น้ำตกแม่ก้อ (ก้อหลวง) - ลำพูน

น้ำตกแม่ก้อ (ก้อหลวง) - ลำพูน

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 480640.358661, Y 1944123.643790 ละติจูด 17.583570, ลองจิจูด 98.817549 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกหินปูนที่ไหลมาจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อ ดอยก้อหลวง ไหลผ่านหินดินดานเทาดำ และหินทรายของหน้าผาที่สูงต่างระดับลดหลั่นกันทั้งหมด 7 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามตาม ธรรมชาติ มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่สีเขียวมรกต ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินปูน ลักษณะภูมิประเทศ น้ำตกแม่ก้อ อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 440-500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ลักษณะพื้นที่ลาดเทตามเชิงเขา ขนาบด้วยสันเขาทั้งสองข้าง น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี ขยะ พบเห็นขยะเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณเป็นพันธุ์ไม้ของชนิดป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่สำคัญได้แก่ สัก แดง กระพี้เขาควาย มะกอกเกลื้อน กระพี้จั่น ประดู่ ตะคร้อ เก็ดแดง ตีนนก เป็นต้น พืชพื้นล่างได้แก่ เสี้ยวป่า เป้ง กวาวเครือ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในเขตของป่าที่มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ ที่อาจพบเห็นได้ เช่น กระต่ายป่า เก้ง กวางป่า ไก่ป่า นกกระทาทุ่ง นกคุ่ม เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 11:01:58

  • ผู้เข้าชม : 2 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002033

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่