ประกาศประเภท แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

แหล่งเรียนรู้ฟอสซิล
3 ปี
0
9
สะพานจก Sky walk วัดผาตากเสื้อ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ เพิ่มขึ้นมาที่วัดผาตากเสื้อ นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ 6.00น. -18.00 น.
3 ปี
0
49
วันหยุดคราวนี้ได้โอกาสดีไปเที่ยว นครนายก ค่ะ น่าแปลกใจมากค่ะที่เมืองนี้เป็นเมืองที่มีอากาศที่ดีมาก ทั้งที่ออกไปจากกรุงเทพฯ ไม่ไกลเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นอย่าได้รอ ตามเรามาเที่ยว นครนายก ในช่วง Green Season แบบนี้ ที่ เขื่อนขุนด่านปราการชล กันค่ะ (คลิกอ่าน รวมที่เที่ยวนครนายก เช้าไปเย็นกลับ ขับรถเที่ยววันเดียวใกล้ๆ กรุงเทพฯ) ระหว่างทางขึ้นมาที่เขื่อนวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยค่ะ ยิ่งถ้ามาเที่ยวในวันที่ฝนเพิ่งหยุดตกไปแบบวันนี้ รับรองว่าจะได้เห็นทะเลหมอกจางๆ ระหว่างทิวเขา
3 ปี
0
10
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง-Thung Salaeng Luang National Park Thailand.@TBS DISCOVERY THAILAND ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube Channel: iammart360 www.http://www.paiduaykan.com
3 ปี
3
11
ขอบคุณข้อมูลจากรายการ สะพายกล้องท่องทั่วไทย สทท. กรมประชาสัมพันธ์
3 ปี
0
43
ที่ตั้งตามการปกครอง ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพธิ์ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 0.000000, Y 0.000000 ละติจูด 6.656416, ลองจิจูด 101.096050 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
3
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 545399.771121, Y 1692187.886710 ละติจูด 15.305749, ลองจิจูด 99.422898 หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกนี้เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลมาจากภูเขาสูง ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าห้วยขาแข้ง ทำให้เกิดน้ำตกขึ้นเป็นระยะ ๆ หลายชั้น น้ำตกส่วนที่อยู่ตอนบนเรียกว่าน้ำตกล่อยจ้อย บางแห่งตกจากที่สูงปะทะกับก้อนหินใหญ่ เรียกว่า น้ำตกหินลาด ข้างล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่รับน้ำตกที่ตกลงมาไม่ขาดสาย บางแห่งไหลซอกซอนไปตามเกาะแก่งหินลงสู่เบื้องล่าง เป็นทางยาวสูงต่ำหลายชั้นสวยงามมาก บริเวณโดยรอบเป็นป่าหวายและมีต้นไม่ร่มรื่น ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินยุคไทรแอสซิก มีลักษณะเป็นหินแกรนิต ลักษณะ ภูมิประเทศ อยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน สายน้ำไหลตามร่องเขาของเขาใหญ่ลาดมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 360 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเป็นแนวหินเป็นชั้นๆ ลาดมาตามลาดเขา น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ป่าไม้ในบริเวณนี้มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ สัตว์ป่า เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์ผืนใหญ่ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เช่น เลียงผา เก้งหม้อ นกกระทุง นกตะกราม และตุ๊กแก เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
3
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.นายูง อ.น้ำโสม จ.อุดรธธานี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 209504.459601, Y 1984085.122340 ละติจูด 17.925512, ลองจิจูด 102.257923 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกตั้งอยู่บนสันเขาภูพานและภูย่าอู ไหลลงมาจากหน้าผากว้างและมีความสวยงามมาก เส้นทางเดินไปน้ำตกเป็นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติของพืชสมุนไพร ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ทางตอนเหนือเป็นหน้าผาสูงชัน มีโขดหินสลับซับซ้อน ทางตอนกลางของพื้นที่เป็นยอดเขาสูงชัน มีน้ำซับไหลตลอดปี น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ สภาพป่าโดยทั่วไป เป็นป่าเต็งรังกระจายตามเชิงเขาและสันเขา พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง และพลวง เป็นต้น มีไม้พื้นล่างได้แก่ หญ้าเพ็ก และกระเจียว ส่วนบริเวณตามหุบเขาเป็นป่าเบญจพรรณ พันธ์ไม้ที่พบได้แก่ ชิงชัน ประดู่ แดง มะค่าแต้ และไผ่ชนิดต่างๆ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบได้แก่ เลียงผา เก้ง อีเห็น ชะมด ชะนี ลิง ค่าง หมูป่า กระจง กระรอก ตะกวด งู และนกชนิดต่างๆ ส่วนสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น กวาง เสือ ช้าง และหมีควาย ถูกล่าหมดไปแล้ว ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
1
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 229884.516965, Y 1906811.570360 ละติจูด 17.230344, ลองจิจูด 102.459919 หน่วยงานที่รับผิดชอบ วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกขนาดเล็ก มีโขดหินที่มีรูปร่างลักษณะที่หลากหลายแปลกตาในบริเวณใกล้เคียงมีศาลเจ้า “ปู่หลุบ” ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวหนองบัวลำภูและผู้ที่เดินทางผ่านไป ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ ต้นน้ำของน้ำตกเป้นภูเขาสูงไหลลงสู่พื้นที่ราบตอนล่างของน้ำตก น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางจำนวนมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นพืชท้องถิ่น ในฤดูฝนมีความร่มรื่นไปด้วยป่าไม้นานาพรรณ สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบเห็นเป็นสัตว์ท้องถิ่นขนาดเล็ก เช่น นกชนิดต่างๆ กิ้งก่า และงู เป้นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
1
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 202145.898760, Y 2006179.233700 ละติจูด 18.123978, ลองจิจูด 102.185355 หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผา 3 ชั้น ชั้นที่ 1 สูงประมาณ 30 เมตร ชั้นที่ 2 สูงประมาณ 100 เมตร ต้องปีนขึ้นไปตามเส้นทางที่ทำไว้ ชั้นที่ 3 สูงประมาณ 70 เมตร มีน้ำไหลอยู่ตลออดปี ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่เป็นภูเขาสูง วางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก ลาดเอียงไปทางตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200-500 เมตร น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ปริมาณน้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ สังคมพืชประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้า สัตว์ป่า ชนิดสัตว์ป่า ได้แก่ จิ้งจอก กระจง หมูป่า เม่น และแมวป่า เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 221204.845116, Y 1995377.276820 ละติจูด 18.028995, ลองจิจูด 102.366768 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกมีลักษณะเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหิน มีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้ ก่อนจะลดระดับเกิดเป็นชั้นน้ำตกเล็ก ๆ เป็นระยะลดหลั่นกันไปประมาณ 30 เมตรและไหลลงสู่ลำน้ำโขงในที่สุด ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินดินดานและหินทราย ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเชิงเขา มีลำห้วยไซงัวไหลผ่านเป็นลำธารน้ำตกธารทองแล้วไหลลงแม่น้ำโขง น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางจำนวนมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ รอบน้ำตกเป็นสวนรุกขชาติมีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้เด่นขนาดไม่ใหญ่นัก ได้แก่ กระบก ตะแบก มะพอก และประดู่ป่า เป็นต้น และมีป่าไผ่ขึ้นทดแทนป่าเดิม สัตว์ป่า สัตว์ท้องถิ่นขนาดเล้ก เช่น นก กิ้งก่า หนู และงู เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ตั้งตามการปกครอง ต.เกาะพงัน อ.เกาะพงัน จ.สุราษฏร์ธานี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 611235.978683, Y 1076310.586160 ละติจูด 9.735278, ลองจิจูด 100.014108 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพงัน สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกแพงเป็นน้ำตกที่มีตวามสวยงาม มีหลายชั้น เช่น แพงน้อย ธารน้ำรัก ทางสองแพร่ง ธารกล้วยไม้ ในฤดูฝนจะมีน้ำไหลลงมาจากหน้าผา ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ มีที่ราบตามหุบเขาและบริเวณอ่าวต่างๆ รอบเกาะ โดยมียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาหรา เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของเกาะพะงัน น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ฤดูแล้งน้ำน้อย ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ พันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น ได้แก่ ยาง ยูง ตะเคียน กระท้อน ขนุนปาน จิกเขา ตำสา นาคบุตร พิกุลป่า หว้า เหรียง และหลาวชะโอน เป็นต้น ป่าดิบแล้งพบขึ้นปกคลุมตามไหล่เขา ตามร่องน้ำที่เป็นเขาหินเป็นส่วนประกอบด้วยไม้ที่มีขนาดเล็ก ลำต้นไม่สูงมากนัก พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ พลองใบใหญ่ รังเขา หัวค่าง เกด พลองตาเป็ด พลองกินลูก เจียด ชมัง หลงใหล ข่อยหนาม ตังหน มังตาล ยมหิน และยอป่า เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าจำแนกเป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ กวางป่า หมูป่า ลิง ค่าง พญากระรอก กระแต อีเห็น ชะมด และหนูชนิดต่างๆ นก ได้แก่ เหยี่ยวรุ้ง นกออก นกเอี้ยง นกขุนทอง อีกา นกดุเหว่า นกกวัก นกกระปูดใหญ่ นกกะเต็น นกกางเขนดง นกกางเขนบ้าน นกเขา นกเขาเขียว และนกปรอดคอลาย เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่า ตะพาบน้ำ กิ้งก่า ตุ๊กแก แย้ จิ้งเหลน ตะกวด งูเห่า งูจงอาง งูเขียว และงูเหลือม เป็นต้น สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ได้แก่ กบ และเขียดชนิดต่างๆ และปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ประกอบด้วย ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ กุ้ง และปูน้ำตก เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 445882.377726, Y 985028.230794 ละติจูด 8.910816, ลองจิจูด 98.507762 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติเขาสก สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
1
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 526684.573741, Y 1001468.250470 ละติจูด 9.059762, ลองจิจูด 99.242816 หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกขนาดเล็กชั้นเดียว ล้อมรอบด้วยพื้นที่สวนยางพารา ปัจจุบันถูกทิ้งร้างไม่มีนักท่องเที่ยวแล้ว ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ต้นน้ำไหลมาจากเป็นภูเขาสูง น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝนและมีปริมาณน้อย ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางจำนวนมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ล้อมรอบน้ำตกเป็นสวนยางพารา ตอนบนของน้ำตกเป็นสวนยางพาราและมีบางส่วนบริเวณภูเขาสูงเป้นป่าดิบชื้น สัตว์ป่า สัตว์ท้องถิ่นขนาดเล็กเช่น ไก่ป่า กระรอก หนู และงู เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก ไม่มีการใช้ประโยชน์น้ำตก สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 608019.513235, Y 1046554.317170 ละติจูด 9.466265, ลองจิจูด 99.984010 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกเกิดมาจากภูเขาใหญ่ใจกลางเกาะไหลผ่านสวนมะพร้าว ตกจากหน้าผาสูง 30-40 เมตร กว้าง 20 เมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาทอดพระเนตรน้ำตกแห่งนี้แล้ว ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่บนเกาะสมุยซึ่งมีโครงสร้างต่อเนื่องจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ดอนสูงที่ลาดลงสู่ชายฝั่ง น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางปริมาณค่อนข้างมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ เดิมเป็นสภาพป่าดิบชื้น แต่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นสวนมะพร้าวและสวนผลไม้เกือบที้งพื้นที่ ทำให้ไม่เหลือสภาพป่าดังเดิมหรือเหลือน้อยมาก สัตว์ป่า จำนวนและชนิดลดลงไปเรื่อย ๆ ที่พบเห็นเป็นสัตว์ ขนาดเล็ก เช่น งู นก และผีเสื้อ เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
1
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 606077.200950, Y 1052625.256340 ละติจูด 9.521217, ลองจิจูด 99.966472 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกที่สายน้ำไหลจากเขาผ่านโขดหินน้อยใหญ่ในลำธารลดหลั่นกันลงมา บางช่วงผ่านที่ลาดชันมากเกิดเป็นแอ่งน้ำสามารถเล่นได้ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่บนเกาะสมุยซึ่งมีโครงสร้างต่อเนื่องจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ดอนสูงที่ลาดลงสู่ชายฝั่ง น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางปริมาณค่อนข้างมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ เดิมเป็นสภาพป่าดิบชื้น แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นสวนมะพร้าวและสวนผลไม้เป็นสวนใหญ่ ทำให้สภาพป่าดังเดิมเหลืออยู่น้อยมาก โดยหลงเหลืออยู่ตามภูเขาสูง หน้าผาที่ลาดชันมากๆ สัตว์ป่า จำนวนและชนิดลดลงไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะการแผ้วถางป่าธรรมชาติ การใช้ที่ดินทำการเพาะปลูก และการพัฒนาบริการทางการท่องเที่ยว ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
1
3
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 549215.742378, Y 1942127.967200 ละติจูด 17.565072, ลองจิจูด 99.463774 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามขนาดใหญ่สูง 70 เมตร ไหลลงมาจากโขดหิน สูง กระเซ็นสะท้อนแสงแดดระยิบระยับคล้ายประกายดาว ต้นน้ำเกิดจากลำห้วยแม่ท่าแพไหลตกลงมาจากหน้าผากว้างในลักษณะ 2 สาย มีแอ่งน้ำขนาดเล็กด้านหน้าลงเล่นน้ำได้ และตลอดเส้นทางการเดินทาง สามารถที่จะเดินชมสภาพป่าธรรมชาติอื่นๆ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยกลุ่มหินงาว ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในแนวเขาสลับซับซ้อนทีมีความสูงจากระดับน้ำ ทะเลประมาณ 499-675 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง โดยตัวที่ตั้งน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี ขยะ พบเห็นขยะในพื้นที่เล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ พบมากในที่ลาดชัน ลาดเขา ริมห้วย พันธุ์ไม้ที่พบมากได้แก่ กระเบา สัก คอแลน ชมพู่ป่า แดง มะค่าโมง ไผ่เฮียะ เป็นต้น และป่าดิบเขาพบมากในที่ลาดชัน ลาดเขา ริมห้วย พันธุ์ไม้ที่พบมากได้แก่ กระเบา สัก คอแลน ชมพู่ป่า แดง มะค่าโมง ไผ่เฮียะ เป็นต้น สัตว์ป่า เนื่องจากมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ ที่สามารถพบเห็น ได้แก่ หมูป่า อีเห็นข้างลาย กระรอกหลากสี กระแตเหนือ ค้างคาว เหยี่ยว นกเขาใหญ่ และนกจาบคาหัวสีส้ม เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 567938.323659, Y 1861107.153240 ละติจูด 16.832248, ลองจิจูด 99.637683 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกขนาดเล็กที่สูงชันกว่า 100 เมตร ไหลจากเขา 4 ชั้น เกิดจากต้นน้ำบริเวณเขาเจดีย์เป็นแอ่งท้องกระทะไหลลงมาเป็นลำธารคลองไผ่นาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่มาของชื่อน้ำตกสายรุ้งเพราะเมื่อน้ำกระเซ็นออกมาจะสะท้อนแสงกับแสงอาทิตย์เป็นสีรุ้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเห็นสายรุ้งในช่วงเช้า และในฤดูฝนจะเห็นในช่วงบ่าย ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินตะกอนน้ำพา แทรกด้วยแนวหินตะกอนตะพัก ลักษณะภูมิประเทศ เกิดจากต้นน้ำบริเวณเขาเจดีย์เป็นแอ่งท้องกระทะไหลลงมาเป็นลำธารคลองไผ่นาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 190 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง ลักษณะเป็นหน้าผาหินที่เป็นหุบเขาเชื่อมระหว่างสันเขาทั้งสองด้าน เป็นชั้นหินสลับซับซ้อน น้ำ มีน้ำเฉพาะฤดูฝน ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ลักษณะที่พบเป็นป่าเบญจพรรณ ที่พบส่วนใหญ่จะอยู่ตามร่องห้วยและหุบเขาที่ชื้นปานกลาง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เปล้าหลวง ตีนนก เครือออน อุโลก ตะแบกเปลือกบาง แดง ตะคร้อ ปอยาบ แคทรายงิ้วป่า เค็ด ไผ่ไร่ และไผ่ซางนวล เป็นต้น พืชพื้นล่างที่พบมากได้แก่ หวายขม กระทือ มะแฮะนก และเขิงแข้งม้า เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นในพื้นที่บริเวณน้ำตกสายรุ้ง เช่น เก้ง หมูป่า ลิงกัง อีเห็นเครือ ค้างคาวขอบหูกลาง กระรอกหลากสี กระจ้อน นกเขียวก้านตองหน้าผาก สีทอง นกแซงแซวหางปลา และนกจับแมลงจุกดำ เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
3
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 735857.638396, Y 1629051.429600 ละติจูด 14.724953, ลองจิจูด 101.190628 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก เนื่องจากเป็นน้ำตกที่เกิดจากทางน้ำไหลผ่านบ้านเจ็ดสาวน้อย และมี 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงตั้งแต่ 2-4เมตร ความกว้างของน้ำตกประมาณ 20 เมตร ซึ่งระยะทางจากชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 7 มีความยาวรวมทั้งสิ้น 490 เมตร ชั้นที่สวยงามที่สุดคือชั้นที่ 4 มีความสูง 4 เมตร เนื่องจากความสูงของแต่ละชั้นไม่สูงและอยู่ห่างกันไม่ไกลนัก ทำให้ตัวน้ำตกมีลักษณะคล้ายแก่งขนาดใหญ่น้ำที่ไหลผ่านชั้นหิน มีลักษณะเป็นม่านน้ำ สวยงามโดยน้ำตกแต่ละชั้นมีแอ่งน้ำรองรับเหมาะแก่การเล่นน้ำ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย หินดินดาน หินเชิร์ต หินปูนแทรกสลับกัน ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบ ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งมีหน้าดินตื้น ซึ่งที่ตั้งของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเป็นพื้นที่ราบลาดชันเล็กน้อย ระหว่างเนินเขาทั้งสองข้าง ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 180 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ โสกน้ำ ไคร้ย้อย มะแฟน ยางนา ประดู่ป่า สำโรง โมกหลวง และตีนนก เป็นต้น และพืชน้ำ เช่น ธูปฤาษี เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สามารถพบได้ เช่น อ้น กระต่ายป่า กระรอกหลากสี หนูพุกใหญ่ และหนูท้องขาว เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
5
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 737155.718939, Y 1619809.854650 ละติจูด 14.641343, ลองจิจูด 101.201843 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวนรุกขชาติมวกเหล็ก สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงาม เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 5 เมตร มีลักษณะเป็นชั้นหินลดหลั่นกันไม่สูงมากนัก ด้านบนของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ธารน้ำตกไหลตามชั้นหินลงมาสู่งแอ่งน้ำเบื้องล่างอีกชั้นหนึ่ง เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ มีพื้นที่ใช้นั่งข้างๆน้ำตก และโขดหินขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการนั่งปิคนิคทานอาหารริมน้ำตก ชมธรรมชาติ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ บริเวณด้านบนของน้ำตก มีเขาปางสวอง และเขาตาแป้น ทำให้เกิดเส้นทางน้ำสู่น้ำตกมวกเหล็ก น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในสวนรุกขชาติมวกเหล็กซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ยืนต้นที่สำคัญของประเทศ ทั้งพรรณไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและความสำคัญในด้านต่างๆ เช่น พรรณไม้ในวรรณคดี พรรณไม้ในพุทธประวัติ พืชสมุนไพร และพรรณไม้ที่มีคุณค่าหายากนานาชนิด สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณนี้เป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู สัตว์เลื้อยคลานในท้องถิ่น และนกชนิดต่างๆ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
2
ที่ตั้งตามการปกครอง จังหวัดสตูล ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 601074.106165, Y 784384.864186 ละติจูด 7.095311, ลองจิจูด 99.915252 หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
1
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 627100.991016, Y 773378.143125 ละติจูด 6.995240, ลองจิจูด 100.150658 หน่วยงานที่รับผิดชอบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกบริพัตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างเป็นน้ำตกลดหลั่นลงมาเป็นชั้น 7 ชั้น ตั้งแต่ชั้นล่างสุดถึงชั้น 4 มีทางเดินขึ้นชมอย่างสะดวก ถัดจากนั้นขึ้นไป ต้องปีนป่ายใช้ความสามารถกันตามสมควร บริเวณชั้นล่างสุดมีแอ่งใหญ่เหมาะในการเล่นน้ำ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิประเทศทั้งหมดเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีบางส่วนเป็นหน้าผาสูงชัน ต้นน้ำอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โตนงาช้าง น้ำ มีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางและบริเวณน้ำตกจำนวนมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ป่าเป็นป่าดิบชื้น ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญ คือ ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ไข่เขียว กะบาก มะม่วงป่า จำปาป่า เสียดช่อ หลันตัน และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่า ได้แก่ มะขามป้อม เงาะป่า มะปริง มะม่วงป่า หว้า คอแลน ชมจง เหรียง ไทร กระท้อน สะตอ ก่อ พวง ทองบึ้ง ขนุนปาน และมะหาด เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย ได้แก่ ช้างป่า สมเสร็จ เลียงผา เสือโคร่ง เสือดำ เสือปลา เก้ง หมาป่า กระจง หมี ชะมด ค้างคาว กระรอกชนิดต่าง ๆ ชะนี ลิง และค่าง เป็นต้น สัตว์จำพวกนก ได้แก่ นกหว้า ไก่จุก นกเงือก และนกอื่น ๆ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
1
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 635809.484387, Y 767983.544258 ละติจูด 6.946253, ลองจิจูด 100.229358 หน่วยงานที่รับผิดชอบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อต่างกันไป ชั้นที่สวยที่สุดคือชั้น 3 ซึ่งมีชื่อว่าโตนงาช้างเหมือนชื่อน้ำตก มีลักษณะเป็นสายน้ำสองสายไหลตกจากหน้าผาลงด้านล่างดูคล้ายงาช้าง ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิประเทศทั้งหมดเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มียอดเขาสูงสุด 932 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตามภูเขาด้านทิศตะวันออกบางส่วนเป็นหน้าผาสูงชันเป็นทัศนียภาพที่แปลกตา มองเห็นทะเลสาบสงขลาได้ น้ำ มีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ป่าทั้งหมดเป็นป่าดิบชื้นทั่วทั้งป่า ประกอบด้วย พันธุ์ไม้ ที่สำคัญ คือ ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ไข่เขียว กะบาก มะม่วงป่า จำปาป่า เสียดช่อ หลันตัน และพันธุ์ไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่า ได้แก่ มะขามป้อม เงาะป่า มะปริง มะม่วงป่า หว้า คอแลน ชมจง เหรียง ไทร กระท้อน สะตอ ก่อ พวง ทองบึ้ง ขนุนปาน และมะหาด เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย ซึ่งแยกประเภทได้ดังนี้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ ช้างป่า สมเสร็จ เลียงผา เก้ง เสือโคร่ง เสือดำ เสือปลา หมาป่า กระจง ค้างคาว หมี ชะมด กระรอกชนิดต่าง ๆ ชะนี ลิง และค่าง เป็นต้น สัตว์จำพวกนก ได้แก่ นกหว้า ไก่จุก นกเงือก และนกอื่น ๆ เท่าที่สำรวจพบมีราว 200 ชนิด ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
1
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 674439.922427, Y 729411.600176 ละติจูด 6.596427, ลองจิจูด 100.577829 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตกจากโครงการแนวทางการจัดการแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ปี 2547 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกมี 2 ชั้น ลักษณะเป็นน้ำตกสูงเหมือนดาดฟ้า มีหินยื่นคล้ายหลังคาสูงประมาณ 20 เมตร ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นแนวยาวไปตลอดจนถึงพรมแดนประเทศมาเลเซีย น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางจำนวนมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น อุดมสมบูรณ์ ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้หลุมพอ ตะเคียน กะบากดำยาง จำปา สยาแดง ไข่เขียว เปรียง ขานาง แต้ม มังคะ พิกุลป่า และมะม่วงป่า เป็นต้น และมีไม้พื้นล่างได้แก่ หมากชนิดต่างๆ หวาย ไผ่ ระกำ กล้วยไม้ เฟิร์น และมอส เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบเห็นได้แก่ หมูป่า หมี เก้ง เลียงผา ลิงหางสั้น ชะนี สมเสร็จ เสือดำ กระจง อีเห็น เต่า และนกนานาชนิด เช่น นกเงือก นกหว้า ไก่ฟ้า ไก่ป่า นกกระทาดง นกยูง นกขุนทอง และนกกางเขน เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 395580.303150, Y 1893979.674530 ละติจูด 17.128010, ลองจิจูด 104.018382 หน่วยงานที่รับผิดชอบ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ขนาดความสูงประมาณ 3 เมตร ตั้งอยู่ภายในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ในปัจจุบันไม่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวน้ำตกมีแต่เข้าไปชมทัศนียภาพบริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินดินดาน ลักษณะภูมิประเทศ น้ำตกตั้งอยู่กลางพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ต้นน้ำ มาจากบนภูเขาเขียวเทือกเขาภูพาน น้ำ มีน้ำไหลน้อยตลอดปี ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ รอบบริเวณน้ำตกเป็นป่าดิบแล้งผสมป่าเต็งรัง และสวนไม้ดอกไม้ประดับของพระตำหนักภูพาน ราชนิเวศน์ สัตว์ป่า พบเห็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น นกชนิดต่างๆ กระรอก ผีเสื้อ และงู เป็นต้น ปัจจุบันน้ำตกถูกทิ้งร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวแล้ว มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ด้านบนน้ำตก - - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับสูง ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก ปัจจุบันน้ำตกถูกทิ้งร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวแล้ว สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
1
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 395620.813686, Y 1893455.838900 ละติจูด 17.123277, ลองจิจูด 104.018787 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติภูพาน สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากค่อยๆ ไหลลดหลั่นลงมาเป็นธารน้ำตก บริเวณน้ำตกมีโขดหินจำนวนมาก สามารถนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและลงเล่นน้ำได้ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ น้ำตกคำหอมมีต้นน้ำมาจากบนภูเขาเขียวเทือกเขาภูพาน และมีความสูงและความลาดชันลดหลั่นลงมายังบริเวณน้ำตกและพื้นที่ด้านล่าง น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ สภาพป่าเต็งรังมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง ตีนนก กว้าว แดง ส้าน ช้างน้าว กระโดน และมะพอก เป้นต้น ป่าดิบแล้งชนิดไม้ที่สำคัญได้แก่ เขล็ง นางดำ ก่อ กะพี้เขาควาย หว้า เปล้าหลวง ขนุนป่า แคหางค่าง เหมือด และหมากมุ้ย เป็นต้น สำหรับป่าเบญ- จพรรณชนิดไม้ที่สำคัญได้แก่ ตีนนก ติ้ว คางฮุ่ง แดง มะกอกเกลื่อน แสนคำ ประดู่ โมกมัน และตะแบก เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าประกอบด้วย ช้างป่า กวางป่า เก้งธรรมดา หมูป่า ค่างแว่นถิ่นเหนือ หมีหมา ชะมดแผงสันหางดำ ลิงกัง อ้นเล็ก นากใหญ่ขนเรียบ กระจ้อน ค้างคาวขอบหูขาวกลาง นกยางไฟ เหยี่ยวรุ้ง นกกระทาทุ่งนกกระปูดใหญ่ นกตะขาบทุ่ง นกปรอดสวน นกแซงแซวสีเทา นกเด้าดินทุ่ง ไก่ป่า คางคกบ้าน เขียดจะนา กบอ่อง อึ่งอ่างบ้าน จิ้งจกหางหนาม ตุ๊กแกบ้าน กิ้งก่าหัวแดง แย้ จิ้งเหลนหลากหลาย งูเขียวดอกหมาก งูสายม่านธรรมดา งูปล้องฉนวนลาว เป็นต้น และในบริเวณแหล่งน้ำพบปลาน้ำจืดหลายชนิดเช่น ปลาซิว ปลาตะเพียนทราย ปลาสร้อยนกเขา ปลากระสูบจุด ปลาก้าง ปลาดุกด้าน และปลากริม เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
1
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุญหาญ จ.ศรีสะเกษ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 430780.850821, Y 1606664.221220 ละติจูด 14.532024, ลองจิจูด 104.357533 หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจันทร์ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีลักษณะเป็นลำธารสายกว้างไหลลดหลั่นมาตามชั้นหิน สามารถลงเล่นน้ำได้ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณที่สูงและเทือกเขา บริเวณขอบด้านทิศใต้เป็นเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นแบบเขาอีโต้ น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ป่าแดงหรือป่าโคก ป่าแพะหรือป่าเต็มรัง มีลักษณะโปร่ง ค่อนข้างเป็นทุ่งหญ้า มีต้นไม้ขึ้นห่าง ๆ กัน พืชธรรมชาติ ได้แก่ หญ้าคา ไม้ไผ่ หญ้าเพ็ก ไม้สกุลยาง พลวง เหียง สะแบง เต็ง รัง มะค่าโมง มะค่าแต้ ต้นน้ำเกลี้ยง กระบก และตะเคียน เป็นต้น และป่าเบญจพรรณ ได้แก่ ไผ่ป่า ไม้รวก สีเสียด ตะเคียนหมู ราชพฤกษ์ รกฟ้า เสลา ประดู่ ชิงชัน มะค่าโมง พะยูงแกลบ มะเกลือ ก้านเหลือง ยางเสี้ยน และตะแบกใหญ่ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าจำนวนมากในพื้นที่นี้จัดเป็นสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น กูปรี หรือโคไพร หรือ วัวป่า เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.บักคอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 444505.720084, Y 1604152.090690 ละติจูด 14.509626, ลองจิจูด 104.484971 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกขนาดกลางตกจากหน้าผาสูง 8 เหนือน้ำตกเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหิน เดิมชื่อว่า “น้ำตกปีศาจ” ซึ่งตั้งตามชื่อหน่วยทหารพรานที่มีสมญานามว่า “หน่วยปีศาจ” ซึ่งใช้น้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาซับซ้อน ติดต่อกันเป็นเทือก น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง พรรณไม้มี ยาง ตะเคียน ประดู่ พยุง ตะแบก สมพง เขล็ง ลำดวน ขนุนป่า มะม่วงป่า ขว้าว มะค่า ชิงชัน นนทรี และพันจำ เป็นต้น ไม้พื้นล่างเป็นพวกลูกไม้ต่าง ๆ มอส เฟิร์น หวาย และกระแซงซึ่งเป็นพรรณไม้โบราณ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบเห็นอยู่ทั่วไป คือ หมูป่า เก้ง กวาง กระจง ชะนื ไก่ป่า หมี ไก่ฟ้า ชะมด กระต่าย นกชนิดต่าง ๆ และสัตว์ป่าที่คาดว่าจะเหลืออยู่ในบริเวณนี้คือ กูปรีหรือโคไพร ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่เกือบจะสูญพันธุ์แล้ว ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 480640.358661, Y 1944123.643790 ละติจูด 17.583570, ลองจิจูด 98.817549 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกหินปูนที่ไหลมาจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อ ดอยก้อหลวง ไหลผ่านหินดินดานเทาดำ และหินทรายของหน้าผาที่สูงต่างระดับลดหลั่นกันทั้งหมด 7 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามตาม ธรรมชาติ มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่สีเขียวมรกต ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินปูน ลักษณะภูมิประเทศ น้ำตกแม่ก้อ อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 440-500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ลักษณะพื้นที่ลาดเทตามเชิงเขา ขนาบด้วยสันเขาทั้งสองข้าง น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี ขยะ พบเห็นขยะเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณเป็นพันธุ์ไม้ของชนิดป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่สำคัญได้แก่ สัก แดง กระพี้เขาควาย มะกอกเกลื้อน กระพี้จั่น ประดู่ ตะคร้อ เก็ดแดง ตีนนก เป็นต้น พืชพื้นล่างได้แก่ เสี้ยวป่า เป้ง กวาวเครือ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในเขตของป่าที่มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ ที่อาจพบเห็นได้ เช่น กระต่ายป่า เก้ง กวางป่า ไก่ป่า นกกระทาทุ่ง นกคุ่ม เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
2
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 569889.543048, Y 2135948.376840 ละติจูด 19.316193, ลองจิจูด 99.665289 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตก 11 ชั้น เกิดจากการทับถมของหินปูนที่ละลายปนมากับน้ำ ชั้นบนมีถ้ำขนาดใหญ่มีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า และสามารถมองเห็น กว๊านพะเยา บริเวณน้ำตกชั้นแรกมีความสวยงามมาก ทุกชั้นมีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินปูน ลักษณะภูมิประเทศ เกิดจากการมีเชิงเขาขนาบข้าง กลายเป็นหุบเขา น้ำตกวังแก้วมีลักษณะเกิดจากช่วงแคบของหุบเขา ที่ลาดเทมาทางทิศตะวันออก มีระดับความสูงประมาณ 500 – 400 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ขยะ ไม่พบเห็นขยะ ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ บริเวณน้ำตก ประกอบด้วยพืชพรรณในป่าเบญจพรรณ เช่น สัก เสลา อินทนิล มะกอกป่า เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ที่อาจพบเห็นในพื้นที่น้ำตกวังแก้ง เช่น กระต่ายป่า กระรอกบิน ตะกวด เป็นต้น รวมทั้งนกหลายชนิด เช่น นกปีกลายสก็อต นกกางเขนหัวขาวท้ายแดง เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่
4 ปี
0
1
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 549179.022846, Y 2083414.625120 ละติจูด 18.842042, ลองจิจูด 99.466817 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่เกิดจากการไหลของน้ำจากลำห้วยแม่มอญ ไหลผ่านภูมิประเทศที่มีระดับความสูงแตกต่างกัน เป็นเป็นน้ำตกแจ้ซ้อนที่มีความสวยงามประกอบด้วยชั้นน้ำตกจำนวน 6 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี มีแอ่งน้ำรองรับตลอดสาย รวมระยะทางประมาณ 180 เมตร มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกแจ้ซ้อน-น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินหินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นน้ำตกที่ไหลออกมาจากหุบเขาที่มีความลาดชันสูง อยู่ที่ระดับความสูง 540 เมตรจากระดับน้ำ ทะเลปานกลาง และลาดเป็นที่ราบเชิงเขาบริเวณท้ายน้ำ น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ขยะ มีการทิ้งขยะบริเวณใกล้น้ำตก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ เป็นสังคมพืชป่าเบญจพรรณ กระจายตามสันเขาและ หุบเขา พันธุ์ไม้เด่นที่พบส่วนใหญ่ประกอบด้วย สัก แดง ประดู่ แสมสาร กระบก กว้าว เก็ดแดง ติ้ว ซ้อ ปอกระสา เป็นต้น จะพบไผ่กระจายอยู่ทั่วไป เช่น ไผ่ซางนวล ไผ่ไร่ ไผ่หอบ พืชพื้นล่างและพืชอิงอาศัยที่พบมีกล้วยนวล กระชาย เล็บเหยี่ยว กะลังตังช้าง เครือออน เป็นต้น สัตว์ป่า เนื่องจากสภาพป่าที่สมบูรณ์ และปะปนกันหลายชนิดทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด สัตว์ป่าที่พบเห็นไดภายในพื้นที่น้ำตกแจ้ซ้อน และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เก้ง กวางป่า เลียงผา ชะนีมือขาว ลิงลม เม่น หมูหริ่ง ชะมด พังพอน กระแต เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 726975.248092, Y 1671861.175190 ละติจูด 15.112510, ลองจิจูด 101.111943 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มาก มีน้ำไหลตลอดปี มีลักษณะพิเศษคือ มีต้นน้ำเป็นตาน้ำขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินแทนที่จะมีต้นน้ำอยู่บนภูเขาสูง ธารน้ำตกจะไหลเลาะมาตามที่ลาด ตกปะทะหินผาเป็นชั้นๆ นับ 10 ชั้น และไหลลงไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก บริเวณน้ำตกมีต้นไม้ร่มรื่น แต่ละชั้นจะมีแอ่งรับน้ำเหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินปูน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ อยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเนิน ตัวน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 80 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปี แต่มีน้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ เนื่องจากตั้งอยู่ภายในสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง จึงมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดปรากฎในพื้นที่ สัตว์ป่า เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบที่โอบล้อมด้วยพื้นที่เกษตรกรรม สัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้เป็นเป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู ชนิดต่างๆ รวมถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และผีเสื้อ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
2
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 388896.765888, Y 2008204.581060 ละติจูด 18.159997, ลองจิจูด 103.949592 หน่วยงานที่รับผิดชอบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกเจ็ดสีเป็นน้ำตกที่สวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน มี 4 ชั้นเกิดจากธารน้ำของห้วยกะอามไหลมาตามหน้าผาหินทรายสูงและแผ่กว้างเป็นทางยาว สายน้ำตกกระทบหินเบื้องล่างเกิดเป็นละอองไอน้ำยามเมื่อกระทบกับแสงแดดทำให้เกิดสีต่างๆ ขึ้น จึงเรียกว่า น้ำตกเจ็ดสี ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 150-300 เมตร บริเวณน้ำตกมีแนวสันเขาเป็นผาหินกับลานหินที่มีทางยาว 3 – 5 กิโลเมตร น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ปริมาณน้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางบ้างเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง ป่าทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ กระจัดกระจายทั่วไป พันธุ์ไม้สำคัญที่พบ คือ ไม้ยาง ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน พยุง มะค่าโมง กะบาก ไม้ก่อ ส่วนไม้พื้นล่างเป็นไม้จำพวกหวาย ปาล์ม และไม้ไผ่ สัตว์ป่า สัตว์ป่า ได้แก่ ช้างป่า กระจก หมูป่า อีเห็น ลิง เก้ง นกชนิดต่าง ๆ ค้างคาว ไก่ป่า และไก่ฟ้า เป็นต้น สำหรับสัตว์ที่มีลักษณะเด่นในพื้นที่ได้แก่ ช้าง เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
1
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 763233.493964, Y 1438855.930560 ละติจูด 13.004207, ลองจิจูด 101.426811 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรส สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่อยู่ในสำนักสงฒ์น้ำตกธรรมรส มี 2 ชั้น บริเวณรอบน้ำตกมีสิ่งก่อสร้างทางศาสนาจำนวนมากจนทำให้สูญเสียสภาพธรรมชาติ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเพื่อปฏิบัติธรรมในสำนักสงฆ์มากกว่าที่จะมาเที่ยวชมน้ำตก ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณน้ำตกค่อนข้างลาดชันแต่ไม่สูงมาก ส่วนพื้นที่ด้านล่างน้ำตกเป็นที่ราบ น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน ขยะ พบเห็นขยะบริเวณน้ำตกเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ เป็นกลุ่มป่าขนาดเล็กรอบน้ำตก พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นพืชในท้องถิ่น สัตว์ป่า สัตว์ขนาดเล็ก เช่น นก กระรอก เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้มาปฏิบัติธรรมและการศึกษาวิจัยในท้องถิ่น สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
3
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.น้ำเป็น อ.แกลง จ.ระยอง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 797756.841925, Y 1429719.151540 ละติจูด 12.918512, ลองจิจูด 101.743943 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกเขาชะเมามีต้นกำเนิดมาจากยอดเขาชะเมา ไหลลงมาเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็นธารน้ำใส รองรับน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลเป็นลำดับชั้นทั้งหมดรวม 8 ชั้น ได้แก่ วังหนึ่ง ลักษณะเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่คล้ายกับแก่งในลำธาร มีแอ่งน้ำตามจุดต่างๆวังมัจฉา มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่และลึก ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของเหล่าปลาพลวงจำนวนมาก บริเวณด้านเหนือของแอ่งมีชั้นน้ำตกที่สวยงามไหลลดหลั่นกันลงมา วังมรกต มีแอ่งน้ำใสสีเขียวมรกตเหมือนกับสระว่ายน้ำธรรมชาติ ด้านล้างมีโขดหินขนาดใหญ่ลาดเอียงลงไปสู่แอ่งน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปเล่น วังไทรงาม มีแอ่งน้ำลึกที่มีต้นไทรขึ้นอยู่โดยรอบเป็นจำนวนมาก ผากล้วยไม้ ในช่วงต้นปีจะมีกล้วยไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่บนผาน้ำตก ออกดอกหลากสีสรรให้ได้ชม ช่องแคบ ชั้นนี้มีลักษณะของสายน้ำที่ไหลมาตามซอกหินเป็นชั้นๆ ในระยะทางยาว น้ำตกหกสายชั้นนี้มีความสูงกว่า 7 เมตร ชั้นนี้สวยงามที่สุด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะเห็นน้ำไหลลงมาเป็นสายถึง 6 สาย สวยงามมาก และจะมีแอ่งน้ำใสเย็นฉ่ำให้ได้ลงเล่น และผาสูง ชั้นสุดท้าย จุดสูงสุดของน้ำตก ห่างจากชั้น 7 ถึง 1 กิโลเมตร ทางเดินค่อนข้างลำบาก เมื่อมาถึงจะพบกับสายน้ำที่ไหลบ่าลงมาจากหน้าผาสูงแตกเป็นละอองปกคลุมไปทั่ว ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินยุคเพอร์เมียนลักษณะเป็นหินปูน ลักษณะภูมิประเทศ อยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน ตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 380 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โอบล้อมไปด้วย ภูเขาลูกโดด จึงเหมือนกับอยู่ลึกในพื้นที่ที่เป็นหุบเขา ตัวพื้นที่น้ำตกมีความลาดชันลงมาตามแนวลาดเขา น้ำ มีปริมาณน้ำมากในฤดูฝน ขยะ พบขยะตามเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้มากในบริเวณน้ำตก เช่น ต้นไทร และที่สำคัญยังมีต้นยางกล่องยักษ์ซึ่งเป็นต้นยางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยอง สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สำคัญ และพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ คือ ปลาพลวง ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อาศัยอยู่ชุกชุม นอกจากนี้ยังมีนกชนิดต่างๆ และผีเสื้อที่สามารถพบเห็นในพื้นที่อีกด้วย ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
5
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.นิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 463958.644596, Y 1112434.817380 ละติจูด 10.063350, ลองจิจูด 98.671080 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกปุญญบาล เดิมชื่อ น้ำตกเส็ดตะกวด เป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากนักแต่มีทิวทัศน์ที่สวย น้ำตกมีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นที่ 1 ปุญญบาล เป็นชั้นที่สวยที่สุด ลักษณะเป็นสายน้ำไหลตกลงมาตามเชิงชั้นสูงประมาณ 20 เมตร รอบๆร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำตื้นๆ น้ำตกชั้นที่ 2 เรียกว่าน้ำตกโตนไม้ไผ่ และน้ำตกชั้นที่ 3 เรียกว่าน้ำตกโตนต้นเฟิน ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะบริเวณน้ำตกเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ป่าดิบชื้น พันธุ์พืชที่สำคัญได้แก่ ยาง ตะเคียน ขุไม้ และไม้ในตระกูลปาล์ม สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบ คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ เสือโคร่ง เสือลายเมฆ หมีควาย หมูป่า กระจง ลิงแสม ชะมด และค้างคาว เป็นต้น นก ได้แก่ เหยี่ยว นกกระปูด อีกา นกกินปลี นกขุนทอง นกหัวขวาน นกเขา นกกางเขน นกเงือก และไก่ป่า เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ได้แก่ งูชนิดต่างๆ กบ อึ่งอ่าง คางคก เขียด และปาด เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.หงาว อ.เมือง จระนอง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 459540.770800, Y 1089353.700700 ละติจูด 9.854553, ลองจิจูด 98.630997 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 200 เมตร ไหลลงมาจากยอดเขาเป็นสายยาว สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ระยะไกล ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบน้อยมาก วางตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ฤดูแล้งมีน้ำน้อย ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ เป็นป่าดิบชื้น มีต้นไม้ใหญ่ ไม้มีค่าและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่หนาแน่นที่ สำคัญ ได้แก่ พญาไม้ ตะเคียนทอง หลุมพอ จำปา ยาง ยูง บุนนาค ตะแบก อินทนิล มังตาล กระบาก ตาเสือ ตะเคียนทราย สมพง พิกุลป่า มะม่วงป่า และไข่เขียว เป็นต้น พืชพื้นล่างและพืชอิงอาศัยได้แก่ หวาย ระกำ ไผ่ เฟิน โกมาซุม และบัวผุด เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ ได้แก่ สมเสร็จ กระทิง เสือดำ หมี เก้ง ลิง ค่าง หมูป่า หมีขอ เลียงผา กระรอก งูเห่า งูจงอาง งูเหลือม เต่า ตะพาบน้ำ ไก่ป่า นกหว้า นกกาฮัง นกเงือก เป็นต้น โดยสัตว์ที่เป็นจุดเด่น คือ “ปูเจ้าฟ้า” ปูน้ำตกพันธุ์ใหม่ พบครั้งแรกในโลกที่บริเวณน้ำตกหงาว นอกจากนั้นมีการพบช้างป่าในป่าพะโต๊ะ จำนวน 2 โขลง ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 402033.194720, Y 2094317.516020 ละติจูด 18.938832, ลองจิจูด 98.069570 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกชั้นเดียวที่ใหญ่และสวยงามมาก ลักษณะของสายน้ำจะไหลจาก หน้าผาสูงดิ่งลงสู่หุบเบื้องล่าง ประมาณ 200-300 เมตร น้ำตกอยู่ระหว่างหุบเขา เมื่อยืนจากจุดชมวิวทางด้านอุทยานฯ สามารถมองเห็นสายน้ำ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจน ทางอุทยานฯ ได้สร้างศาลาชมวิวไว้บนยอดดอย สามารถชมความงดงามของ น้ำตกได้สะดวก ช่วงเวลาที่ควรเดินทางไปชมน้ำตกแม่สุรินทร์ ควรไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เพราะจะได้ชมดอกบัวตองบานสะพรั่งบนดอยแม่อูคอ ซึ่งเป็นทางผ่าน หรือจะตั้งค่ายพักแรมที่ดอยแม่อูคอ และ ใช้เวลาในช่วงกลางวันเดินทางเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกแม่สุรินทร์ ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากทุ่งบัวตองประมาณ 11 กิโลเมตร ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ สภาพธรรมชาติรอบด้านเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือจดทิศใต้ ทิศตะวันออกจะเป็นภูเขาสูงชันลาดไปทางทิศตะวันตก มีภูเขาหินและหน้าผาสูงชันในลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายกันมีความสูงต่ำจากระดับน้ำทะเลอยู่ในช่วง 300-1,752 เมตร น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ป่าดิบเขา พบขึ้นเป็นแถบยาวไปตามแนวสันเขา หรือขึ้นปกคลุมอยู่เป็นหย่อมๆ ในระดับความสูงจากน้ำทะเล 800 เมตรขึ้นไป ชนิดของไม้ที่สำคัญได้แก่ ก่อแป้น ก่อใบเหลื่อม ก่อเดือย มะก่อ ทะโล้ มะมุ่นดง ไก๋แดง กล้วยฤาษี เหมือนคนตัวผู้ และไคร้มด เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าประเภทนี้ได้แก่ เสือดาว ชะนีมือขาว ค่างแว่นถิ่นเหนือ เม่นใหญ่ บ่าง กระรอกดินแก้มแดง อ้นใหญ่ นกหกเล็กปากแดง นกคัดคูมรกต นกพญาปากกว้างหางยาว นกพญาไฟแม่สะเรียง กิ้งก่าเขาเล็ก จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง งูลายสาบคอแดง งูแม่ตะง่าว กระท่าง อึ่งกรายหนังปุ่ม กบชะง่อนหินเมืองเหนือ ปาดตีนเหลือง ปาดแคระ ผีเสื้อหางติ่งเฮเลน ผีเสื้อหางมังกรขาว และผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
1
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 390675.374744, Y 2155567.816140 ละติจูด 19.491716, ลองจิจูด 97.958232 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่สะงาในพม่าไหลผ่านโขดหินใหญ่มี 6 ชั้น ชั้นบนสุดอยู่ในป่าลึกใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลเต็มหน้าผากว้างกว่า 15 เมตร น้ำตกลงมากระทบแผ่นหินกระเด็นเป็นฝอยสวยงาม และสองข้างน้ำตกมีแผ่นหินลักษณะคล้ายเสื่อปูลาดอยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณโดยรอบน้ำตกเป็นป่าทึบที่มีความชุ่มชื้น ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ น้ำตกผาเสื่อตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดเขาที่ระดับความสูงประมาณ 410 เมตรจากระดับน้ำทะเล ล้อมรอบพื้นที่ด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน ลักษณะเป็นร่องเขาแคบเนื่องจากสันเขาที่ล้อมสองด้านนั้นมีลักษณะแคบเข้าหากัน ซึ่งตัวน้ำตกมีลักษณะเป็นหน้าผาชัน น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณในพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่สำคัญ เช่น ตะแบก มะค่าโมง ประดู่ แดง ไทร และงิ้วป่า เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นได้ในพื้นที่ เช่น หมูป่า กระต่ายป่า และนกหลากหลายชนิด เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
1
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.เทพกษัตริย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 429874.755165, Y 887430.841254 ละติจูด 8.027848, ลองจิจูด 98.363619 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกโตนไทรเกิดจากสายน้ำสองสายไหลมารวมกันเป็นสายน้ำตก ตัวน้ำตกสูงไม่มากนัก มีแอ่งน้ำเล็กๆ ที่สามารถลงเล่นน้ำได้ ซึ่งอยู่ภายใต้ต้นไทรใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุม จึงเรียกกันว่า “น้ำตกโตนไทร” ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกลางเกาะภูเก็ตที่ลาดลงสู่พื้นที่ราบ น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ มีลักษณะของป่าดิบชื้นที่มีพรรณไม้หลากหลายมาก เช่น ไทร ตะเคียน ยาง บางต้นมีเถาวัลย์พันเต็มต้น และไม้พื้นล่างจำพวกเฟิร์น ขิงข่า และกล้วยไม้ดินต่างๆ ระหว่างทางจะเห็นปาล์มขึ้นเป็นดงใหญ่ตามสองฝั่งของธารน้ำตก เช่น ปาล์มหลังขาว หมากงาช้าง หลาวโอน และหมากเทา เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่น่าสนใจ ได้แก่ นกชนิดต่างๆ กระรอก และปูเจ้าฟ้าหรือปูสิรินธร เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 653027.671043, Y 2039732.041510 ละติจูด 18.442289, ลองจิจูด 100.449062 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวนรุกขชาติห้วยโรง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีชั้นน้ำตก 2 ชั้น สูงประมาณ 15 เมตร สายน้ำตก ลงมาบนโขดหิน มีแอ่งน้ำรองรับ สภาพโดยรอบเป็นสวนรุกขชาติห้วยโรง ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ น้ำตกมีลักษณะเฉพาะเป็นหน้าผากว้าง มีระดับความสูงประมาณ 355 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเป็นที่ราบลาดเอียง น้ำ น้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปี ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ พื้นที่รอบน้ำตกเนื่องจากเป็นพื้นที่ของสวนรุกชาติห้วยโรง จึงค่อนข้างมีการดูแลรักษาเป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น สัก มะค่าโมง ยมหอม ยมหิน เติม ดีหมีมะซาง จำปีป่า ยาง แดง เป็นต้น สัตว์ป่า นก แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู อีเห็น เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 754136.046378, Y 1811752.788760 ละติจูด 16.373628, ลองจิจูด 101.379184 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกสูงบนหน้าผาที่มีหมอกปกคลุมตลอดเวลา กระแสน้ำจะทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาอันสูงชันประมาณ 200 เมตร สู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง แล้วไหลลงมาบรรจบกับกระแสน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกสองนาง ตรงบริเวณชั้นที่ 2 ของน้ำตกสองนางกลายเป็นลำห้วย ในช่วงฤดูฝนความชุมชื่นของอากาศค่อนข้างสูงก่อให้เกิดพืชชั้นต่ำจำพวก มอส เฟิร์น ตะไคร่น้ำ ขึ้นปกคลุมโขดหินต่างๆ สวยงาม เส้นทางเดินเท้าเข้าสู่ตัวน้ำตกต้องเดินลัดเลาะไปตามลำห้วยบก ซึ่งสองข้างทางหนาแน่นไปด้วยป่าไม้ตลอดจนพันธุ์ไม้เลื้อยนานาชนิด เหมาะแก่การเดินศึกษาธรรมชาติ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ อยู่ในแนวเทือกเขาสลับซับซ้อน บนเทือกเขาเพชบูรณ์ ลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน ที่เป็นลักษณะของร่องเขา ตัวน้ำตกตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 840 เมตรจากระดับน้ำ ทะเลปานกลาง ต้นกำเนิดลำน้ำมาจากเขาตาดหมอก น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ประกอบด้วยป่าดิบเขา และป่าดิบแล้ง พันธุ์ไม้เด่น เช่น ตะเคียน ยาง แดง สัก ก่อ ประดู่ ตะแบก ไผ่ เป็นต้น และพืชพื้นล่าง เช่น มอส เฟิร์น และตะไคร่น้ำ เป็นต้น สัตว์ป่า เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด ได้แก่ ช้างป่า เลียงผา หมูป่า เก้ง ลิง นกนานาชนิด สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และปลาชนิดต่าง ๆ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 706908.282729, Y 1839610.069160 ละติจูด 16.629845, ลองจิจูด 100.939757 หน่วยงานที่รับผิดชอบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกชั้นเดียว สายน้ำไหลผ่านหน้าผาหินกว้างสูงประมาณ 10 เมตร มองเห็นคล้ายม่านน้ำ ตกลงสู่เบื้องล่างกระทบหินน้ำกระเชนสวยงาม มีลานกว้าง สำหรับเล่นน้ำ สามารถพักผ่อน รับประทานอาหาร ลงเล่นน้ำ บริเวณใกล้ ๆ น้ำตกมาเล็กน้อย มีบ้านพักของ ผกค. ที่เคยอาศัยอยู่ มีสิ่งของเครื่องใช้ เช่น เช่น ครกตำข้าวที่ ผกค. สร้างขึ้นโดยใช้พลังน้ำตกช่วยเคลื่อนกังหันตำข้าว เป็นต้น คาดว่าเคยเป็นแหล่งผลิต และสะสมเสบียงอาหารของ ผกค. ซึ่งสิ่งของบางอย่างก็ยังคงเหลือให้ได้ชมอยู่ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้มีลักษณะเป็นหินทราย ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ด้านบนของน้ำตกศรีดิษฐ์เป็นที่ลาดสันเขาที่ค่อนข้างราบ อยู่ระหว่างร่องเขาของเขาค้อ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 679 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง น้ำ ในช่วงฤดูฝนน้ำจะมีปริมาณมาก ในฤดูร้อนน้ำจะไหลเอื่อยๆแต่ไม่แห้งขอด ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ป่าไม้ที่อยู่บริเวณนี้เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบเห็นได้ในพื้นที่ป่ารอบข้างน้ำตก เช่น ประดู่ แดง มะค่าโมงตะเคียนทอง ก่อ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ที่อาจพบได้ในพื้นที่ข้างเคียง เช่น หมูป่า กระจง เม่น กระต่ายป่า ค่าง อีเห็น ตะกวด ไก่ป่า ลิงลมหรือนางอาย งูชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีนกชนิดต่างๆ อีกกว่า 100 ชนิด และความหลากหลายของผีเสื้อ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 686540.880563, Y 1863338.876760 ละติจูด 16.845944, ลองจิจูด 100.750839 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานสวนป่าเขากระยาง ออป. สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่มีลานกว้างมาก มีชั้นเดียวเป็นโขดหิน สูงประมาณ 30 เมตร กว้างประมาณ 50 เมตร เป็นลำน้ำเดียวกับน้ำตกแก่งโสภา มีลักษณะคล้ายม่านตกลงมาเป็นปอยสวยงาม บริเวณโดยรอบเป็นสวนป่าเขากระยาง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตกแต่ง มีศาลาพักผ่อน และเป็นน้ำตกที่อยู่กลางชุมชนบ้านปอยมีถนนข้ามลำน้ำเป็กตรงพื้นที่เหนือน้ำตก ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ บริเวณโดยรอบเป็นสวนป่าเขากระยาง สัตว์ป่า ไม่พบเห็นสัตว์ป่าในบริเวณน้ำตก ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 695495.709468, Y 1866197.303630 ละติจูด 16.871036, ลองจิจูด 100.835106 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 3 ชั้น ผ่านไปตามแก่งหินหลายแห่งมีความสูงประมาณ 40 เมตร ลักษณะเป็นแผ่นหินซ้อนกันสวยงาม บริเวณลำน้ำตก ตอนบนเป็นแผ่นหินเรียบสามารถเดินข้ามได้ในช่วงน้ำน้อย สภาพทางธรรมชาติในบริเวณน้ำตกร่มรื่น ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่เหนือน้ำตกมีลักษณะเป็นสันเขาที่ค่อนข้างเป็น ที่ราบเหนือสันเขา และจากนั้นจึงลาดลงมาเกิดเป็น ต้นกำเนิดน้ำตก ที่ตั้งน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูง 400 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะตามเส้นทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบกเปลือกบาง กระบาก พลับพลา ชิงชัน พะยูง โมกมัน เป็นต้น พืชพื้นล่างเป็นพวกไผ่ชนิดต่างๆ กลอย กระทือ ว่านมหากาฬ โด่ไม่รู้ล้ม เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบในพื้นที่ เช่น ค่างแว่นถิ่นเหนือ หมูป่า กระต่ายป่า กระแตธรรมดา กระรอกหลากสี หนูท้องขาว ค้างคาวขอบหูขาวกลาง นกเขาเปล้าธรรมดา นกแอ่นตาล ตุ๊กแกบ้าน กิ้งก่าบ้าน กบหนอง ปาดแคระธรรมดา เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 678915.093764, Y 1913283.987320 ละติจูด 17.297824, ลองจิจูด 100.683331 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกขนาดกลาง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 339,375 ไร่ มีน้ำตก 7 ชั้น น้ำไหลตลอดปี หน้าผาบริเวณน้ำตกมีสีสันแตกต่างกัน โดยเฉพาะน้ำตกชั้นที่ 4 เป็นชั้นที่มีความงดงามมาก ลักษณะน้ำตกเป็นม่านไหลลงมาสู่หน้าผา กว้างเกือบ 20 เมตร ลงสู่แอ่งน้ำกว้าง มีลานหญ้าข้างน้ำตกให้นั่งเล่น ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณด้านบนพื้นที่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกชาติตระการ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน คือเทือกเขาลม และเขาอ่างน้ำ เกิดน้ำตกในจุดที่สันเขาทั้งสองมาบรรจบกันเป็นหน้าผา น้ำ ฤดูฝนน้ำจะแรงและอุ่น ขยะ ไม่พบเห็นขยะบริเวณน้ำตก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ สภาพป่าประกอบด้วย ป่าเต็งรัง อยู่ในบริเวณสภาพดินค่อนข้างต่ำ เป็นดินลูกรัง พรรณไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง แดง ประดู่ พะยอม เป็นต้น และป่าดิบเขา ขึ้นอยู่ในบริเวณริมลำธารและพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้ยาง กระบาก ก่อ มะม่วงป่า มะค่าโมง ตะแบก เป็นต้น ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ปาล์ม หวาย และไผ่ต่าง ๆ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ เก้ง หมูป่า ไก่ป่า กระจง กระรอก กระแต และนกชนิดต่างๆ เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 606156.674757, Y 813751.699895 ละติจูด 7.360829, ลองจิจูด 99.961834 หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกไพรวัลย์เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีความสวยงามมาก โดยน้ำตกจะไหลลงมาจากผาสูง ด้วยกระแสน้ำค่อนข้างแรง จึงเหมาะแก่การเล่นน้ำในชั้นล่าง ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมายที่วางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ น้ำ มีน้ำไหลมากตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ มีพรรณไม้ขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เรือนยอดปกคลุมมากกว่า 80% บริเวณพื้นที่ป่าปกคลุมด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งเป็นซากของใบไม้กิ่งไม้เป็นจำนวนมาก สัตว์ป่า พบสัตว์หลากหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่น ค้างคาว กระรอก กระเต็น และหนู เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบ กลุ่มนก กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทิน กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มเต่า กลุ่มตะพาบน้ำ และกลุ่มปลาน้ำจืด ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 584546.117798, Y 864172.174827 ละติจูด 7.817255, ลองจิจูด 99.766852 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกหนานปลิวเกิดจากแหล่งน้ำซับบนเทือกเขาบรรทัดตกลงมาเป็นแอ่งน้ำน้อยใหญ่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส เป็นน้ำตกสูงชันมีแอ่งน้ำน้อยใหญ่ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่น ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามที่แตกต่างกัน ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมายที่วางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำลดลงในฤดูแล้ง ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นสังคมพืชป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ตะเคียนทอง หลุมพอ ยาง กระบาก จำปาป่า พิกุล ไข่เขียว นาคบุตร พญาไม้ หลาวชะโอน หมากพน และฉก เป็นต้น พืชพื้นล่างได้แก่ ช้างร้องไห้ หวาย กล้วยไม้ป่า สมุนไพร และว่านชนิดต่างๆ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เลียงผา สมเสร็จ หมีคน เสือปลา เก้ง กระจง ค่างแว่นถิ่นใต้ และชะมดแปลงลายแถบ เป็นต้น นก เช่น นกยางไฟหัวสีเทา นกคัดคูสีทองแดง นกบั้งรอกปากแดง นกกะเต็นแดง และนกเงือกหัวหงอน เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน เช่น เต่าจักร ตะพาบน้ำ เห่าช้าง ตุ๊ดตู่ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สำรวจพบ กบหงอนมลายู กบชะง่อนหินเมืองใต้ และกบเขาหลังตอง เป็นต้น แมลง เช่น ผึ้งหลวง ด้วงดีดหนวดไผ่ และด้วงกว่างห้าเขา เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 614156.560391, Y 801750.659597 ละติจูด 7.252125, ลองจิจูด 100.034059 หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยพิทักษ์ป่าตะโหมด สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกหม่อมจุ้ย มีชั้นน้ำตกเตี้ยๆ แต่มีหลายชั้นลดหลั่นลงไปตามธารน้ำตกที่เต็มไปด้วยโขดหินบางชั้นก็มีแอ่งน้ำตื้นๆให้เล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันแบบครอบครัวและมีเด็กๆ มาเที่ยวด้วยสามารถลงเล่นน้ำได้โดยเป็นอันตราย น้ำตกหม่อมจุ้ยยังมีลานกว้างเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ทิศตะวันตก เป็นภูเขาสูงมีความสลับซับซ้อนลดต่ำ ลงมาทางทิศตะวันออก มีพื้นที่ราบ หรือลูกเนิน 66.43 % เป็นภูเขา 33.54% น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ พืชพรรณเป็นสังคมพืชป่าดิบชื้นและยังคงสภาพสมบูรณ์ สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบเห็นมีทั้งสัตว์ขนาดเล็กและขน่าดใหญ่เนื่องจากพื้นที่ยังมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ลำสินธุ์ อ.เมือง จ.พัทลุง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 598776.544129, Y 827639.399870 ละติจูด 7.486577, ลองจิจูด 99.895226 หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลลำสินธุ์ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกบ้านโตนหรือน้ำตกโตนแพรทองเป็นน้ำตกขนาดกลางมีลักษณะเป็นสายน้ำไหลลดหลั่นผ่านโขดหินก้อนใหญ่น้อย สามารถลงเล่นน้ำได้ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินทรายและหินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า ภูเขา เนิน และที่ราบสูง ซึ่งค่อย ๆ ลาดต่ำลงมาทิศตะวันออกจนจดทะเลสาปสงขลา น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางจำนวนมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นสังคมพืชป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ตะเคียนทอง หลุมพอ ยาง กระบาก จำปาป่า พิกุล ไข่เขียว นาคบุตร พญาไม้ หลาวชะโอน หมากพน ฉก ฯลฯ พืชพื้นล่างได้แก่ ช้างร้องไห้ หวาย กล้วยไม้ป่า สมุนไพร และว่านชนิดต่างๆ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น เลียงผา สมเสร็จ หมีคน เสือปลา เก้ง กระจงควาย ค่างแว่นถิ่นใต้ ชะมดแปลงลายแถบ หมาไม้ และสัตว์ประเภทอื่น คือนก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลา และแมลง เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 421181.030567, Y 935667.561660 ละติจูด 8.464006, ลองจิจูด 98.283944 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี ? หาดท้ายเหมือง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกลำปีเป็นน้ำตกขนาดกลาง มี ๓ ชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร น้ำตกชั้นล่างสุดมีแอ่งน้ำใสสะอาด มีความลึกมาก แต่มีบางบริเวณที่สามารถลงเล่นน้ำได้ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินอัคนี ประเภทหินแกรนิต ในยุคไทรแอสสิค-ครีเตเชียส มีอายุอยู่ในช่วง 60-140 ล้านปี ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาลำปีเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเรียงตัวยาวไปตามแนวเหนือ-ใต้ มีลำน้ำหลายสายที่เกิดจากเทือกเขาลำปี น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ สภาพเป็นป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง ตะเคียนชันตาแมว กระบาก เทพทาโร ยมหอม สุเหรียน ทุ้งฟ้า และพลอง เป็นต้น พืชพื้นล่าง ได้แก่ ปุด เร่วดง หวายขม หวายขริง หวายกำพวน ไผ่ หมากผู้หมากเมีย คล้า กล้วยป่า บริเวณที่ใกล้ลำธารจะเป็นเฟินตีนตะขาบ โปรงทอง ลำเพ็ง ผักกูด และกูดขน เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ที่สำคัญ เช่น เหยี่ยวผึ้ง เหยี่ยวรุ้ง ไก่ฟ้าหน้าเขียว นกหว้า นกแสกแดง นกเค้าป่าสีน้ำตาล นกโพระดก นกพญาไฟ ชะนีมือขาว ลิงเสน ลิงกัง ค่าง สมเสร็จ เก้ง และเลียงผา เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
2
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.บ้านต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 577034.767492, Y 2124948.469390 ละติจูด 19.216530, ลองจิจูด 99.732860 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกจำปาทองมีต้นน้ำมาจากดอยหลวง เป็นน้ำตก 6 ชั้น ความสูงแต่ละชั้นประมาณ 20 เมตร ลักษณะสูงชัน น้ำใสสะอาดไหลสม่ำเสมอตลอดปี น้ำไหลจากโขดหินขนาดใหญ่ลงมาสู่เบื้องล่าง มีแอ่งน้ำให้ลงเล่นน้ำหลายแห่ง มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทาง 2.2 กิโลเมตรเป็นทางเดินผ่านป่าดิบแล้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะพื้นที่ลาดเทลงมาตามเชิงเขาทำให้เกิดลำน้ำลงสู่พื้นที่เชิงเขาทางด้านล่าง อยู่ที่ระดับความสูง 750-650 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณเป็นสังคมป่าดิบชื้น มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น เดิมมีต้นจำปาทองมาก เชื่อว่ามีนางฟ้าสถิตย์อยู่จึงตั้งชื่อน้ำตกตามพรรณไม้ดังกล่าว สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบเห็นได้ในพื้นที่ เช่น เก้ง หมาไน เสือปลา หมูป่า ชะนี กระรอกบิน กิ้งก่าบิน เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง จ.พะเยา ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 644344.655475, Y 2174849.148090 ละติจูด 19.663686, ลองจิจูด 100.376895 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติภูซาง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกหินปูนชั้นเดียวขนาดเล็กมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปี สูงประมาณ 25 เมตร จุดเด่นของน้ำตกภูซางอยู่ตรงที่เป็นกระแสน้ำอุ่น อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส น้ำใส ไม่มีกลิ่นของกำมะถัน สามารถอาบน้ำ เล่นน้ำ เนื่องจากต้นน้ำเป็นบ่อน้ำซับอุ่น สภาพป่ารอบบ่อน้ำซับอุ่นเป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินปูน ลักษณะภูมิประเทศ โอบล้อมด้วยแนวเขาของดอยม่อนเลี้ยม ที่แผ่ตัวครอบต้นน้ำของน้ำตกภูซาง ลำน้ำของต้นน้ำนี้ไหลจากร่องเขาที่โอบล้อมในแต่ละด้านลงมารวมกันที่ต้นน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกภูซาง ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา โดยตัวน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูง 440-460 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี ขยะ พบเห็นขยะเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ มีลักษณะของป่าเบญจพรรณ พืชพรรณที่พบ เช่น สักแดง ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก เก็ดแดง เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบได้ในบริเวณน้ำตก เช่น เก้ง หมูป่า ลิง ค่าง เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 764277.857544, Y 1567386.190520 ละติจูด 14.165264, ลองจิจูด 101.448326 หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกบนภูเขาหินทราย มีชั้นเดียวสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณน้ำตกมีสภาพรกร้าง น้ำเป็นสนิม ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินทราย ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณน้ำตกห้วยเกษียรอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ระหว่างเขาชีปิด และเทือกเขาอีกแนวหนึ่ง ทำให้พื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งเว้า ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 60 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะในฤดูฝน ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้ในบริเวณนี้ เช่น ประดู่ ราชพฤกษ์ และหางนกยูงฝรั่ง เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นได้ในบริเวณนี้ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก และงูชนิดต่างๆ - ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
2
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 760100.580972, Y 1565820.315180 ละติจูด 14.151510, ลองจิจูด 101.409502 หน่วยงานที่รับผิดชอบ วนอุทยานเขาอีโต้ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกเขาอีโต้เป็นลำธารขนาดใหญ่ มีน้ำไหลผ่านแก่งหินใหญ่น้อยลดระดับเป็นชั้นๆ สภาพบริเวณโดยรอบเป็นป่าโปร่ง มีน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน และก่อนถึงน้ำตกประมาณ 400 เมตร มีอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์หรืออ่างเขาอีโต้ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินยุคเพอร์เมียน และไทรแอสซิก ลักษณะภูมิประเทศ น้ำตกเขาอีโต้มีต้นน้ำมาจากเขาอีโต้ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ค่อนข้างราบก่อนลงสู่ลาดเชิงเขา เนื่องจากแหล่งที่ตั้งเป็นภูเขาที่มีลักษณะยอดตัด ลาดมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่ตั้งของน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 40 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำเฉพาะฤดูฝน และต้นฤดูหนาวเท่านั้น ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณค่อนข้างโปร่ง เช่น ประดู่ โมกมัน ตะเคียน ตีนเป็ด งิ้ว ติ้ว โมกหลวง โมกมัน เขล็ง พยูง และชิงชัน เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นได้ เป็นพวกสัตว์ท้องถิ่น เช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก งูต่างๆ รวมทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหลากหลายชนิด ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 566957.037241, Y 1285467.331550 ละติจูด 11.627782, ลองจิจูด 99.614239 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่สวยงามมี 5 ชั้น สภาพพื้นที่บริเวณน้ำตกชุ่มชื่นสวยงาม มีโขดหินขนาดใหญ่มากมาย รวมทั้งชั้นหินที่มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำ ซึ่งมี ธารน้ำไหลงสู่เบื้องล่างอีกชั้นหนึ่ง บางพื้นที่มีลักษณะของโขดหินที่เป็นชะง่อนหินเตี้ยๆ มีสายน้ำไหลจากด้านบนสวยงาม ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินแกรนิต และหินลูกรัง ลักษณะภูมิประเทศ มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ชื่อ ลำห้วยยาง ที่ตั้งน้ำตกอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเขาหลวงซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ตัวน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 80 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง น้ำ มีน้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ สังคมพืชที่พบในพื้นที่น้ำตกห้วยยาง เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ เช่น เสลา ตะแบก และไทร เป็นต้น พืชพื้นล่างเป็นไผ่ชนิดต่างๆ สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบมาก และเห็นได้ง่าย คือ ลิงกัง หมูป่า เม่น กระรอก ค้างคาว และนกนานาชนิด ได้แก่ นกกาฮัง นกเขาเปล้า นกขุนทอง และนกปรอด เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ โครงการพัฒนา สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก มีการพัฒนาเส้นทางเดินชมน้ำตก
4 ปี
0
4
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 705151.573735, Y 2112382.193690 ละติจูด 19.094104, ลองจิจูด 100.949987 หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกศิลาเพชรเป็นน้ำตกขนาด มี 3 ชั้น และเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นในลำน้ำย่างซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของตำบล มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำตกเหมาะแก่การเล่นน้ำและมีน้ำไหลตลอดปี สายน้ำตกลงมาจากหน้าผาดอยภูคาหลายชั้นลดหลั่นกันไป ภายในน้ำตกมีน้ำตกที่ใสสะอาด โขดหินอันสวยงาม ต้นไม้ที่ร่มรื่น ทั้งสองฝั่งของน้ำตกจะเป็นหน้าผาลาดชัน บริเวณธารน้ำตกด้านล่างมีผาหินขนาดใหญ่โอบล้อมทั้งสองด้าน สภาพแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา และประกอบไปด้วยมีผีเสื้อหลากหลายชนิด ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณต้นน้ำของน้ำตกเป็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อน น้ำตกศิลาเพชรตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่เป็นที่ ลาดเชิงเขา ขนาบด้วยเชิงเขาทั้งสองด้าน น้ำ น้ำไหลตลอดปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเดินจำนวนมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ประกอบด้วยป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น ยาง ตะเคียน จำปีป่า ประดู่ แดง สัก เป็นต้น รวมทั้ง ปาล์มขนาดใหญ่ หวาย ผักกูด ไผ่ และหญ้าเพ็ก เป็นต้น และยังมีพันธุ์ไม้หายาก ที่จะพบเห็นได้ภายในน้ำตกอีกหลายชนิด สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นภายในพื้นที่ ได้แก่ ช้างป่า วัวแดง กระทิง กวางป่า เก้ง หมูป่า และผีเสื้อหลายชนิด เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 582119.494617, Y 903478.179994 ละติจูด 8.172809, ลองจิจูด 99.745488 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีน้ำไหล ตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกที่มีหน้าผาสูงชันมีน้ำไหลลงมาเหมือนเกลียวเชือก ทำให้เกิดแอ่งน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ 30 เมตร ลึกประมาณ 10 เมตร มีชั้นน้ำตก 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามและร่มรื่นด้วยพรรณไม้มากมายของป่าดิบชื้นผสมป่าดิบเขา ยังมีปลาอาศัยอยู่หลายชนิดโดยเฉพาะปลาแงะมีจำนวนมาก ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือใต้ น้ำ มีน้ำไหลมากตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางน้อยมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ ได้แก่ ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง นาคบุตร กระบาก เสียดช่อ เลือดนก ขนุนปาน จำปา พิกุลป่า ก่อ รักเขา กระท้อน สะตอ และ เหรียง เป็นต้น ป่าดิบเขา เป็นป่าที่มีความโปร่งกว่าป่าดิบชื้นอยู่ในระดับความสูง 800 เมตรขึ้นไป มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อย พันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ก่อตาหมู ก่อนก ก่อเดือย และก่อแป้น เป็นต้น พืชพื้นล่างที่พบได้แก่ เฟริน มอส และกล้วยไม้ดิน เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สำคัญ เช่น เสือดำ เลียงผา สมเสร็จ หมูป่า เก้ง กระจง อีเห็น ชะมด ลิงเสน ค่าง ชะนี กระรอก เม่น นกหว้า นกยูง เหยี่ยว ไก่ป่า นกเขาเปล้า นกเงือก นกขมิ้น นกกางเขนดง นกแซงแววหางปลา นกปรอดหัวโขน ตะพาบน้ำ ตะกวด กิ้งก่า จิ้งเหลน งูกะปะ กบ เขียด คางคก ปลาแงะ ปลาซิว ปลากระทิง ปลาชะโด ปูน้ำตก ผีเสื้อกลางวัน ผีเสื้อกลางคืน และแมลงปีกแข็งต่างๆ เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
0
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 586094.495701, Y 942652.160330 ละติจูด 8.527052, ลองจิจูด 99.782277 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีลานหินกว้างและสวยงามมาก มีต้นน้ำกำเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลลงมาบนแผ่นหิน มี 50 ชั้น แต่เปิดให้ท่องเที่ยว 4 ชั้น แบบเป็นคณะ สำหรับบุคคลทั่วไปอนุญาติให้เล่นแค่ชั้น 1 เท่านั้น ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทรายผสมหินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวเหนือจรดใต้ขนานไปกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีที่ราบตามหุบเขาเล็กน้อย น้ำ มีน้ำไหลมากตลอดทั้งปี ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ป่าดิบเขาขึ้นอยู่เหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1000 เมตรขึ้นไป พันธุ์ไม้สำคัญได้แก่ เหมือด กำยาน แดงเขา ก่อเขา บุญนาคเขา และจำปูนช้าง เป็นต้น ป่าดิบชื้น ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ พืชส่วนใหญ่ได้แก่ ยาง ตะเคียนทอง ไข่เขียว ตะเคียนทราย สยาขาว กระบากดำ กระบากขาว พันจำ หลุมพอ เอียน เชียด อบเชย เทพทาโร จำปาป่า ก่อ แดงคาน แดงเขา ยมป่า กุหลาบเขาหลวง เต่าร้างยักษ์ หวายหอม หวายไม้เท้า ไผ่เกรียบ ก้ามกุ้งหลายชนิด และมะหาด เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบเห็น เช่น สมเสร็จ เลียงผา ลิงกัง ลิงเสน ค่างดำ ค่างแว่นถิ่นใต้ ชะนีธรรมดา เสือลายเมฆ เสือดำ เสือโคร่ง หมีหมา เก้ง กวางป่า เม่นหางพวง สัตว์จำพวกนก เช่น นกอินทรีดำ ไก่ฟ้าหน้าเขียว ไก่ป่า นกเขาเปล้าธรรมดา นกหว้า นกเงือกหัวหงอก นกเงือกปากดำ นกกก นกชนหิน นกโพระดกหลากสี นกพญาปากกว้างท้องแดง และนกกินปลี เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
2
ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 756136.663806, Y 1630216.417950 ละติจูด 14.733619, ลองจิจูด 101.378982 หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกขนาดเล็กชั้นเดียว มีน้ำผุดจากใต้ดินแล้วไหลลงจากผาสูงประมาณ 80 เมตร ตามรอยแตกของเปลือกโลกในเขตป่าดิบชื้นพญาเย็น อยู่อยู่บริเวณภายในวัดหลังเหว ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินปูน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับภูเขา น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ฤดูแล้งมีน้ำน้อย ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ลักษณะเป็นระบบนิเวศป่าเบญพรรณผสมป่าเต็งรัง สัตว์ป่า พบเห็นสัตว์ป่าในท้องถิ่น เช่น ไก่ป่า นก หนู และกระต่ายป่า เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
4 ปี
0
2