพิมพ์เป็นหนังสือวิชาการ หนังสือสารคดีเกี่ยวกับแมลงสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป เพื่อจำหน่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4 ปี
0
7
อุทยานสมเด็จย่า ได้รับการจัดสร้างขึ้นบนที่ดินที่เป็นของตระกูลนานา โดยคุณแดงและคุณเล็ก นานา น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพื่อสนองตามพระราชประสงค์ของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ราชการปัจจุบัน) ที่จะจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ บนบรมราชชนี ตามพระนิพนธ์ แม่เล่าให้ฟัง ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
4 ปี
0
42