น้ำตกหม่อมจุ้ย - พัทลุง

น้ำตกหม่อมจุ้ย - พัทลุง

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 614156.560391, Y 801750.659597 ละติจูด 7.252125, ลองจิจูด 100.034059 หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยพิทักษ์ป่าตะโหมด สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกหม่อมจุ้ย มีชั้นน้ำตกเตี้ยๆ แต่มีหลายชั้นลดหลั่นลงไปตามธารน้ำตกที่เต็มไปด้วยโขดหินบางชั้นก็มีแอ่งน้ำตื้นๆให้เล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันแบบครอบครัวและมีเด็กๆ มาเที่ยวด้วยสามารถลงเล่นน้ำได้โดยเป็นอันตราย น้ำตกหม่อมจุ้ยยังมีลานกว้างเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ทิศตะวันตก เป็นภูเขาสูงมีความสลับซับซ้อนลดต่ำ ลงมาทางทิศตะวันออก มีพื้นที่ราบ หรือลูกเนิน 66.43 % เป็นภูเขา 33.54% น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ พืชพรรณเป็นสังคมพืชป่าดิบชื้นและยังคงสภาพสมบูรณ์ สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบเห็นมีทั้งสัตว์ขนาดเล็กและขน่าดใหญ่เนื่องจากพื้นที่ยังมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 09:06:37

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002012

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่