น้ำตกศรีดิษฐ์ - เพชรบูรณ์

น้ำตกศรีดิษฐ์ - เพชรบูรณ์

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 706908.282729, Y 1839610.069160 ละติจูด 16.629845, ลองจิจูด 100.939757 หน่วยงานที่รับผิดชอบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกชั้นเดียว สายน้ำไหลผ่านหน้าผาหินกว้างสูงประมาณ 10 เมตร มองเห็นคล้ายม่านน้ำ ตกลงสู่เบื้องล่างกระทบหินน้ำกระเชนสวยงาม มีลานกว้าง สำหรับเล่นน้ำ สามารถพักผ่อน รับประทานอาหาร ลงเล่นน้ำ บริเวณใกล้ ๆ น้ำตกมาเล็กน้อย มีบ้านพักของ ผกค. ที่เคยอาศัยอยู่ มีสิ่งของเครื่องใช้ เช่น เช่น ครกตำข้าวที่ ผกค. สร้างขึ้นโดยใช้พลังน้ำตกช่วยเคลื่อนกังหันตำข้าว เป็นต้น คาดว่าเคยเป็นแหล่งผลิต และสะสมเสบียงอาหารของ ผกค. ซึ่งสิ่งของบางอย่างก็ยังคงเหลือให้ได้ชมอยู่ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้มีลักษณะเป็นหินทราย ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ด้านบนของน้ำตกศรีดิษฐ์เป็นที่ลาดสันเขาที่ค่อนข้างราบ อยู่ระหว่างร่องเขาของเขาค้อ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 679 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง น้ำ ในช่วงฤดูฝนน้ำจะมีปริมาณมาก ในฤดูร้อนน้ำจะไหลเอื่อยๆแต่ไม่แห้งขอด ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ป่าไม้ที่อยู่บริเวณนี้เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบเห็นได้ในพื้นที่ป่ารอบข้างน้ำตก เช่น ประดู่ แดง มะค่าโมงตะเคียนทอง ก่อ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ที่อาจพบได้ในพื้นที่ข้างเคียง เช่น หมูป่า กระจง เม่น กระต่ายป่า ค่าง อีเห็น ตะกวด ไก่ป่า ลิงลมหรือนางอาย งูชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีนกชนิดต่างๆ อีกกว่า 100 ชนิด และความหลากหลายของผีเสื้อ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 09:39:39

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002018

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่