น้ำตกเกษียร - ปราจีนบุรี

น้ำตกเกษียร - ปราจีนบุรี

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 764277.857544, Y 1567386.190520 ละติจูด 14.165264, ลองจิจูด 101.448326 หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกบนภูเขาหินทราย มีชั้นเดียวสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณน้ำตกมีสภาพรกร้าง น้ำเป็นสนิม ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินทราย ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณน้ำตกห้วยเกษียรอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ระหว่างเขาชีปิด และเทือกเขาอีกแนวหนึ่ง ทำให้พื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งเว้า ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 60 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะในฤดูฝน ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้ในบริเวณนี้ เช่น ประดู่ ราชพฤกษ์ และหางนกยูงฝรั่ง เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นได้ในบริเวณนี้ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก และงูชนิดต่างๆ - ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 08:07:43

  • ผู้เข้าชม : 2 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002007

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่