ประกาศประเภท แหล่งผลิตสินค้าชุมชน OTOP

ข้อมูลการติดต่อ บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว การทอผ้าเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านก้างปลา ในอดีตชาวบ้านได้ปลูกฝ้ายเป็นอาชีพ เพื่อนำดอกฝ้ายมาทำเป็นเส้นด้ายไว้ใช้ทอผ้าสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองมาหลายชั่วอายุคน จนเกิดความรู้ ประสบการณ์ เกิดการพัฒนาความสามารถ สะสมเป็นองค์ความรู้สืบทอดกันมาสู่ลูกหลาน จากการทอผ้าใช้เองในครัวเรือน ชาวบ้านก้างปลาได้พัฒนาฝีมือการทอให้มีลวดลายต่างๆ ที่ประณีต สวยงาม เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ้าทอกันเองทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน จนในปัจจุบันผ้าทอพื้นเมืองของบ้านก้างปลาได้กลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านหลายครัวเรือน
3 ปี
0
4
ข้อมูลการติดต่อ 72 วัดจอมมณี บ้านใหม่ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0 5674 5997,0 5670 4525 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อความรู้ในการตีมืดคือภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เอกลักษณ์ของมีดจากฝีมือกลุ่มช่างตีมีดบ้านใหม่จึงไม่เหมือนใคร เพราะมีดทุกเล่มล้วนสลักชื่อบรรพบุรุษของช่างที่ทำมีดเล่มนั้นขึ้น เพื่อระลึกถึงคุณความดีที่ท่านเหล่านั้นได้มอบให้แก่ลูกหลาน ไม่เพียงคุณจะได้เลือกซื้อมีดสารพัดรูปแบบ เช่น มีดดาบ มีดทำครัว มีดทำการเกษตร มีดโบราณที่หายากสำหรับนักสะสมเท่านั้น หากยังมีการสาธิตวิธีการตีมีดให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันเป็นขวัญตา
3 ปี
0
2
เสน่ห์แห่งต้นลาน ความงามเครื่องจักสานที่บ้านทับลาน ปราจีนบุรี บ้านทับลาน หมู่ที่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้การสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ด้วยเป็นหมู่บ้านที่มีสภาพอากาศดีเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านป่าไม้ตามโครงการพระราชดำริ บริเวณริมถนนสาย 304 (ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา) ส่งผลให้มีการคมนาคมไปมาสะดวก บ้านทับลาน เป็นหมู่บ้านที่มีตำนานมาอย่างยาวนาน โดยก่อตั้งมาประมาณ 200 กว่าปี เริ่มต้นจากการอพยมมาของผู้คนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเห็นว่าเป็นพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงได้ตัดสินใจตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณนี้ พร้อมทั้งได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านทับลาน” เนื่องจากมีต้นลานขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ต้นลาน ที่มีมากเหล่านี้ ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย และปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากต้นลาน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านทับลานเป็นอย่างมาก
3 ปี
0
1
เลาะทะเลเมืองระยอง ตามตำนาน เสื่อกระจูด แห่งบ้านมาบเหลาชะโอน บ้านมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ที่โดดเด่นในด้านเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าทิวทัศน์โดยรอบบริเวณหมู่บ้านที่งดงาม ยิ่งเมื่อขึ้นไปยังโบสถ์หินอ่อนบนยอดเขาที่อลังการ จะสามารถมองเห็นชายทะเลและหมู่เกาะบริเวณหาดวังแก้ว แหลมแม่พิมพ์ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองระยอง รวมถึง บึงน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ที่ชื่อ “บึงสำนักใหญ่” หรือหนองจำรุง มีพื้นที่ 3,871 ไร่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืดนานาชนิดและมีต้นกระจูดขึ้นเป็นจำนวนมาก
3 ปี
0
6
วิถีชาวเล วิถีชีวิตคนบ้านแหลมประทับ ที่เมืองคอน บ้านแหลมประทับตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเล ประชาชนในหมู่บ้านมีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนชาวเลที่งดงามและน่าสนใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ปัจจุบันบ้านแหลมประทับมีชื่อเสียงจากการเป็นท่าเรือท่องเที่ยว ที่ให้บริการ ท่องเที่ยวทางทะเลขนอม ที่มาของชื่อหมู่บ้าน “แหลมประทับ” มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพมาปราบหัวเมืองต่างๆ จำนวน 5 หัวเมือง หรือ 5 ชุมชน ซึ่งรวมถึงเมืองนครศรีธรรมราชที่ประกาศเป็นเมืองเอกราช สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพมาตีนครศรีธรรมราชทั้งทางบก และ ทางเรือ โดยพระองค์ ได้เสด็จมาทางกองทัพเรือผ่านช่องเขาเตล็ด และให้กองทัพพักแรมบริเวณที่แหลม หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียนชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่ที่พระองค์ทรงให้กองทัพพักแรมว่า “ที่ประทับ” หรือแหลมประทับ หรือแหลมทาบ เป็นชื่อเดียวกันจนปัจจุบันเรียกว่าหมู่บ้าน “แหลมประทับ”
3 ปี
0
1
สัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน ความสุขที่หาได้ ที่บ้านโคกไคร พังงา บ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา เป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยึดอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นหลัก ในการดำรงชีพสำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้าน “โคกไคร” คำว่า “โคก” นั้นหมายถึงที่สูงเหนือน้ำหรือ ที่เป็นเนินสูง พื้นที่ของหมู่บ้านติดทะเล ยิ่งเมื่อเวลาน้ำทะเลลดก็จะยิ่งดู ว่าพื้นที่นั้นสูง เหนือระดับน้ำทะเลมาก กอปรกับในหมู่บ้านมีการปลูกพืชสวนครัวเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยเฉพาะต้นตะไคร้ต้นตะไคร้ที่ปลูกเป็นตะไคร้กรูด ลำต้นใหญ่และสูง ไม่นิยมนำมาประกอบอาหาร เพราะกลิ่นคล้ายใบมะกรูด แต่คนในอดีตจะใช้ใบไว้ใส่ในท้องแพะเพื่อดับกลิ่น จะพบเห็นเป็นจำนวนมากในหมู่บ้าน “ตะไคร้” นั้นภาษาพื้นบ้านของคนใต้จะเรียกสั้นๆ ว่า “ไคร” เลยเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน “โคกไคร” หมายความว่าพื้นที่หรือเนินตะไคร้นั้นเอง
3 ปี
0
1
ชิมปลาส้ม ชมความงามของริมโขง ที่บ้านหม้อ หนองคาย บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานกว่า 200 ปี ชาวบ้านมีเชื้อสายมาจากชาวไทพวนจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่อพยพเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) จากที่ในหมู่บ้านมีช่างปั้นหม้อดินขาย โดยมีทิดหม้อเป็นหัวหน้า จึงได้ชื่อว่า “บ้านหม้อ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
3 ปี
0
2
บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร ตามคนบากชุม เมืองอุบลฯ ดำน้ำเก็บไม้ ทำเป็นฟอร์นิเจอร์ ขึ้นชื่อ บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เหตุที่ได้ชื่อว่า บ้านบากชุมก็เพราะว่าสมัยนั้นมีต้นแคนทรายหรือต้นบากจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านบากชุม” ปัจจุบันชาวบ้านบากชุมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำขายเป็นหลัก รายได้หลักมาจากการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ ที่มีลวดลาย เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือลาย “แมงมาลี” และลาย “ฉีกน้ำ” นอกจากนั้น ยังมีสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์จากเศษไม้ นำมาทำของชำร่วยหลากหลายชนิดมาจำหน่าย เช่น ถ้วยกาแฟ แก้วไม้ พวงกุญแจ ที่วางโทรศัพท์ แกะสลักเป็น ตัวสัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ
3 ปี
0
3
บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ บ้านหลุกใต้ สุดยอดหมู่บ้านหัตถกรรมแกะสลักไม้ ลำปาง บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง สำหรับคำว่า “หลุก” ที่เป็นชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน มีคำเรียกที่เพี้ยนมาจาก คำว่า “หลุบ” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกังหันน้ำในปัจจุบัน เนื่องจากแต่เดิมลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้าน เป็นที่ราบสูง มีแม่น้ำอยู่ต่ำกว่าหมู่บ้าน การจะนำน้ำมาใช้จึงเป็นการยากลำบาก จึงมีการคิดนำหลุบมาใช้สำหรับวิดน้ำมาใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน บ้านหลุกใต้ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมด้านการแกะสลักไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง ซึ่งคนในหมู่บ้านสวนใหญ่มีอาชีพแกะสลัก
3 ปี
0
0
บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง เที่ยวสนุกที่บ้านดอน เชียงใหม่ มีได้ทั้ง 365 วัน บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดอยผ้าห่มปกดอยสูงอันดับสองของประเทศไทย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากนี้ บ้านดอน ยังเป็นหมู่บ้านวิถีชีวิตเกษตรกรรมแห่งขุนเขา มีสายลมหนาวตลอดทั้งปี มีความงามมากมายให้สัมผัส ไม่ว่าทัศนียภาพบนยอดเขาสูงได้ 360 องศา เส้นทาง เดินป่าศึกษาธรรมชาติดอยผ้าห่มปก เส้นทางการบินของนก (Fly Way) 1 ใน 8 ของโลกหรือจะแช่ตัวกับน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ พร้อมกันนี้ ยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีก 2 หมู่บ้าน คือ บ้านยาง ตำบลแม่งอน บ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น เรียกได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำริ ที่มีธรรมชาติ งดงามโรแมนติก ปลอดภัยพร้อมพรั่งกับการเข้ามาเรียนรู้เพื่อสร้างความสุขของคนไทยได้จากโครงการพระราชดำริ บ้านดอน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแห่งนี้ จึงมาได้ทั้ง 365 วัน
3 ปี
0
1
บ้านหนองขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ช้อปปิ้งสุดยอด OTOP ที่ บ้านหนองขาว กาญจนบุรี บ้านหนองขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนหนองขาวเป็นชุมชนเก่าแก่ เล่าขานมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยกาญจนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านชุมชนหนองขาวขณะนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านดงรัง กับหมู่บ้านดอนกระเดื่อง ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้รวมตัวกันต่อสู้กับกองทัพพม่า อย่างกล้าหาญ ปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูรบที่ชาวบ้านเรียกว่าทุ่งคู การสู้รบในครั้งนั้นหมู่บ้านทั้งสองถูกทำลายเสียหาย เหลือแต่ซากปรักหักพังของวัด หลังสงครามสงบลงชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้พากันหลบหนีมารวมกันที่บริเวณหนองน้ำใหญ่ที่มีหญ้าออกดอกสีขาว จึงตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านหญ้าดอกขาว” เรียกสั้นๆ ว่าบ้านหนองขาว
3 ปี
0
0
บ้านท้ายเขา (น้ำเชี่ยว) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่บ้านท้ายเขา ชุมชนชายฝั่งทะเลเมืองตราด บ้านท้ายเขา (น้ำเชี่ยว) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการผสมผสานกิจกรรมที่หลากหลายด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบธรรมชาติระบบเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น จนกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดแห่งนี้ บ้านท้ายเขา หรือที่มีชื่อเรียกในสมัยอดีตว่า “บ้านท้ายเขาแดง” มีตำนานเล่าขานส่ง ต่อความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นว่า ในอดีตกลุ่มชาว “จาม” หรือเรียกกันว่า “แขกจาม” อพยพหนีภัยสงครามมาจากประเทศกัมพูชามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตนี้ ในปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยของการขุดหลุมหลบภัยของชาวจามในสมัยนั้นให้เห็นอยู่ในบางพื้นที่ของหมู่บ้าน
3 ปี
0
1
บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง ตรึงใจกับเสื่อกก ลายมัดหมี่ ที่บ้านนาหมอม้า อำนาจเจริญ บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะวิถีการดำเนินชีวิต และหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ ครูสลา คุณวุฒิ ครูเพลงชื่อดัง ชื่อบ้านนาหมอม้า มีตำนานเล่าต่อกันมาว่า เกิดขึ้นจากที่สัตว์ป่ามาทำลายต้นข้าวในนา ไม่มีใครกล้าปราบสัตว์ร้ายเหล่านั้นได้ เพราะกลัวผิดผีจึงประกาศหาหมอมาปราบสัตว์ดุร้ายเหล่านั้น ในครั้งนั้นมีหมอผู้วิเศษ มีคาถาอาคมได้ขี่ม้ามาปราบสัตว์ร้ายโดยใช้หอก ใช้ดาบไล่ฟันสัตว์ร้ายเหล่านั้นมาตายที่ทุ่งนาริมห้วยด้านตะวันออกของหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกลำห้วยนี้ว่า ห้วยนา หมอม้า และพร้อมกันขนานนามหมู่บ้านนี้ว่า บ้านนาหมอม้า ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
3 ปี
0
0
บ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก นุ่งผ้าปาเต๊ะ ชมหมู่บ้านสวยสุด น้ำผุดเริงร่าที่บ้านถ้ำเสือ กระบี่ บ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ พื้นที่ตั้งหมู่บ้านถ้ำเสือในอดีตนั้น ถือว่าสถานที่แห่งนี้ยากแก่การเข้าถึง เนื่องจากเป็นป่าดิบเขตร้อนซึ่งมีสัตว์ป่าชุกชุม ต่อมา ตาหมี ดำหมี ได้เข้ามาเป็นผู้บุกเบิกเข้ามาตั้งรกราก ที่บริเวณถ้ำเสือนอก (วัดกรเทพนิมิต) หลังจากนั้นได้หักร้างถางพงเข้ามาอยู่ในบ้านถ้ำเสือใน และเริ่มมีคนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น ต่อมาจึงตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมา สำหรับที่มาของชื่อถ้ำเสือ คือ นอกจากจะเป็นแหล่งชุกชุมของเสือพันธุ์ต่างๆ และยังมีเรื่องเล่าว่า มีพระเดินทางมาจากอีสานมาพำนักอาศัยอยู่บริเวณถ้ำทางด้านทิศตะวันออก (ปัจจุบันคือถ้ำอรหันต์) มีการขุดลายแทงบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีก้อนหินเป็นรูปรอยเสือ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านด้วยเช่นกัน ด้วยคำ ขวัญ หมู่บ้านคือ “หมู่บ้านสวยสุด น้ำผุดเริงร่า ธาราร้อน ดอนหอยหวาน ตำนานมนุษย์ถ้ำ ลำน้ำปันแดน”
3 ปี
0
2
บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง กินน้ำพริกกุ้งเสียบ ชมธรรมชาติป่าโกงกางที่บ้านบางโรง ภูเก็ต บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ชุมชนบางโรง เป็นชุมชนมุสลิมชุมชนหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในอดีตชุมชนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง ที่มีชื่อว่าเมืองถลางบางโรงในอดีต เกือบ 200 กว่าปีที่ผ่านมา บ้านบางโรงมีพื้นที่ ที่ติดทั้งทะเลคือพื้นที่ป่าชายเลนและพื้นที่ที่ติดภูเขาพระแทว ซึ่งถือเป็น ความหลากหลายของพื้นที่ และมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมี 2 ฤดู คือฤดูร้อน และฤดูฝนโดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีฝนตกมากกว่าบริเวณอื่นๆ ช่วงกลางคืนอากาศเย็น
3 ปี
0
3
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา ความงามของวิถีชาวไทลื้อ แห่งบ้านหนองบัว เมืองน่าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2365 หรือประมาณ 180 ปี โดยสืบเชื้อสายมาจากชาวไทลื้อแคว้น สิบสองปันนา ในปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของ ตนเองไว้อย่างมั่นคง ปัจจุบันบ้านหนองบัวเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ เป็นที่รู้จักของคนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ในประเทศและต่างประเทศ ด้วยภาษาพูด ที่เป็นเอกลักษณ์ การดำเนินชีวิตตามวิถีชาวไทลื้อ การแต่งกาย รวมถึงชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ต้องการสัมผัสวิถีไทลื้อของคนในชุมชน
3 ปี
0
1
บ้านนอแล หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง บ้านนอแล เชียงใหม่ จุดกำเนิดของโครงการหลวงแห่งแรก บ้านนอแล หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ บ้านนอแล เป็นชุมชนเล็กๆ แห่งขุนเขาดอยอ่างขางกลางทัศนียภาพอันสวยงามติดชายแดนไทย-พม่า วิถีชีวิตชนเผ่าดาราอาง หรือ ปะหล่อง จำนวน 180 ครัวเรือน แต่ความยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านแห่งนี้ คือ จุดกำเนิดของโครงการหลวงแห่งแรกย้อนหลังไปเมื่อ พ.ศ. 2512 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทางเฮลิปคอปเตอร์ ผ่านยอดดอยแห่งนี้ ได้ทอดพระเนตรเห็นทุ่งดอกฝิ่น ชาวเขามีฐานะยากจน มีการทำลายป่าไม้ พระองค์ฯจึงมีกระแส พระราชดำรัส ที่จะแปลงทุ่งฝิ่นให้เป็นทุ่งเกษตร จึงได้พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินและได้ก่อเกิดเป็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงแห่งแรก ณ ที่นี้
3 ปี
0
4
บ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา บ้านต้นลำแพน สมุทรสงคราม ดินแดนเงียบ สงบ และเป็นธรรมชาติ บ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามที่สามารถสร้างความสุขความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนได้เป็นอย่างมาก เมื่อได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ทุกอย่างยังคงความเป็นธรรมชาติที่หาไม่ได้แล้วในพื้นที่อื่น สำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ สันนิฐานว่า ด้วยในพื้นที่มีต้นลำแพนขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสัญลักษณ์ใช้เป็นชื่อเรียกหมู่บ้านมาจนทุกวันนี้
3 ปี
0
5
หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านคลองแห-หนองทราย หมู่ที่ 4,10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ กรงนกแสนสวย เอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญา บ้านคลองแห-หนองทราย สงขลา หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านคลองแห-หนองทราย หมู่ที่ 4,10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำกรงนก กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เมื่อปี 2554 บ้านคลองแห-หนองทราย เป็นชุมชนหัตถกรรม ที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิม พึ่งพาตนเองคนในชุมชนยังยึดถือปฏิบัติตามวิถีชาวมุสลิม เคร่งครัดในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา อยู่รวมกันเป็นครอบครัวระบบเครือญาติ วิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ ยังคงเน้นการรักษาเอกลักษณ์ของชาวใต้ในภูมิปัญญา การทำกรงนกได้อย่างสวยงามและเป็นที่ถูกใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
3 ปี
0
4
บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน ไปทะเลบ้านเกาะพิทักษ์ ชุมพร ดำน้ำดูปะการังและหอยมือเสือ ความสุขที่อยู่แค่เอื้อม บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ เดมิ เกาะพิทักษ์ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กตั้งอยู่ห่างจากผืนดิน ประมาณ 1,200 เมตร มีพื้นที่ 712 ไร่ เป็นเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ มีป่าไม้ขนาดเล็กปกคลุมทั่วไปต่อมาชาวประมง ทำประมงบริเวณใกล้เคียงเดินทางมาจากที่อื่นๆ อาศัยเกาะพิทักษ์เป็นที่หลบลมบางครั้ง และหลบลมมรสุม จึงมีการสร้างที่พักชั่วคราวขึ้น เมื่อเวลานานเข้าจึงมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ เป็นการถาวร และได้กลายมาเป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรในวันนี้
3 ปี
0
1
บ้านท่าเรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า ท่าเรือหมู่บ้านแห่งเสียงดนตรีริมโขง นครพนม บ้านท่าเรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม หมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2445 โดยตำนานเล่าขานถึงที่มาของชื่อหมู่บ้าน สืบเนื่องจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวท่าเรือ คือ ในช่วงฤดูฝนมีน้ำมากและไหลเชื่อมโยงกันแม่น้ำต่างๆ เช่น น้ำอูน น้ำสงครามและน้ำโขง เป็นต้น จึงมีเรือพ่วงขนาดใหญ่ บรรทุกสินค้าประเภทของป่า และสินค้าต่างๆ มาจอดเทียบฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านเพื่อมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันทุกปี หมู่บ้านนี้จึงเปรียบเสมือนเมืองท่าของพ่อค้า ที่แวะเวียนนำ สินค้าอย่างอื่นมาแลกข้าวกับชาวท่าเรือ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์
3 ปี
0
0
บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล รอยยิ้ม สายน้ำ วัฒนธรรมสองฝั่งโขง มีที่นี่ บ้านหนองหล่ม มุกดาหาร บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะการท่องเที่ยววิถีผู้ไทย และสายน้ำ วัฒนธรรมสองฝั่งโขง บรรพบุรุษบ้านหนองหล่มดั้งเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองวังอ่างคำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อมาเกิดความแห้งแล้ง ผู้คนจึงได้อพยพมาจนพบหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งหนองน้ำใหญ่แห่งนี้ มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลตลอดปี อีกทั้งสภาพโดยรอบเต็มไปด้วยป่าไม้ พืชพันธุ์ธัญญาหาร มีที่ดินเหมาะแก่การทำนา ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จึงได้ตกลงตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้หนองน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ เรียกชื่อว่า “ห้วยหนองหล่ม” และตั้งชื่อหมู่บ้านตามแหล่งน้ำที่อาศัยว่า “บ้านหนองหล่ม” จนกระทั่งปัจจุบัน
3 ปี
0
1
บ้านนาจะเรียแห่งทับทิมสยาม 06 หมู่ที่ 6 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ สัมผัสผ้าทอ ชมความงามของบ้านทับทิมสยาม 06 (นาจะเรีย) บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ 6 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ บ้านนาจะเรียนับเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิถีชีวิตของชุมชนที่เรียบง่าย และงดงามตามธรรมชาติ หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการจัดที่ทำกินให้ราษฎรผู้ยากไร้ (กอ.รมน.คจก.) จังหวัดศรีสะเกษ ที่สำคัญ คือ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎร ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่บ้านนาจะเรีย เมื่อครั้งทรงทอดพระเนตรศูนย์อพยพโอตราว ได้มีพระราชดำริที่จะพัฒนาราษฎรตามแนวชายแดน โดยเฉพาะบ้านนาจะเรียให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปลูกป่าเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ได้ทรงรับหมู่บ้านนาจะเรียเข้าโครงการหมู่บ้านทับทิมสยามและกำหนดให้เป็นหมู่บ้านทับทิมสยาม 06 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมและสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง ให้เกิดขึ้นกับราษฎร เป็นต้นมา
3 ปี
0
2
บ้านหัวเขาจีน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ วิถีแห่งชาวไทยทรงดำ ความประทับใจไม่รู้ลืมที่บ้านหัวเขาจีน ราชบุรี บ้านหัวเขาจีน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยบ้านหัวเขาจีน เป็นนามเรียกขาน ถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่ม ชนชาติพันธุ์หนึ่งเรียกว่า “ไทยทรงดำ” ตามประวัติกล่าวว่า ชาวไทยทรงดำ ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากดินแดนที่ห่างไกลและได้เข้ามาจับจองในขณะนั้น เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่อยู่ใต้สุดของอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ที่เป็นผืนป่า หนองน้ำ และภูเขา ซึ่งยังไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ จึงได้ตั้งหลักปักฐาน ณ บริเวณนี้ ส่วนที่มาของชื่อหมู่บ้าน มีการเล่าสืบต่อกันมาว่า บ้านหัวเขาจีนในอดีตจะมีทะเลล้อมรอบและได้มีพ่อค้าชาวจีน นำเรือสำเภามาซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าบริเวณนี้ แต่ได้เกิดอุบัติเหตุเรือสำเภาแตก หัวเรือมาติดอยู่กับภูเขา จึงเรียกว่า หัวเขาจีน ต่อมาได้ใช้เป็นชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหัวเขาจีน” มาจนถึงปัจจุบัน
3 ปี
0
4
บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง ไปสูดโอโซนให้เต็มปอดที่บ้านบางน้ำผึ้ง สมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 เป็นชุมชน ดั้งเดิมที่ตั้งมาเป็นเวลานาน ขนาดพื้นที่ไม่กว้างใหญ่มากนัก โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 70 ไร่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นคนดั้งเดิมที่อยู่มาอย่างยาวนาน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ด้วยสภาพแวดล้อมและลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นคนดั้งเดิม ส่งผลให้คนในชุมชน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี รักธรรมชาติ และมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
3 ปี
0
6
บ้านฮวก หมู่ 3,12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง ผลิตภัณฑ์จากผ้า วิถีคนชายแดน เสน่ห์ที่บ้านฮวก เมืองพะเยา บ้านฮวก หมู่ 3,12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ที่นี่คือหมู่บ้านชายแดนไทย - ลาว โดยตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามถนนสาย พะเยา - จุน - เชียงคำ – ภูซาง บ้านฮวก จึงนับเป็นอีกหนึ่งที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการสัมผัสวิถีชีวิตของคนชายแดนไทย-ลาว
3 ปี
0
0
บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ตาบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง อลังการณ์กับผ้าทอมือ ที่บ้านหนองอาบช้าง เชียงใหม่ บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ตาบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นด้านผ้าทอมือ มี “พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา” (บ้านไร่ไผ่งาม) อันเป็นบ้านของศิลปินแห่งชาติ ที่เป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และผลงานด้าน การทอผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิม การย้อมผ้าด้วยสีสมุนไพร ซึ่งเกิดจากพลังปัญญาสร้างสรรค์ของ “นางแสงดา บันสิทธิ์” หรือป้าดาผู้นี้ อีกทั้งได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนา ต้นแบบ ปี 2553 (ด้านหัตถกรรม)
3 ปี
0
3
บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง ที่นี่... บ้านสันติคีรี เชียงราย ดินแดนแห่งความสงบสุข และสวยงาม บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หมู่บ้านที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,200 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ในฐานะหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หมู่บ้านสันติคีรี หรือ “ดอยแม่สลอง” หรือ “เหมย เซอ เล่อ” มีความหมายว่า เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข เรียบร้อยและสวยงาม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งผลิตพืชเมืองหนาว เช่น ชาจีน (ชาอู่หลง) บ๊วย ท้อ ผัก ผลไม้ และไม้ดอกเมืองหนาว และได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้ อีกทั้ง มีผู้คนอยู่อาศัยถึง 7 ชนเผ่า เช่น ชาวจีนยูนนาน ชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า เผ่าอาข่า เผ่าลีซู (ลีซอ) เผ่าลาหู่ ไทยใหญ่ และไทยลื้อโดยแต่ละชนเผ่าล้วนมีประวัติความเป็นมายาวนาน รวมถึงการมีประวัติศาสตร์ของวีรชนชาวจีนที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ชาติไทยที่น่าสนใจ
3 ปี
0
3
บ้านปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา สุขพระธรรมที่สวนโมกข์ สุขใจที่บ้านปากด่าน สุราษฏร์ธานี บ้านปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับถนนสายเอเชียและสวนโมกขพลาราม เป็นหนึ่งหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาเหตุที่เรียกกันว่าหมู่บ้านปากด่านเพราะสถานที่ตั้งบริเวณนี้เป็นปากทางเข้าสู่เมืองไชยาเป็นที่ตั้งด่านตรวจคน รวมทั้งในครั้งที่เกิดสงครามพม่าในสถานที่ตรงนี้เป็นบริเวณ ที่เป็นหน้าด่านของเมืองไชยา จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านปากด่าน” บ้านปากด่านได้เริ่มก่อตั้งเมื่อไรไม่มีใครทราบแน่ชัด แต่คนรุ่นเก่าเล่าต่อๆ กันมาว่า บ้านปากด่านเป็นทางสำหรับลากไม้ทางไปตำบลเสวียดไปห้อยปริงจะมารวมต่อเชื่อมกันได้ที่ตั้งปากด่าน รถยังวิ่งไม่ได้เพราะเป็นทางแคบๆ สำหรับใช้เป็นเส้นทางลากเกวียนเพื่อการบรรทุกของบริเวณสองข้างทางในหมู่บ้านเป็นป่ามีสัตว์ป่าเกือบทุกชนิด ตอนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ก่อตั้งสวนโมกข์ใหม่ๆ มีคลองสายหนึ่งไหลผ่านมาทาง เข้าหมู่บ้าน ตรงทางด่านตัดผ่านคลองมีสะพานข้ามตรงจุดนี้เองที่ เรียกว่า ปากด่าน ท่านอาจารย์พุทธทาสได้เรียกว่า เมืองหน้าด่านเพราะคนที่จะมาที่นี่จะต้องผ่านหมู่บ้านนี้มา จึงเรียกติดปากมาจนถึงทุกวันนี้ว่า “บ้านปากด่าน”
3 ปี
0
4
บ้านค่ายรวมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง บ้านค่ายรวมมิตร หมู่บ้านหัตถกรรมฝาสานขึ้นชื่อสตูล บ้านค่ายรวมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล บ้านค่ายรวมมิตร ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมฝาสานไม้ไผ่ ที่มีลวดลายสวยงามมากมาย มีความคงทน ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน
3 ปี
0
0
บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหม แห่งเดียวของประเทศ บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ บ้านท่าสว่างเดิมชื่อบ้านเตรี๊ยะ เป็นภาษาพื้นบ้าน (เขมร) คำว่าเตรี๊ยะ เป็นชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ภาษาไทยว่าต้นชาด บรรพบุรุษของชาวบ้านเตรี๊ยะ ได้อพยพมาจากบ้านระเภาร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ห่างจากบ้านเตรี๊ยะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2485 ได้รวมหมู่บ้านเตรี๊ยะกับหมู่บ้านอื่นๆ เป็นตำบลท่าสว่าง และบ้านเตรี๊ยะ ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านท่าสว่างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
3 ปี
0
1
บ้านแม่ปิง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย หอมกลิ่นไอวิถีแห่งปกาเก่อญอ ที่บ้านแม่ปิง แม่ฮ่องสอน บ้านแม่ปิง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านแม่ปิง เป็นหมู่บ้านชาติพันธุ์ ปกาเก่อญอ หรือชาวกะเหรี่ยง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง หมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2305 โดยชาวปกาเก่อญอ ซึ่งเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปาย ปัจจุบัน คือ บ้านเมืองแพร่ ตำบลเวียงใต้ ปัจจุบันบ้านแม่ปิง (ชาติพันธุ์ปกาเก่อญอ หรือ กะเหรี่ยง) มี 229 ครัวเรือน จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนจริงทั้งสิ้น 893 คน ประชากรนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสเตียน และมีหย่อมบ้าน 2 หย่อมบ้าน คือ บ้านห้วยหวาย(ชาติพันธุ์ลาหู่) และบ้านแม่ยะน้อย (ชาติพันธุ์ลีซู)
3 ปี
0
0
บ้านหนองแม่นา หมู่ 6 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ สัมผัสมหัศจรรย์แห่งการผญจภัย ที่บ้านหนองแม่นา เพชรบูรณ์ บ้านหนองแม่นา หมู่ 6 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด บ้านหนองแม่นา เดิมเป็นพื้นที่อาศัยของชาวเขาเผ่าม้งและเผ่าต่างๆ ทำกินมาก่อน ต่อมารัฐบาลจัดพื้นที่ บ้านหนองแม่นา ให้กับทหารปลดประจำการและราษฎรอาสาได้ทำกินและได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านทหารพราน โดยมีอนุสาวรีย์พันตรีทองแดง บุญญานุสิทธิ์ซึ่งเป็นนักรบกล้าที่เสียชีวิตระหว่างการสู้รบ บ้านหนองแม่นา อยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่มีทุ่งหญ้าสะวันนาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย และมีระยะทางห่างจากอำเภอเขาค้อ ประมาณ 20 กิโลเมตร ด้วยสภาพ ชุมชนที่อยู่ติดกับลำน้ำเข็กที่อุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น แมงกะพรุนน้ำจืด ผีเสื้อ หลากหลาย น้ำใสสะอาด อากาศหนาวเย็นทั้งปี จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
3 ปี
0
1
บ้านดอนหลวง หมู่ 7 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ผ้าฝ้ายทอมือ แสนงามที่บ้านดอนหลวง ลำพูน บ้านดอนหลวง หมู่ 7 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน บ้านดอนหลวง เป็นชุมชนชาวยองเก่าแก่ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2352 ในรัชสมัยของเจ้ากาวิละได้กวาดต้อนผู้คนจากเมืองยอง ประเทศพม่าเข้ามาตั้งบ้านเรือนเพื่อ “เก็บฮอมตอมไพร่” เพื่อกอบกู้เมืองเชียงใหม่คืนจากพม่าตั้งบ้านเรือนอยู่ประมาณปี พ.ศ.2352 ชื่อหมู่บ้านกอถ่อน ต่อมามีผู้อพยพมาสมทบชุมชนขยายตัวมาตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ที่ตั้งหมู่บ้านปัจจุบันซึ่งเป็นที่ดอน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า“บ้านดอนหลวง” บ้านดอนหลวง เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าฝ้ายทอมือ โดยจะมีการจัดงาน“แต่งสี อวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง” ประจำต่อเนื่องทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดงานครั้งละ 5 วัน เริ่มวันศุกร์แรกของเดือนเมษายน
3 ปี
0
0
บ้านคลองนครเนื่องเขต หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตลาดโบราณ วิถีชีวิตริมน้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา บ้านคลองนครเนื่องเขต หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นที่ตั้งหลักของตลาดโบราณนครเนื่องเขต เดิมเรียกบริเวณนี้ว่า “สี่แยกท่าไข่” เพราะเป็นบริเวณที่มีลำคลองตัดกันเป็นสี่แยก คือ คลองขวาง และคลองนครเนื่องเขต อันเป็นลำคลองสายหลัก และเป็นเส้นทางคมนาคมของประชาชนในพื้นที่เพื่อการค้าขาย การขนส่งต่างๆ มาแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ที่สำคัญ คลองนครเนื่องเขต ยังเป็นลำคลองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จกลับพระนครเมื่อครั้งเสด็จกลับพระนครเมื่อครั้งเสด็จเปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออก โดยประทับเรือยอดไชยาจากฉะเชิงเทราผ่านคลองนครเนื่องเขต ในขณะที่อีก 87 ปี ต่อมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จจากคลองแสนแสบผ่านคลองนครเนื่องเขต เข้าสู่คลองท่าไข่ จากวันนั้นชาวตลาดนครเนื่องเขตก็พร้อมใจกันให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์รักษาคูคลอง”
3 ปี
0
1
บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน ป่างาม น้ำตกสวย ที่บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา ประจวบคีรีขันธ์ บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553 เดิมเป็น หมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู-ป่าเด็ง ต่อมาปี 2520 โครงการพระราชดำริฯ ได้แยกหมู่บ้านออกเป็นรุ่น ๆ บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา อยู่ในรุ่นที่ 2 และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานจัดสรรที่ดินให้กับราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยและมีที่ทำกิน จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อบ้านใหม่ว่า “บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา”
3 ปี
0
1
บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย งานฝีมือของบ้านหนองโสน นครราชสีมา บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อหินทรายได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2539 เมื่อนายสายัณห์ แพทย์จะโป๊ะ (ช่างอ๋อย) ได้คิดนำดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปต่างๆ นำมาเผาเป็นเครื่องปั้นดินเผา แต่ขายไม่ค่อยได้ ต่อมานายชูชัย วรกุล อดีตพัฒนาการอำเภอโชคชัย ได้มาประชุมชาวบ้านหนองโสน ได้มาพบกับนายสายัณห์ จึงได้แนะนำให้ทำกระเช้าเถาวัลย์บันไดลิงที่มีมากในป่าหนองโสน นำไปขายริมถนนแต่ไม่ได้รับความสนใจจากลูกค้าหลังจากนั้นได้พาไปดูงานที่ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เห็นรูปหล่อปราสาทหินพนมรุ้ง ทำจากปูนปาสเตอร์ จึงได้ซื้อมาและทดลองทำงานชิ้นแรก โดยนำ ปูนซีเมนต์ขาว หินทรายและน้ำมาผสมกัน แล้วเทลงในแบบหล่อ ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วนำไปล้างทำความสะอาด โดยเรียกชิ้นงานว่า “ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย” โดยช่วงแรก ทำเป็นสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ต่อมาพัฒนาเป็น เก๋ง (โคมไฟ) สะพาน ปลาตัวเล็กจึงได้รับความนิยมมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 นายสุทิน ปรอยกระโทก ซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านหนองโสนได้คิดออกแบบผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย ช้างแบกถุงเงิน เป็นเจ้าแรก ซึ่งจำหน่ายได้ดี แต่มีขนาดเล็ก จึงได้คิดออกแบบผลิตภัณฑ์หล่อหินทรายที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นแผ่นติดผนังหล่อหินทรายรูปนางวรรณคดี รูปวิถีไทย มีขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 100 ซม. ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย เป็นจิ๊กซอว์ขนาดใหญ่ขึ้น กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.00 ม. ซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้า จำหน่ายได้ราคาดี ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หล่อหินทรายแผ่นติดผนัง ได้พัฒนาเป็นรูปนางวรรณคดี รูปวิถีไทย รูปกินรี และรูปช้างป่า เป็นต้น
3 ปี
0
1
บ้านท้ายเสาะ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง ดูทะเลสาบสงขลา ซื้อผ้าทอเกาะยอ เสน่ห์ชวนหลงที่บ้านท้ายเสาะ สงขลา บ้านท้ายเสาะ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ โดยอยู่ติดกับทะเลสาบสงขลา มีทิวทัศน์สวยงาม มีทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับทำการประมงชายฝั่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี ด้วยสภาพที่ตั้งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท้ายเกาะ ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า“บ้านท้ายเสาะ” มาจนกระทั่งทุกวันนี้บ้านท้ายเสาะ ได้รับการจัดตั้งจากกรมพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ในปี 2552
3 ปี
0
0
บ้านเขากอบ หมู่ที่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด หอมกลิ่นไม้เทพธาโร ล่องธาราใต้พิภพ ที่บ้านเขากอบ เมืองตรัง บ้านเขากอบ หมู่ที่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด บ้านเขากอบ ตั้งชื่อตามสภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นเทือกเขาที่อยู่ใกล้หนองน้ำ เรียกว่า หนองคล้าเขากอบเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์นานาชนิด โดยเฉพาะ นกหงส์ ที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาส่งเสียงร้อง กอบ กอบ ดังไปทั่ว ชาวบ้านจึงเรียกภูเขาเทือกนั้นว่า เขากอบ ตามเสียงร้องของนกหงส์ มาตราบจนปัจจุบัน
3 ปี
0
0
บ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง เสน่ห์แห่งอาหารยูนนาน ความงามแห่งธรรมชาติที่บ้านยาง เชียงใหม่ หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสัมผัส บ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่งอน อำ เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านซุกซ่อนตัวอยู่ใต้เงาแห่งขุนเขา อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ รอคอยให้นักเดินทางเข้าไปสัมผัส ความโดดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้ คือความงดงามตระการตาของธรรมชาติ และความงดงามของวิถีชีวิตในชุมชน ที่ผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งพุทธ มุสลิม และคริสต์ โดยทั้งหมดมีการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นอกจากนี้ ยังมีความงดงามในความเรียบง่ายของวิถีชีวิตที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเปี่ยมล้นไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ในทุกย่างก้าวของหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ หนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
3 ปี
0
0
บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสีกาย อำเภอเมือง เศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุขที่บ้านจอมแจ้ง หนองคาย บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายจอมแจ้ง ถือเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้อาชีพการเกษตรทั้งการทำนา ปลูกผัก ทำสวน ควบคู่ไปกับการอยู่กับธรรมชาติ โดยรอบที่งดงาม และบริสุทธิ์ของริมแม่น้ำโขงอันเป็นสถานที่ตั้งของหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2399 หรือ 151 ปีมาแล้ว จากจุดแวะพักเล็กๆ ในตอนกลางคืนระหว่างการเดินเรือตามลำโขงของผู้คนในอาณาบริเวณนี้ ด้วยเหตุเพื่อป้องกันการถูกปล้นจากโจร ผู้ร้าย เมื่อเช้าแจ้ง จึงเริ่มเดินทางต่อ ชาวบ้านและชาวเรือที่เดินทางผ่านประจำจึงเรียกว่า “ บ้านแจ้ง” ต่อมาได้มีการจัดตั้งชื่อหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ นายอำเภอเมืองหนองคายสมัยนั้น ได้เพิ่มคำว่า จอมนำหน้าคำว่าแจ้ง จึงได้เรียกชื่อว่า“บ้านจอมแจ้ง” อย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้นมา
3 ปี
0
0
บ้านภู หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง บ้านภู หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ในปี 2549 และได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 3 ปีซ้อนอีกทั้งได้รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเภทชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2549 ชุมชนบ้านภูเป็นชาวผู้ไทย บรรพบุรุษมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปล้อมรอบด้วยภูเขา อากาศดี มีธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสวยงาม และพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ปัจจุบัน บ้านภู เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ของชุมชนกระจายอยู่ทั่วหมู่บ้าน
3 ปี
0
0
บ้านบางแม่หม้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า ซื้อไม้กวาดร้อยปี ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมคนภาคกลาง บ้านบางแม่หม้าย สุพรรณบุรี บ้านบางแม่หม้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านบางแม่หม้าย เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มาแต่โบราณมีอายุประมาณ 300 ปี สมัยก่อนบริเวณนี้เป็นชุมชนใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรม ประเพณีมาเก่าแก่ดั้งเดิมเพราะมีวัดร้างอยู่ในปัจจุบันถึง 7 วัด ชื่อบ้านบางแม่หม้าย มีประวัติที่เล่าต่อๆ มีสองเรื่องราว ดังนี้ หนึ่ง ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยโบราณ ชายไทยต้องออกรบเพื่อปกป้องบ้านเมือง ทำให้เสียชีวิตเป็นเป็นจำนวนมาก ทำให้ภรรยาต้องเป็นหม้าย สอง นิยายประรำประรา เล่าว่า ในหมู่บ้านมีสองสาวงามที่มีมีความสวยงามเป็นที่เลื่องลือและมีหนุ่มสองพี่น้องจากต่างบ้านได้มาสู่ขอแต่งงาน แต่ระหว่างการเดินทางขบวนขันหมากแห่มาทางน้ำ โดยเรือสำเภาได้เกิดล่มระหว่างทางทำให้ชายหนุ่มทั้งสองเสียชีวิต สองสาวงามจึงได้บวชชีเพราะเป็นหม้ายขันหมากและแสดงถึงความรักเดียวใจเดียว เป็นที่กล่าวขานร่ำลือ จึงได้ชื่อว่าบ้านบางแม่หม้ายจนถึงปัจจุบัน
3 ปี
0
0
บ้านโตนด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง วิถีไท-ยวน บ้านโตนด วิถีความสุขแบบล้านนาที่สระบุรี บ้านโตนด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี และเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างไม่เหมือนที่อื่นใด ด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านที่มีเชื้อสาย ไท – ยวน ตามประวัติเล่ากันว่าที่มาของบ้านโตนดนั้น ก่อตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในราวพุทธศักราช 2114 ได้มีคนมอญมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มน้ำแถบนี้ และมีหัวหน้าชื่อว่า“ตาโน้ต” ประกอบกับแถบนี้มีต้นตาลโตนดขึ้นอยู่มากมาย ชาวบ้านพากันเรียกชื่อที่ตั้งถิ่นฐานกันว่า “วัดตาโน๊ด” และมาเรียกกันเพี้ยนเป็นวัดโตนดต่อมาชุมชนเชื้อสายไท-ยวน ซึ่งอพยพมาจากเชียงแสนและได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก จึงกลายเป็นหมู่บ้าน ไท-ยวน หมู่บ้านไท-ยวน แห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นเชื้อชาติตาม ลักษณะการดำเนินชีวิต ทั้งภาษา ที่เรียกว่า ภาษายวน การแต่งกาย และวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน
3 ปี
0
0
บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มากไปด้วยงามของสีสันแห่งฝีมือด้านหัตถกรรมบ้านบุ่งหวาย เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนอพยพมาจาก เมืองฟ้าหยาด หรืออำเภอมหาชนะชัยในปัจจุบัน โดยเดินทางมาตามลุ่มน้ำชี และได้มาตั้งหมู่บ้านอยู่ที่บริเวณหนองน้ำที่มีต้นหวาย อยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านบ้านบุ่งหวาย เป็นชุมชนทีมีความอุดมสมบรูณ์ เป็น อู่ข้าวอู่น้ำ และยัง มีวีถิชีวีติ ที่เรียบง่าย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ขณะเดียวกันมีอาชีพเสริม ในการทำหัตกรรมต่างๆ ไม่ว่า การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดหยากไย่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ นอกเหนือจากนี้ยังเป็นแหล่งอารยธรรมที่น่าสนใจ
3 ปี
0
1
บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีความโดดเด่นเชิงวัฒนธรรมบ้านโคกเมืองเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์มายาวนานหลายร้อยปีที่สำคัญอีกประการ คือ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชั้นดีของจังหวัดบุรีรัมย์การดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยเน้นหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการดำเนินชีวิตแบบลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แนวคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ยังได้ถูกขยายออกเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ให้ผู้สนใจที่เดินทางมาเยี่ยมชมหมู่บ้านได้เรียนรู้ ถึง 15 ฐานการเรียนรู้
3 ปี
0
0
บ้านผางาม หมู่ที่ 10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน ดูแม่คะนิ้ง รับลมหนาว ที่บ้านผางาม เมืองเลย บ้านผางาม หมู่ที่ 10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยที่มีความงดงามไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวอื่นใดโดยเฉพาะการได้ไปพบเห็นน้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้ง ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ก็นับเป็น ความสุขที่คุ้มค่ากับการเดินทาง บ้านผางาม ที่มาของชื่อเกิดขึ้นจากการที่บ้านผางามตั้งตามลักษณะภูเขาที่เกิดขึ้นล้อมรอบหมู่บ้านทั้งนี้ คำว่า “ผา” เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง ภูเขา ซึ่งภูเขาที่หมู่บ้านแห่งนี้นั้น งดงามยิ่งนัก จึงกลายมาเป็นชื่อของหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันนี้ บ้านผางามปัจจุบันมี 120 หลังคาเรือนมีประชากรประมาณ 400 คน อาชีพหลักของชาวชุมชนบ้านผางามคือทำนา รับจ้าง ค้าขาย(ร้านค้า) อาชีพรองคือ หัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระบอกไม้ไผ่ กะลามะพร้าว รับจ้างขับรถแต็กๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองนับถือศาสนาพุทธสภาพทั่วไปของบ้านผางาม จะล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย และมีน้ำตก รวมถึงป่าที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่สวยงามอยู่มาก และที่สำคัญคือ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะระหว่างเดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี อากาศหนาวเย็น นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นน้ำค้างแข็ง หรือ “แม่คะนิ้ง” ได้ทุกปี หากไปสัมผัสแล้วจะรู้ว่า ธรรมชาติและอากาศที่นี่นั้น แสนบริสุทธิ์ สดชื่น เหมาะแก่การพักผ่อน
3 ปี
0
3
บ้านโพน หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง บ้านโพน วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา มนต์ขลังที่บ้านโพน กาฬสินธุ์ บ้านโพน หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่บ้านที่ยังคงเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ นั่นคือ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน เป็นกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษของชาวผู้ไทย ซึ่งเคยมีถิ่นฐานอยู่ ที่บริเวณสิบสองปันนาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย ได้แสดงออกให้เห็นผ่านวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านโพน หมู่ที่ 1 - 5 อันสะท้อนถึงการพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง รวมทั้งความรักสามัคคีของชาวบ้านที่ร่วมกันสร้างชุมชนที่สงบงามและมีวัฒนธรรมการกินอยู่อย่างพอเพียงนับเป็นเสน่ห์ที่รอให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาสัมผัสกับวิถีแห่งวัฒนธรรมผู้ไทยเสมือนเป็น“เมืองในฝันที่หยุดเวลารักษาอดีต” ไว้ให้ได้สัมผัสในวันนี้
3 ปี
0
6
บ้านบางกะจะ หมู่ที่ 1,8,9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี บ้านบางกะจะ จันทบุรี ดินแดนประวัติศาสตร์ แหล่งสละขึ้นชื่อ บ้านบางกะจะ หมู่ที่ 1,8,9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ที่มากไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจ เพราะที่นี่คือ หนึ่งในดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาติไทยโดยในปี พ.ศ. 2309 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ขณะนั้นเป็น พระยาวชิรปราการ)ได้รวบรวมเหล่าทหารไทยจำนวนหนึ่งตีฝ่าทหารพม่าที่ล้อมกรุงศรีอยุธยา ผ่านมาทางระยองเรื่อยมามุ่งสู่จันทบุรี และได้มาหยุดพักพลและประทับพักแรมที่บ้านบางกะจะหัวแหวนปัจจุบันคือ ตำบลบางกะจะและตำบลพลอยแหวน
3 ปี
0
4
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย บ้านหนองจิก หมู่บ้านต้นกำเนิดชาวไทยทรงดำแห่งเพชรบุรี บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยเป็นหมู่บ้าน OTOP ของจังหวัดเพชรบุรี มาตั้งแต่ปี 2549 จากการมีผลงาน พัฒนาดีเด่น ใน 4 ด้าน คือ ด้านชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยว และด้าน
3 ปี
0
18
บ้านนาตาโพ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ เส้นสายผ้าทอลายโบราณแห่งนาตาโพ วิถีชาวลาวครั่ง เมืองอุทัยธานี บ้านนาตาโพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ด้วยความโดดเด่นแห่งวิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านนาตาโพ ซึ่งเป็น ชนชาติลาวครั่งเดิมที่อพยพลงมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อ 300 ปีก่อน ปัจจุบันชาวนาตาโพยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีโบราณยังถูกรักษา และอนุรักษ์ในวิถีชีวิต ไม่ว่าประเพณีทอผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิมที่มีลวดลายและสีสันสวยงาม
3 ปี
0
2
บ้านเริงกะพง หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง หมู่บ้านแห่งผ้าทอและวัฒนธรรมอิสาน ที่กำแพงเพชร บ้านเริงกะพง หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมทอผ้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ทอผ้าของหมู่บ้านนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีคุณภาพเยี่ยม การเข้าเยี่ยมชมการทอผ้า นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเป็นอย่างมาก อีกทั้งหมู่บ้านเริงกะพงอยู่ใกล้ติดกับหมู่บ้านคลองมะนาวหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และหมู่บ้านอุดมทรัพย์ หมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าตำบลหินดาต และบ่อน้ำอุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหินดาต ทำให้การท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ทั้ง วิถีชีวิต ความงามของศิลปะต่างวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกในคราวเดียวกัน
3 ปี
0
1
บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล ลงเรือ เข้าสวน เก็บดอกบัว ความสุขที่หาได้ที่บ้านศาลาดิน นครปฐม บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ถึงวิถีชุมชนแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี บ้านศาลาดินตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ โดยคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้ เป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนจึงมีผู้คนมาอาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ จึงทำให้เกิดเป็นชุมชนหลายชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนต้องมีการสร้างศาลาไว้เพื่อใช้ขึ้นลงเรือ โดยจะเรียกขานชื่อศาลานั้นๆ ตามลักษณะ ของแต่ละชุมชน ศาลาของคลองมหาสวัสดิ์นั้นมีทั้งสิ้น 7 ศาลา โดยหนึ่งในนั้น คือ ศาลาดิน บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ถึงวิถีชุมชนแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี บ้านศาลาดินตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ โดยคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้ เป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนจึงมีผู้คนมาอาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ จึงทำให้เกิดเป็นชุมชนหลายชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนต้องมีการสร้างศาลาไว้เพื่อใช้ขึ้นลงเรือ โดยจะเรียกขานชื่อศาลานั้นๆ ตามลักษณะ ของแต่ละชุมชน ศาลาของคลองมหาสวัสดิ์นั้นมีทั้งสิ้น 7 ศาลา โดยหนึ่งในนั้น คือ ศาลาดิน
3 ปี
0
2
บ้านหัวนายูง หมู่ที่ 14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย สัมผัสชีวิต สัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเลย ที่บ้านหัวนายูง ในอดีตบริเวณบ้านหัวนายูงเป็นป่าไม้ทึบ และมีหนองน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่า “หนองใหญ่”มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด เช่น เก้ง กวาง รวมถึงมีนกยูงเป็นจำนวนมาก ป่าบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับเป็นพื้นที่ราบ ทำให้มีผู้คนอพยพเข้ามาทำนาและตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณนี้ ปัจจุบันได้ขยายอาณาเขตบริเวณเป็นหมู่บ้านหัวนายูงจนถึงปัจจุบัน โดยคำว่า หัวนายูง มาจากการผสมกันของคำที่ว่า หัวนา หมายถึง ที่ตั้งต้นของทุ่งนา และยูง หมายถึง นกยูง ดังนั้น บ้านหัวนายูง หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณที่นกยูงลงมากินข้าวในนา
3 ปี
0
2
25 หมู่ 6 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทร. 053 330100 เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 18.00 น. วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 - 21.00 น.
3 ปี
0
0
ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ใต้ทางด่วนรามอินทรา (บริเวณทางขึ้นลงทางด่วนรามอินทรา - อาจณรงค์ ตัดกับถนนรามอินทรา) ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 083 985 0082 (คุณ ก้อง), 081 617 0326 (คุณ นิติ) เปิดทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง เวลา 21.00 น.
3 ปี
0
4
ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปใต้ทางด่วนสีลม และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "ตลาดนัด ไทยช่วยไทย @สีลม" โทร. 02 635 6889 เปิดทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง เวลา 21.00 น.
3 ปี
0
1
ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ใต้ทางด่วนเพลินจิต หรือ OTOP The Gallery ตั้งอยู่ใต้ทางด่วนเพลินจิต ตรงทางลงสุขุมวิท ใกล้ทางรถไฟ เป็นศูนย์ที่มีผู้คนเดินผ่านเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ใต้ทางด่วนเพลินจิต (ตรงทางลงสุขุมวิท ข้างทางรถไฟ) โทร. 02 6509509 เวลาทำการ 10.00 - 21.00 น
3 ปี
0
1
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในเรื่องการทำร่มจากกระดาษโดยเฉพาะร่มใช้เพื่อการป้องกันแดดมากกว่ากันฝนร่มที่ทำจากกระดาษนั้นทำจากต้นปอกระสา ในงานราชพิธี ร่มเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงบทบาทสำคัญและเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสถานะ ร่มที่ทำจากผ้าไหมหรือสิ่งทอจะใช้ในราชสำนัก ส่วนร่มที่ทำจากกระดาษจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างเช่นร่มที่เป็นของใช้ส่วนตัวของพระสงฆ์
3 ปี
0
1
ช่วงปลายทศวรรษ1800ธุรกิจไม้สักเจริญมากรวมถึงการแกะสลักไม้ตามแบบประเพณีนิยม กษัตริย์เม็งรายผู้ปกครองเชียงใหม่ได้นำช่างไม้ผู้เชี่ยวชาญมาจากประเทศพม่าเพื่อตกแต่งวังของท่าน ในขณะเดียวกันช่างไทยที่ได้ทำงานร่วมกับช่างพม่าได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ สร้างสรรค์งานฝีมือมากมายที่เป็นหลักสำคัญของเชียงใหม่สิ่งของที่ทำจากไม้ทุกประเภทเช่นพระพุทธรูปทำจากไม้เฟอร์นิเจอร์ที่ปราณีตชิ้นงานเพื่อการตกแต่งและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสามารถหาได้ที่ชุมชนบ้านถวายอำเภอหางดงทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่
3 ปี
0
1