น้ำตกวังแก้ว - ลำปาง

น้ำตกวังแก้ว - ลำปาง

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 569889.543048, Y 2135948.376840 ละติจูด 19.316193, ลองจิจูด 99.665289 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตก 11 ชั้น เกิดจากการทับถมของหินปูนที่ละลายปนมากับน้ำ ชั้นบนมีถ้ำขนาดใหญ่มีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า และสามารถมองเห็น กว๊านพะเยา บริเวณน้ำตกชั้นแรกมีความสวยงามมาก ทุกชั้นมีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินปูน ลักษณะภูมิประเทศ เกิดจากการมีเชิงเขาขนาบข้าง กลายเป็นหุบเขา น้ำตกวังแก้วมีลักษณะเกิดจากช่วงแคบของหุบเขา ที่ลาดเทมาทางทิศตะวันออก มีระดับความสูงประมาณ 500 – 400 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ขยะ ไม่พบเห็นขยะ ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ บริเวณน้ำตก ประกอบด้วยพืชพรรณในป่าเบญจพรรณ เช่น สัก เสลา อินทนิล มะกอกป่า เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ที่อาจพบเห็นในพื้นที่น้ำตกวังแก้ง เช่น กระต่ายป่า กระรอกบิน ตะกวด เป็นต้น รวมทั้งนกหลายชนิด เช่น นกปีกลายสก็อต นกกางเขนหัวขาวท้ายแดง เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่.


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 10:55:35

  • ผู้เข้าชม : 1 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002032

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่