ประกาศประเภท หอศิลป์/โรงละคร

สถานที่ตั้ง : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี 119 หมู่ที่ 1 ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท ( ทางหลวงหมายเลข 340 ) ต.สนามชัย อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 7200 โทรศัพท์ : 035-535 116 โทรสาร : 035-535 112
3 ปี
0
3
โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ สามารถเข้าถึงได้จากตัวโรงแรมเอง เป็นโรงละครที่รองรับแขกได้ถึง 600 ที่นั่ง โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ได้รับแรงบันดาลใจในการตกแต่งในสไตล์บาร็อค (Baroque) มีการประดับตกแต่งอย่างสง่างามและตระการตา โดยดึงแก่นของความเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยมาใช้ในการออกแบบ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้บนเวทีมีอย่างครบครันและทันสมัย ซึ่งจะสามารถดึงศักยภาพของการแสดงต่างๆ ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม สถานที่ตั้ง : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ 8-2 ซอยรางน้ำ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : +66 (0)2 680 9999 โทรสาร : +66 (0)2 680 9998
3 ปี
0
5
รับบจัดการแสดง-รับสอน นาฎศิลปไทย(โขน) และมหรสพไทยทุกชนิด
3 ปี
0
29
ชีวิตสั้น ศิลปะยาว
4 ปี
0
15
หอวัฒนธรรมนิทัศน์โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเพื่อถ่ายทอดให้กับเยาวชน และประชาชนที่สนใจ ได้ศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจ วิถีชีวิตของคนริมน้ำ ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมให้มากขึ้น
5 ปี
0
3