น้ำตกไพรวัลย์ - พัทลุง

น้ำตกไพรวัลย์ - พัทลุง

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 606156.674757, Y 813751.699895 ละติจูด 7.360829, ลองจิจูด 99.961834 หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกไพรวัลย์เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีความสวยงามมาก โดยน้ำตกจะไหลลงมาจากผาสูง ด้วยกระแสน้ำค่อนข้างแรง จึงเหมาะแก่การเล่นน้ำในชั้นล่าง ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมายที่วางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ น้ำ มีน้ำไหลมากตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ มีพรรณไม้ขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เรือนยอดปกคลุมมากกว่า 80% บริเวณพื้นที่ป่าปกคลุมด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งเป็นซากของใบไม้กิ่งไม้เป็นจำนวนมาก สัตว์ป่า พบสัตว์หลากหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่น ค้างคาว กระรอก กระเต็น และหนู เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบ กลุ่มนก กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทิน กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มเต่า กลุ่มตะพาบน้ำ และกลุ่มปลาน้ำจืด ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 09:18:38

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002014

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่