น้ำตกแก่งโสภา - พิษณุโลก

น้ำตกแก่งโสภา - พิษณุโลก

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 695495.709468, Y 1866197.303630 ละติจูด 16.871036, ลองจิจูด 100.835106 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 3 ชั้น ผ่านไปตามแก่งหินหลายแห่งมีความสูงประมาณ 40 เมตร ลักษณะเป็นแผ่นหินซ้อนกันสวยงาม บริเวณลำน้ำตก ตอนบนเป็นแผ่นหินเรียบสามารถเดินข้ามได้ในช่วงน้ำน้อย สภาพทางธรรมชาติในบริเวณน้ำตกร่มรื่น ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่เหนือน้ำตกมีลักษณะเป็นสันเขาที่ค่อนข้างเป็น ที่ราบเหนือสันเขา และจากนั้นจึงลาดลงมาเกิดเป็น ต้นกำเนิดน้ำตก ที่ตั้งน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูง 400 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะตามเส้นทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบกเปลือกบาง กระบาก พลับพลา ชิงชัน พะยูง โมกมัน เป็นต้น พืชพื้นล่างเป็นพวกไผ่ชนิดต่างๆ กลอย กระทือ ว่านมหากาฬ โด่ไม่รู้ล้ม เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบในพื้นที่ เช่น ค่างแว่นถิ่นเหนือ หมูป่า กระต่ายป่า กระแตธรรมดา กระรอกหลากสี หนูท้องขาว ค้างคาวขอบหูขาวกลาง นกเขาเปล้าธรรมดา นกแอ่นตาล ตุ๊กแกบ้าน กิ้งก่าบ้าน กบหนอง ปาดแคระธรรมดา เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 09:32:50

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002016

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่