ประกาศประเภท อุทยานแห่งชาติ/เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์

สถานที่ติดต่อ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอป่าละอู ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3245 9293 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกป่าละอูเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม อยู่ในเขตป่าละอู อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ห่างจากตัวเมืองหัวหิน 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 273,125 ไร่ อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม และสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งนี้ น้ำตกป่าละอูประกอบด้วยน้ำตกละอูใหญ่และน้ำตกละอูน้อย ซึ่งไหลลดหลั่นกันอย่างสวยงามถึง 15 ชั้น โดยน้ำตกชั้นแรกๆจะเป็นน้ำตกขนาดเล็ก แต่ตั้งแต่ชั้นที่ 5 เป็นต้นไป จะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว นักท่องเที่ยวจะขึ้นไปถึงประมาณชั้นที่ 7 เท่านั้น เนื่องจากชั้นที่สูงกว่านั้นจะอยู่ในป่า ซึ่งยากต่อการเดินทาง.... ขอบคุณข้อมูลจาก thai.tourismthailand.org/
3 ปี
0
6
น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ และสวยงามบนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ค่ะ เป็นน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตรติดต่อกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 7 ชั้น  แต่ละชั้นมีีความสวยงามแตกต่างกันไป ซึ่งในชั้นที่ 7 อันเป็นชั้นบนสุดของน้ำตก ลักษณะของสายน้ำที่ไหลบ่า มองดูคล้ายกับหัวช้างเอราวัณซึ่งมี 3 หัว จึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อ “น้ำตกเอราวัณ”
3 ปี
0
14
ที่ตั้งตามการปกครอง ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 1198969.375000, Y 1713632.875000 ละติจูด 15.404490, ลองจิจูด 105.501900 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เสาเฉลียงเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สืบเนื่องมาจากกระบวนการกัดเซาะและกัดกร่อนด้วยอิทธิพลของน้ำและลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสึกกร่อนโดยแม่น้ำหรือธารน้ำไหลกัดเซาะเป็นเวลาชั่วนาตาปี เกิดขึ้นในชั้นหินที่วางตัวอยู่ในแนวราบหรือเกือบราบและในแต่ละชั้นมีส่วนประกอบของแร่ที่แตกต่างกัน จึงทำให้มีความแข็งและทนทานที่ไม่เหมือนกัน ตำนาน/ความเชื่อ - ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ แท่งหินทรายขนาดใหญ่ที่มีหินแผ่นเทินทับอยู่บนแท่งหินนั้น ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ ป่าเต็งรังแคระ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
4 ปี
0
4
ที่ตั้งตามการปกครอง น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 481482.906250, Y 2069579.000000 ละติจูด 18.717501, ลองจิจูด 98.824364 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติ ออบขาน สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ออบขาน ออบไฮ ผาอกม้า ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชันสองด้านหันเข้าหากัน โดยมีน้ำแม่ขานไหลผ่านตรงกลาง หน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร สันนิษฐานว่าลักษณะดังกล่าวเกิดจากยกตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ผ่านการกัดเซาะของกระแสน้ำ ทำให้หินมีรูปร่างต่างๆ สวยงามแปลกตา เป็นประติมากรรมชิ้นเอกที่ธรรมชาติได้เป็นผู้สร้างสรรค์เอาไว้ ตำนาน/ความเชื่อ - ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา - เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ - แหล่งศึกษาเรียนรู้ธรณีวิทยา สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ - โครงการพัฒนา - สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์
4 ปี
0
5
ที่ตั้งตามการปกครอง ดอยหล่อ ฮอด เชียงใหม่ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 472668.000000, Y 2047174.000000 ละติจูด 18.514908, ลองจิจูด 98.741058 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติแม่วาง สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะเป็นหน้าผา สูงประมาณ 30 เมตร ตำนาน/ความเชื่อ - ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ โดยรอบมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาด ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ - พืชพรรณ พบพืชป่าเต็งรังแคระเกร็น - สัตว์ป่า พบสัตว์ป่าที่พบได้ตามบ้านเรือน และไร่ร้าง ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ การศึกษาทางด้านธรณีวิทยา สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีธารน้ำไหลผ่านในช่วงหน้าฝน ไม่มีการพัฒนากายภาพใดๆ โครงการพัฒนา ไม่มี สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์
4 ปี
0
5
ที่ตั้งตามการปกครอง ตั้งอยู่บนแม่น้ำแม่แจ่ม หางดง ฮอด เชียงใหม่ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 445435.406250, Y 2015041.375000 ละติจูด 18.223967, ลองจิจูด 98.483925 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติออบหลวง สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะเป็นช่องแคบเขาขาด ที่มีหน้าผาหินขนาบสองข้างของลำน้ำ หน้าผาวัดจากสะพานถึงระดับน้ำประมาณ 32 เมตร ส่วนแคบสุดของช่องแคบหน้าผาทั้งสองเพียง 2 เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตร บริเวณใกล้เคียงออบหลวงมีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์จำนวนมาก เช่น เครื่องมือหิน เครื่องสำริด เครื่องปั้นดินเผา โครงกระดูกมนุษย์ เป็นต้น ตำนาน/ความเชื่อ ไม่มี ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ สภาพภูมิทัศน์เป็นธรรมชาติ เห็นทัศนียภาพของป่าล้อมรอบ ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ป่าเต็งรัง สัตว์ป่า นก ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา การท่องเที่ยว นันทนาการ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ เนื่องจากออบหลวงตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบหลวงทำให้มีการดูแลรักษาแหล่งเป็นอย่างดี และการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกกลมกลืนกับธรรมชาติ โครงการพัฒนา ไม่มี สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์
4 ปี
0
23