น้ำตกแจ้ซ้อน - ลำปาง

น้ำตกแจ้ซ้อน - ลำปาง

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 549179.022846, Y 2083414.625120 ละติจูด 18.842042, ลองจิจูด 99.466817 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่เกิดจากการไหลของน้ำจากลำห้วยแม่มอญ ไหลผ่านภูมิประเทศที่มีระดับความสูงแตกต่างกัน เป็นเป็นน้ำตกแจ้ซ้อนที่มีความสวยงามประกอบด้วยชั้นน้ำตกจำนวน 6 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี มีแอ่งน้ำรองรับตลอดสาย รวมระยะทางประมาณ 180 เมตร มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกแจ้ซ้อน-น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินหินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นน้ำตกที่ไหลออกมาจากหุบเขาที่มีความลาดชันสูง อยู่ที่ระดับความสูง 540 เมตรจากระดับน้ำ ทะเลปานกลาง และลาดเป็นที่ราบเชิงเขาบริเวณท้ายน้ำ น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ขยะ มีการทิ้งขยะบริเวณใกล้น้ำตก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ เป็นสังคมพืชป่าเบญจพรรณ กระจายตามสันเขาและ หุบเขา พันธุ์ไม้เด่นที่พบส่วนใหญ่ประกอบด้วย สัก แดง ประดู่ แสมสาร กระบก กว้าว เก็ดแดง ติ้ว ซ้อ ปอกระสา เป็นต้น จะพบไผ่กระจายอยู่ทั่วไป เช่น ไผ่ซางนวล ไผ่ไร่ ไผ่หอบ พืชพื้นล่างและพืชอิงอาศัยที่พบมีกล้วยนวล กระชาย เล็บเหยี่ยว กะลังตังช้าง เครือออน เป็นต้น สัตว์ป่า เนื่องจากสภาพป่าที่สมบูรณ์ และปะปนกันหลายชนิดทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด สัตว์ป่าที่พบเห็นไดภายในพื้นที่น้ำตกแจ้ซ้อน และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เก้ง กวางป่า เลียงผา ชะนีมือขาว ลิงลม เม่น หมูหริ่ง ชะมด พังพอน กระแต เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 10:51:35

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002031

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่