น้ำตกภูซาง - พะเยา

น้ำตกภูซาง - พะเยา

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง จ.พะเยา ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 644344.655475, Y 2174849.148090 ละติจูด 19.663686, ลองจิจูด 100.376895 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติภูซาง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกหินปูนชั้นเดียวขนาดเล็กมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปี สูงประมาณ 25 เมตร จุดเด่นของน้ำตกภูซางอยู่ตรงที่เป็นกระแสน้ำอุ่น อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส น้ำใส ไม่มีกลิ่นของกำมะถัน สามารถอาบน้ำ เล่นน้ำ เนื่องจากต้นน้ำเป็นบ่อน้ำซับอุ่น สภาพป่ารอบบ่อน้ำซับอุ่นเป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินปูน ลักษณะภูมิประเทศ โอบล้อมด้วยแนวเขาของดอยม่อนเลี้ยม ที่แผ่ตัวครอบต้นน้ำของน้ำตกภูซาง ลำน้ำของต้นน้ำนี้ไหลจากร่องเขาที่โอบล้อมในแต่ละด้านลงมารวมกันที่ต้นน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกภูซาง ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา โดยตัวน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูง 440-460 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี ขยะ พบเห็นขยะเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ มีลักษณะของป่าเบญจพรรณ พืชพรรณที่พบ เช่น สักแดง ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก เก็ดแดง เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบได้ในบริเวณน้ำตก เช่น เก้ง หมูป่า ลิง ค่าง เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 08:13:19

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002008

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่