น้ำตกบ้านโตน - พัทลุง

น้ำตกบ้านโตน - พัทลุง

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ลำสินธุ์ อ.เมือง จ.พัทลุง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 598776.544129, Y 827639.399870 ละติจูด 7.486577, ลองจิจูด 99.895226 หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลลำสินธุ์ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกบ้านโตนหรือน้ำตกโตนแพรทองเป็นน้ำตกขนาดกลางมีลักษณะเป็นสายน้ำไหลลดหลั่นผ่านโขดหินก้อนใหญ่น้อย สามารถลงเล่นน้ำได้ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินทรายและหินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า ภูเขา เนิน และที่ราบสูง ซึ่งค่อย ๆ ลาดต่ำลงมาทิศตะวันออกจนจดทะเลสาปสงขลา น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางจำนวนมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นสังคมพืชป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ตะเคียนทอง หลุมพอ ยาง กระบาก จำปาป่า พิกุล ไข่เขียว นาคบุตร พญาไม้ หลาวชะโอน หมากพน ฉก ฯลฯ พืชพื้นล่างได้แก่ ช้างร้องไห้ หวาย กล้วยไม้ป่า สมุนไพร และว่านชนิดต่างๆ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น เลียงผา สมเสร็จ หมีคน เสือปลา เก้ง กระจงควาย ค่างแว่นถิ่นใต้ ชะมดแปลงลายแถบ หมาไม้ และสัตว์ประเภทอื่น คือนก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลา และแมลง เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 08:45:19

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002011

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่