น้ำตกวังก้านเหลือง - ลพบุรี

น้ำตกวังก้านเหลือง - ลพบุรี

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 726975.248092, Y 1671861.175190 ละติจูด 15.112510, ลองจิจูด 101.111943 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มาก มีน้ำไหลตลอดปี มีลักษณะพิเศษคือ มีต้นน้ำเป็นตาน้ำขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินแทนที่จะมีต้นน้ำอยู่บนภูเขาสูง ธารน้ำตกจะไหลเลาะมาตามที่ลาด ตกปะทะหินผาเป็นชั้นๆ นับ 10 ชั้น และไหลลงไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก บริเวณน้ำตกมีต้นไม้ร่มรื่น แต่ละชั้นจะมีแอ่งรับน้ำเหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินปูน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ อยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเนิน ตัวน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 80 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปี แต่มีน้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ เนื่องจากตั้งอยู่ภายในสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง จึงมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดปรากฎในพื้นที่ สัตว์ป่า เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบที่โอบล้อมด้วยพื้นที่เกษตรกรรม สัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้เป็นเป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู ชนิดต่างๆ รวมถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และผีเสื้อ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 10:46:59

  • ผู้เข้าชม : 2 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002030

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่