น้ำตกจำปาทอง - พะเยา

น้ำตกจำปาทอง - พะเยา

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.บ้านต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 577034.767492, Y 2124948.469390 ละติจูด 19.216530, ลองจิจูด 99.732860 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกจำปาทองมีต้นน้ำมาจากดอยหลวง เป็นน้ำตก 6 ชั้น ความสูงแต่ละชั้นประมาณ 20 เมตร ลักษณะสูงชัน น้ำใสสะอาดไหลสม่ำเสมอตลอดปี น้ำไหลจากโขดหินขนาดใหญ่ลงมาสู่เบื้องล่าง มีแอ่งน้ำให้ลงเล่นน้ำหลายแห่ง มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทาง 2.2 กิโลเมตรเป็นทางเดินผ่านป่าดิบแล้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะพื้นที่ลาดเทลงมาตามเชิงเขาทำให้เกิดลำน้ำลงสู่พื้นที่เชิงเขาทางด้านล่าง อยู่ที่ระดับความสูง 750-650 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณเป็นสังคมป่าดิบชื้น มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น เดิมมีต้นจำปาทองมาก เชื่อว่ามีนางฟ้าสถิตย์อยู่จึงตั้งชื่อน้ำตกตามพรรณไม้ดังกล่าว สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบเห็นได้ในพื้นที่ เช่น เก้ง หมาไน เสือปลา หมูป่า ชะนี กระรอกบิน กิ้งก่าบิน เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 08:20:30

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002009

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่