น้ำตกศิลาเพชร - น่าน

น้ำตกศิลาเพชร - น่าน

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 705151.573735, Y 2112382.193690 ละติจูด 19.094104, ลองจิจูด 100.949987 หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกศิลาเพชรเป็นน้ำตกขนาด มี 3 ชั้น และเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นในลำน้ำย่างซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของตำบล มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำตกเหมาะแก่การเล่นน้ำและมีน้ำไหลตลอดปี สายน้ำตกลงมาจากหน้าผาดอยภูคาหลายชั้นลดหลั่นกันไป ภายในน้ำตกมีน้ำตกที่ใสสะอาด โขดหินอันสวยงาม ต้นไม้ที่ร่มรื่น ทั้งสองฝั่งของน้ำตกจะเป็นหน้าผาลาดชัน บริเวณธารน้ำตกด้านล่างมีผาหินขนาดใหญ่โอบล้อมทั้งสองด้าน สภาพแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา และประกอบไปด้วยมีผีเสื้อหลากหลายชนิด ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณต้นน้ำของน้ำตกเป็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อน น้ำตกศิลาเพชรตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่เป็นที่ ลาดเชิงเขา ขนาบด้วยเชิงเขาทั้งสองด้าน น้ำ น้ำไหลตลอดปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเดินจำนวนมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ประกอบด้วยป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น ยาง ตะเคียน จำปีป่า ประดู่ แดง สัก เป็นต้น รวมทั้ง ปาล์มขนาดใหญ่ หวาย ผักกูด ไผ่ และหญ้าเพ็ก เป็นต้น และยังมีพันธุ์ไม้หายาก ที่จะพบเห็นได้ภายในน้ำตกอีกหลายชนิด สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นภายในพื้นที่ ได้แก่ ช้างป่า วัวแดง กระทิง กวางป่า เก้ง หมูป่า และผีเสื้อหลายชนิด เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 07:52:33

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002004

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่