น้ำตกตาดหมอก - เพชรบูรณ์

น้ำตกตาดหมอก - เพชรบูรณ์

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 754136.046378, Y 1811752.788760 ละติจูด 16.373628, ลองจิจูด 101.379184 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกสูงบนหน้าผาที่มีหมอกปกคลุมตลอดเวลา กระแสน้ำจะทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาอันสูงชันประมาณ 200 เมตร สู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง แล้วไหลลงมาบรรจบกับกระแสน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกสองนาง ตรงบริเวณชั้นที่ 2 ของน้ำตกสองนางกลายเป็นลำห้วย ในช่วงฤดูฝนความชุมชื่นของอากาศค่อนข้างสูงก่อให้เกิดพืชชั้นต่ำจำพวก มอส เฟิร์น ตะไคร่น้ำ ขึ้นปกคลุมโขดหินต่างๆ สวยงาม เส้นทางเดินเท้าเข้าสู่ตัวน้ำตกต้องเดินลัดเลาะไปตามลำห้วยบก ซึ่งสองข้างทางหนาแน่นไปด้วยป่าไม้ตลอดจนพันธุ์ไม้เลื้อยนานาชนิด เหมาะแก่การเดินศึกษาธรรมชาติ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ อยู่ในแนวเทือกเขาสลับซับซ้อน บนเทือกเขาเพชบูรณ์ ลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน ที่เป็นลักษณะของร่องเขา ตัวน้ำตกตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 840 เมตรจากระดับน้ำ ทะเลปานกลาง ต้นกำเนิดลำน้ำมาจากเขาตาดหมอก น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ประกอบด้วยป่าดิบเขา และป่าดิบแล้ง พันธุ์ไม้เด่น เช่น ตะเคียน ยาง แดง สัก ก่อ ประดู่ ตะแบก ไผ่ เป็นต้น และพืชพื้นล่าง เช่น มอส เฟิร์น และตะไคร่น้ำ เป็นต้น สัตว์ป่า เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด ได้แก่ ช้างป่า เลียงผา หมูป่า เก้ง ลิง นกนานาชนิด สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และปลาชนิดต่าง ๆ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 09:42:32

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002019

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่