ประกาศประเภท ศูนย์วิจัย/แปลงสาธิตเกษตร

พระเจ้าเกล้าธนบุรี สาขา วงเวียนใหญ่
2 ปี
0
5
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 63 บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 5361 7144 โทรสาร ( FAX ) : 0 5361 7088
3 ปี
0
2
สถานที่ตั้ง  - 222 หมู่ 21 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 4350 1654 โทรสาร ( FAX ) : 0 4350 1655
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - 128/1 หมู่ที่ 7 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 7341 5989 โทรสาร ( FAX ) : 0 7341 5989
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - บ้านนาออก หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 7569 1120 โทรสาร ( FAX ) : 0 7569 1120
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 7539 9012 โทรสาร ( FAX ) : 0 7539 9012
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 191 หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 7484 0111 โทรสาร ( FAX ) : 0 7484 0111
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - เลขที่50 หมู่6 ถนนสายพิมาย-ตลาดแคบ้านนางเหริญ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 4447 1583, 08 6469 6250 โทรสาร ( FAX ) : 0 4447 1583
3 ปี
0
3
สถานที่ตั้ง  - 489 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 4451 1394 โทรสาร ( FAX ) : 0 4452 8255
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - ตู้ ปณ.๖ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ ( TEL ) : 08 6458 7310 โทรสาร ( FAX ) :
3 ปี
0
2
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 95 หมู่ที่ 1 บ้านหนองใส ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 4331 1155 โทรสาร ( FAX ) : 0 4331 1155
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 218 หมู่ 7 บ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 4324 1740 โทรสาร ( FAX ) : 0 4324 1740
3 ปี
0
2
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 86 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 4271 1471 โทรสาร ( FAX ) : 0 4271 1471
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 50 หมู่ที่ 2 ถนนช่างแสง 4 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 3570 9052 โทรสาร ( FAX ) : 0 3570 9051
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - 79/1 หมู่ที่ 13 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 3850 2234 โทรสาร ( FAX ) : 0 3850 2234
3 ปี
0
2
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 12 หมู่ 13  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 2529 1185 โทรสาร ( FAX ) : 0 2529 0713
3 ปี
0
3
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 106 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 3273 2284-5 โทรสาร ( FAX ) : 0 3273 2286
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - หมู่ที่ 8 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 3670 8802-5 โทรสาร ( FAX ) : 0 3670 8802
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 5641 1733 โทรสาร ( FAX ) : 0 5641 1733
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 5464 6033-6 โทรสาร ( FAX ) : 0 5464 6034
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - 156 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ ( TEL ) : 053-311334-5 โทรสาร ( FAX ) : 053-311334-5
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - 202 หมู่ที่ 10 บ้านปางดะ ตำบลสะเมิงใต้  อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 5337 8093-5 โทรสาร ( FAX ) : 0 5337 8093
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - 474 หมู่9 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 5372 1578 โทรสาร ( FAX ) : 0 5372 1916
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - 450 หมู่ที่ 15 ถนนมิตรภาพ (พิษณุโลก-หล่มสัก) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 5531 1184 โทรสาร ( FAX ) : 0 5531 1185
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 บ้านดอนชี ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 045-344-104 โทรสาร ( FAX ) :
3 ปี
0
2
สถานที่ตั้ง  - หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ ( TEL ) : 037-271-385 โทรสาร ( FAX ) : 037-271-009
3 ปี
0
0
สถานที่ตั้ง  - 85หมู่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 2577-1688- 9 โทรสาร ( FAX ) : 0 2577-1300
3 ปี
0
1
สถานที่ตั้ง  - 213 หมู่ 5 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ ( TEL ) : 035-555340 , 035-555276 โทรสาร ( FAX ) : 035-555340 , 035-555276
3 ปี
0
0
Credit:รุปภาพจาก 2baht.com วีดีโอเรื่องจากTNN24 คุยกันวันเสาร์ 28 ก.พ. 58 เวลา 19.30-20.00 น. ทาง TNN24 จากพื้นที่รกร้างว่างเปล่าย่านทองหล่อ..ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สีเขียว ที่มีทั้งสวนผัก,โรงเพาะเห็ด, แปลงนาสาธิต, เลี้ยงไก่, เลี้ยงแพะ
3 ปี
0
3
ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จึงก่อตั้งขึ้นในเขตพื้นที่ บ้านนางอย โพนปลาโหล จังหวัดสกลนคร (ห่างจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ ๒๕ กิโลเมตร) มีพื้นที่ประมาณ ๒๑ ไร่เศษ โดยเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๓ ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรของพระองค์ และทอดพระเนตรเห็นความแร้นแค้น การขาดแคลนอาหารและน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ดังนั้น เพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการบรรเทาปัญหาต่างๆ ของราษฎร การพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ของราษฎรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้ยั่งยืน ด้วยการปลูกมะเขือเทศ และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำก่ำ ฯลฯ จึงเกิดขึ้น มากกว่านั้นยังเป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หลังนาอย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในพุทธศักราช ๒๕๒๕ จึงถือเป็นโครงการนำร่องให้เกิดโรงงานแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศและการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศของภาคเอกชนตามมาอย่างมากมาย รวมเป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศถึง ๒๓,๐๐๐ ไร่ ในปัจจุบัน จนกระทั่งมีคำกล่าวเรียกพื้นที่ตลอดฝั่งแม่น้ำโขงว่า “เส้นทางสายมะเขือเทศ” (Tomato Belt) จุดเริ่มต้นโครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านนางอย โพนปลาโหล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เนื่องจากโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) แห่งนี้มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาที่ผ่านมากว่า ๓๐ ปี กอปรกับเพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้เข้าสู่มาตรฐานโรงงานอาหารสำเร็จรูประดับสากล ด้วยการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต โครงการปรับปรุงเริ่มต้นก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเดิมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตมะเขือเทศ เข้มข้น และอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยกำหนดเริ่มโครงการก่อสร้างในเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ และแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่อยู่: เลขที่ ๒๑๕ หมู่ ๔ บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โทร: ๐๔๒–๗๖๑๑๒๙ โทรสาร: ๐๔๒-๗๖๑๑๘๙
3 ปี
0
13