ประกาศประเภท ห้องสมุด

สถานที่ทำงาน toolmorrow
3 ปี
0
11
สถานที่ตั้ง : ณ กศน.อำเภอแม่สอด 701 หมู่10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทรศัพท์ : 055-534247 โทรสาร : วัน-เวลาทำการ : เปิด วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
3
สถานที่ตั้ง : อาคารชั่วคราวหลังที่ว่าการอำเภอศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180 โทรศัพท์ : 055-652794 โทรสาร : วัน-เวลาทำการ : เปิด วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง : ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 053-221159 โทรสาร : วัน-เวลาทำการ : เปิด วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
2
สถานที่ตั้ง : ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ : 034 513-924-6 โทรสาร : 034 513-924 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
3
สถานที่ตั้ง : 2/4 ถนนเทศบาล 3 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039 331-211 โทรสาร : 039 322-167 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
2
สถานที่ตั้ง : ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042 512-200 ,042 512-204 โทรสาร : 042 516-246 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ : 075-324-137, 075-324-138 โทรสาร : 075 341-065 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044 256-029-30 โทรสาร : 044 256-030 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
4
สถานที่ตั้ง : วัดมัชฌิมภูมิ ถนนหยองหวน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ : 075 215-450 โทรสาร : 075 215-450 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง : 20/1 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 053 278-3223, 053 808-550 โทรสาร : 053 808-550 ต่อ 25 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง : ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 035 535-343, 035-535-244 โทรสาร : 035 535-244 ต่อ 254 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง : สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนกาญจนวานิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ : 074 212-211, 212-250 โทรสาร : 074 212-211, 212 -250 ต่อ 201 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
2
สถานที่ตั้ง : ซอยบ้านศรัทธา ถนนน้ำกระจาย-อ่างทอง ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทรศัพท์ : 074 333-063-5 โทรสาร : 074 333-065 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
4
สถานที่ตั้ง : ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 038 286-339 โทรสาร : 038 273-231 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
10
ชื่อบ้านหนังสือ : บ้านหนังสือสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สถานที่ตั้ง : บริเวณป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซ.เจริญ นคร 15 A ถ.เจริญนคร เขต คลองสาน กทม 10600 โทรศัพท์ : 0 2438 6502 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น. ปิด วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
13
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดอาคารมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถานที่ตั้ง :  87/2 อาคารมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซ.รามคำแหง 2 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 โทรศัพท์ : 0 2318 5837 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
0
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดสีเขียว สถานที่ตั้ง :  ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทรศัพท์ : 0 2543 9187 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ในสวนพระนคร ถนนลาดกระบัง - อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2327 2658 , 0 2327 2659 วัน-เวลาทำการ : เปิด วัวันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
4
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ ประเวศ สถานที่ตั้ง :  ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10260 โทรศัพท์ : 0 2330 8479 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-อาทิตย์เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ 2330
3 ปี
0
1
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ วนธรรม สถานที่ตั้ง :  ภายในสวนวนธรรม ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250 โทรศัพท์ : วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-อาทิตย์เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ บางกะปิ สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่บริเวณใกล้สนามฟุตบอลการเคหะแห่งชาติ คลองจั่น ซอยนวมินทร์ 12 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2375 3963 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
3
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ หนองจอก สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนภักดีนรเศรษฐ ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก กทม. 10530 โทรศัพท์ : 0 2988 4480 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ สะพานสูง สถานที่ตั้ง : ซอยรามคำแหง 118 ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0-2372-2438 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
4
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในบริเวณวัดลาดปลาเค้า ถนนวัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 โทรศัพท์ : 0 2570 5792 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
2
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ มีนบุรี สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ 3 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทรศัพท์ : 0 2540 2575 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ เสรีไทยอนุสรณ์ สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณภายในสวนเสรีไทย ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 โทรศัพท์ : 0 2374 6700 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
7
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ บางเขน สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณภายในสำนักงานเขตบางเขน ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กทม. 10220 โทรศัพท์ : 0 2521 3375 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันอาทิตย์-วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
2
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในบริเวณวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 โทรศัพท์ : 0 2519 8224 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังสี สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ภายในวัดพรหมรังษี ถนนสงประภา เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์ : 0 2565 9151 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด  วันอาทิตย์-วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ภายในสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน ถนนเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์ : 0 2565 8418 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
3
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ คลองสามวา สถานที่ตั้ง : บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. โทรศัพท์ : 0 2914 0732 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
4
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง สถานที่ตั้ง : ซอยพระนาง ถนนราชวิถี ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กทม.10400 โทรศัพท์ : 0 2246 3517 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์
3 ปี
0
0
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดวิชาการ สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ : 0 2224 4682 วัน-เวลาทำการ :เปิด วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
0
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี สถานที่ตั้ง : สวนลุมพินี ด้านหลังพระบรมรูปอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ : 0 2252 8030 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด  วันจันทร์
3 ปี
0
1
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ จตุจักร สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ชั้น 7 สำนักงานเขตจตุจักร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 0 2512 4609 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ปิด  วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง สถานที่ตั้ง : ภายในบริเวณโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. โทรศัพท์ : 02-277 2161 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น.  วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.. ปิด  วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
2
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง 2 สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารแฟลต 55 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0 2246 0835 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด  วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
0
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ เขตราษฎร์บูรณะ สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 ตึกศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 โทรศัพท์ : 0 2427 1931 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด  วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ วัดสังข์กระจาย สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนหอขวางของศาลาการเปรียญ ในบริเวณวัดสังข์กระจาย ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 โทรศัพท์ : 0 2465 1659 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด  วันอาทิตย์-จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
2
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ บางกอกใหญ่ สถานที่ตั้ง : อาคารเลขที่ 61/16-17 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 โทรศัพท์ : 0 2411 4178 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด  วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
0
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสารามฯ สถานที่ตั้ง : ซอยอำเภอเก่า ถนนริมคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. 10150 โทรศัพท์ : 0 2416 0816 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด  วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ สถานที่ตั้ง : ซอยเพชรเกษม 50/4 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม.10160 โทรศัพท์ : 02-4671719 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด  วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
0
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ บางบอน สถานที่ตั้ง : บริเวณสนามกีฬาบางบอน ถนนเอกชัย-บางบอน เขตบางบอน กทม. โทรศัพท์ : 0 2450 6948 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด  วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสมเด็จย่า ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. โทรศัพท์ : 0 2416 3950, 0 2416 3962 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด  วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
0
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ อนงคาราม สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในบริเวณวัดอนงคาราม ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600 โทรศัพท์ : 0 2437 1381 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด  วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
1
ชื่อห้องสมุด : ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ สถานที่ตั้ง : สวนธนบุรีรมณ์ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. โทรศัพท์ : 0 2426 5256 วัน-เวลาทำการ : เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ปิด วันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์
3 ปี
0
10