น้ำตกผาเสื่อ - แม่ฮ่องสอน

น้ำตกผาเสื่อ - แม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 390675.374744, Y 2155567.816140 ละติจูด 19.491716, ลองจิจูด 97.958232 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่สะงาในพม่าไหลผ่านโขดหินใหญ่มี 6 ชั้น ชั้นบนสุดอยู่ในป่าลึกใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลเต็มหน้าผากว้างกว่า 15 เมตร น้ำตกลงมากระทบแผ่นหินกระเด็นเป็นฝอยสวยงาม และสองข้างน้ำตกมีแผ่นหินลักษณะคล้ายเสื่อปูลาดอยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณโดยรอบน้ำตกเป็นป่าทึบที่มีความชุ่มชื้น ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ น้ำตกผาเสื่อตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดเขาที่ระดับความสูงประมาณ 410 เมตรจากระดับน้ำทะเล ล้อมรอบพื้นที่ด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน ลักษณะเป็นร่องเขาแคบเนื่องจากสันเขาที่ล้อมสองด้านนั้นมีลักษณะแคบเข้าหากัน ซึ่งตัวน้ำตกมีลักษณะเป็นหน้าผาชัน น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณในพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่สำคัญ เช่น ตะแบก มะค่าโมง ประดู่ แดง ไทร และงิ้วป่า เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นได้ในพื้นที่ เช่น หมูป่า กระต่ายป่า และนกหลากหลายชนิด เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 10:13:37

  • ผู้เข้าชม : 1 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002023

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่