น้ำตกชาติตระการ - พิษณุโลก

น้ำตกชาติตระการ - พิษณุโลก

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 678915.093764, Y 1913283.987320 ละติจูด 17.297824, ลองจิจูด 100.683331 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกขนาดกลาง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 339,375 ไร่ มีน้ำตก 7 ชั้น น้ำไหลตลอดปี หน้าผาบริเวณน้ำตกมีสีสันแตกต่างกัน โดยเฉพาะน้ำตกชั้นที่ 4 เป็นชั้นที่มีความงดงามมาก ลักษณะน้ำตกเป็นม่านไหลลงมาสู่หน้าผา กว้างเกือบ 20 เมตร ลงสู่แอ่งน้ำกว้าง มีลานหญ้าข้างน้ำตกให้นั่งเล่น ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณด้านบนพื้นที่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกชาติตระการ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน คือเทือกเขาลม และเขาอ่างน้ำ เกิดน้ำตกในจุดที่สันเขาทั้งสองมาบรรจบกันเป็นหน้าผา น้ำ ฤดูฝนน้ำจะแรงและอุ่น ขยะ ไม่พบเห็นขยะบริเวณน้ำตก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ สภาพป่าประกอบด้วย ป่าเต็งรัง อยู่ในบริเวณสภาพดินค่อนข้างต่ำ เป็นดินลูกรัง พรรณไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง แดง ประดู่ พะยอม เป็นต้น และป่าดิบเขา ขึ้นอยู่ในบริเวณริมลำธารและพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้ยาง กระบาก ก่อ มะม่วงป่า มะค่าโมง ตะแบก เป็นต้น ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ปาล์ม หวาย และไผ่ต่าง ๆ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ เก้ง หมูป่า ไก่ป่า กระจง กระรอก กระแต และนกชนิดต่างๆ เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 09:26:20

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002015

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่