น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำไส) - ระยอง

น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำไส) - ระยอง

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.น้ำเป็น อ.แกลง จ.ระยอง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 797756.841925, Y 1429719.151540 ละติจูด 12.918512, ลองจิจูด 101.743943 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกเขาชะเมามีต้นกำเนิดมาจากยอดเขาชะเมา ไหลลงมาเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็นธารน้ำใส รองรับน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลเป็นลำดับชั้นทั้งหมดรวม 8 ชั้น ได้แก่ วังหนึ่ง ลักษณะเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่คล้ายกับแก่งในลำธาร มีแอ่งน้ำตามจุดต่างๆวังมัจฉา มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่และลึก ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของเหล่าปลาพลวงจำนวนมาก บริเวณด้านเหนือของแอ่งมีชั้นน้ำตกที่สวยงามไหลลดหลั่นกันลงมา วังมรกต มีแอ่งน้ำใสสีเขียวมรกตเหมือนกับสระว่ายน้ำธรรมชาติ ด้านล้างมีโขดหินขนาดใหญ่ลาดเอียงลงไปสู่แอ่งน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปเล่น วังไทรงาม มีแอ่งน้ำลึกที่มีต้นไทรขึ้นอยู่โดยรอบเป็นจำนวนมาก ผากล้วยไม้ ในช่วงต้นปีจะมีกล้วยไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่บนผาน้ำตก ออกดอกหลากสีสรรให้ได้ชม ช่องแคบ ชั้นนี้มีลักษณะของสายน้ำที่ไหลมาตามซอกหินเป็นชั้นๆ ในระยะทางยาว น้ำตกหกสายชั้นนี้มีความสูงกว่า 7 เมตร ชั้นนี้สวยงามที่สุด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะเห็นน้ำไหลลงมาเป็นสายถึง 6 สาย สวยงามมาก และจะมีแอ่งน้ำใสเย็นฉ่ำให้ได้ลงเล่น และผาสูง ชั้นสุดท้าย จุดสูงสุดของน้ำตก ห่างจากชั้น 7 ถึง 1 กิโลเมตร ทางเดินค่อนข้างลำบาก เมื่อมาถึงจะพบกับสายน้ำที่ไหลบ่าลงมาจากหน้าผาสูงแตกเป็นละอองปกคลุมไปทั่ว ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินยุคเพอร์เมียนลักษณะเป็นหินปูน ลักษณะภูมิประเทศ อยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน ตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 380 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โอบล้อมไปด้วย ภูเขาลูกโดด จึงเหมือนกับอยู่ลึกในพื้นที่ที่เป็นหุบเขา ตัวพื้นที่น้ำตกมีความลาดชันลงมาตามแนวลาดเขา น้ำ มีปริมาณน้ำมากในฤดูฝน ขยะ พบขยะตามเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้มากในบริเวณน้ำตก เช่น ต้นไทร และที่สำคัญยังมีต้นยางกล่องยักษ์ซึ่งเป็นต้นยางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยอง สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สำคัญ และพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ คือ ปลาพลวง ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อาศัยอยู่ชุกชุม นอกจากนี้ยังมีนกชนิดต่างๆ และผีเสื้อที่สามารถพบเห็นในพื้นที่อีกด้วย ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 10:28:40

  • ผู้เข้าชม : 5 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002027

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่