น้ำตกห้วยยาง - ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกห้วยยาง - ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 566957.037241, Y 1285467.331550 ละติจูด 11.627782, ลองจิจูด 99.614239 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่สวยงามมี 5 ชั้น สภาพพื้นที่บริเวณน้ำตกชุ่มชื่นสวยงาม มีโขดหินขนาดใหญ่มากมาย รวมทั้งชั้นหินที่มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำ ซึ่งมี ธารน้ำไหลงสู่เบื้องล่างอีกชั้นหนึ่ง บางพื้นที่มีลักษณะของโขดหินที่เป็นชะง่อนหินเตี้ยๆ มีสายน้ำไหลจากด้านบนสวยงาม ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินแกรนิต และหินลูกรัง ลักษณะภูมิประเทศ มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ชื่อ ลำห้วยยาง ที่ตั้งน้ำตกอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเขาหลวงซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ตัวน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 80 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง น้ำ มีน้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ สังคมพืชที่พบในพื้นที่น้ำตกห้วยยาง เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ เช่น เสลา ตะแบก และไทร เป็นต้น พืชพื้นล่างเป็นไผ่ชนิดต่างๆ สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบมาก และเห็นได้ง่าย คือ ลิงกัง หมูป่า เม่น กระรอก ค้างคาว และนกนานาชนิด ได้แก่ นกกาฮัง นกเขาเปล้า นกขุนทอง และนกปรอด เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ โครงการพัฒนา สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก มีการพัฒนาเส้นทางเดินชมน้ำตก .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 07:57:10

  • ผู้เข้าชม : 4 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002005

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่