น้ำตกห้วยโรง - แพร่

น้ำตกห้วยโรง - แพร่

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 653027.671043, Y 2039732.041510 ละติจูด 18.442289, ลองจิจูด 100.449062 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวนรุกขชาติห้วยโรง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีชั้นน้ำตก 2 ชั้น สูงประมาณ 15 เมตร สายน้ำตก ลงมาบนโขดหิน มีแอ่งน้ำรองรับ สภาพโดยรอบเป็นสวนรุกขชาติห้วยโรง ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ น้ำตกมีลักษณะเฉพาะเป็นหน้าผากว้าง มีระดับความสูงประมาณ 355 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเป็นที่ราบลาดเอียง น้ำ น้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปี ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ พื้นที่รอบน้ำตกเนื่องจากเป็นพื้นที่ของสวนรุกชาติห้วยโรง จึงค่อนข้างมีการดูแลรักษาเป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น สัก มะค่าโมง ยมหอม ยมหิน เติม ดีหมีมะซาง จำปีป่า ยาง แดง เป็นต้น สัตว์ป่า นก แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู อีเห็น เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 09:46:13

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002020

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่