น้ำตกปอย - พิษณุโลก

น้ำตกปอย - พิษณุโลก

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 686540.880563, Y 1863338.876760 ละติจูด 16.845944, ลองจิจูด 100.750839 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานสวนป่าเขากระยาง ออป. สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่มีลานกว้างมาก มีชั้นเดียวเป็นโขดหิน สูงประมาณ 30 เมตร กว้างประมาณ 50 เมตร เป็นลำน้ำเดียวกับน้ำตกแก่งโสภา มีลักษณะคล้ายม่านตกลงมาเป็นปอยสวยงาม บริเวณโดยรอบเป็นสวนป่าเขากระยาง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตกแต่ง มีศาลาพักผ่อน และเป็นน้ำตกที่อยู่กลางชุมชนบ้านปอยมีถนนข้ามลำน้ำเป็กตรงพื้นที่เหนือน้ำตก ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ บริเวณโดยรอบเป็นสวนป่าเขากระยาง สัตว์ป่า ไม่พบเห็นสัตว์ป่าในบริเวณน้ำตก ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 09:36:21

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002017

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่