น้ำตกหลังเหว - นครราชสีมา

น้ำตกหลังเหว - นครราชสีมา

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 756136.663806, Y 1630216.417950 ละติจูด 14.733619, ลองจิจูด 101.378982 หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกขนาดเล็กชั้นเดียว มีน้ำผุดจากใต้ดินแล้วไหลลงจากผาสูงประมาณ 80 เมตร ตามรอยแตกของเปลือกโลกในเขตป่าดิบชื้นพญาเย็น อยู่อยู่บริเวณภายในวัดหลังเหว ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินปูน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับภูเขา น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ฤดูแล้งมีน้ำน้อย ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ลักษณะเป็นระบบนิเวศป่าเบญพรรณผสมป่าเต็งรัง สัตว์ป่า พบเห็นสัตว์ป่าในท้องถิ่น เช่น ไก่ป่า นก หนู และกระต่ายป่า เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 07:30:05

  • ผู้เข้าชม : 2 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002001

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่