น้ำตกธรรมรส - ระยอง

น้ำตกธรรมรส - ระยอง

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 763233.493964, Y 1438855.930560 ละติจูด 13.004207, ลองจิจูด 101.426811 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักสงฆ์น้ำตกธรรมรส สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่อยู่ในสำนักสงฒ์น้ำตกธรรมรส มี 2 ชั้น บริเวณรอบน้ำตกมีสิ่งก่อสร้างทางศาสนาจำนวนมากจนทำให้สูญเสียสภาพธรรมชาติ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเพื่อปฏิบัติธรรมในสำนักสงฆ์มากกว่าที่จะมาเที่ยวชมน้ำตก ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณน้ำตกค่อนข้างลาดชันแต่ไม่สูงมาก ส่วนพื้นที่ด้านล่างน้ำตกเป็นที่ราบ น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน ขยะ พบเห็นขยะบริเวณน้ำตกเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ เป็นกลุ่มป่าขนาดเล็กรอบน้ำตก พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นพืชในท้องถิ่น สัตว์ป่า สัตว์ขนาดเล็ก เช่น นก กระรอก เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้มาปฏิบัติธรรมและการศึกษาวิจัยในท้องถิ่น สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 10:38:04

  • ผู้เข้าชม : 3 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002028

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่