น้ำตกเจ็ดสีภูวัว - บิงกาฬ

น้ำตกเจ็ดสีภูวัว - บิงกาฬ

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 388896.765888, Y 2008204.581060 ละติจูด 18.159997, ลองจิจูด 103.949592 หน่วยงานที่รับผิดชอบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกเจ็ดสีเป็นน้ำตกที่สวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน มี 4 ชั้นเกิดจากธารน้ำของห้วยกะอามไหลมาตามหน้าผาหินทรายสูงและแผ่กว้างเป็นทางยาว สายน้ำตกกระทบหินเบื้องล่างเกิดเป็นละอองไอน้ำยามเมื่อกระทบกับแสงแดดทำให้เกิดสีต่างๆ ขึ้น จึงเรียกว่า น้ำตกเจ็ดสี ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 150-300 เมตร บริเวณน้ำตกมีแนวสันเขาเป็นผาหินกับลานหินที่มีทางยาว 3 – 5 กิโลเมตร น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ปริมาณน้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางบ้างเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง ป่าทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ กระจัดกระจายทั่วไป พันธุ์ไม้สำคัญที่พบ คือ ไม้ยาง ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน พยุง มะค่าโมง กะบาก ไม้ก่อ ส่วนไม้พื้นล่างเป็นไม้จำพวกหวาย ปาล์ม และไม้ไผ่ สัตว์ป่า สัตว์ป่า ได้แก่ ช้างป่า กระจก หมูป่า อีเห็น ลิง เก้ง นกชนิดต่าง ๆ ค้างคาว ไก่ป่า และไก่ฟ้า เป็นต้น สำหรับสัตว์ที่มีลักษณะเด่นในพื้นที่ได้แก่ ช้าง เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 10:43:42

  • ผู้เข้าชม : 1 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002029

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่