น้ำตกห้วยจันทร์ - ศรีสะเกษ

น้ำตกห้วยจันทร์ - ศรีสะเกษ

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุญหาญ จ.ศรีสะเกษ ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 430780.850821, Y 1606664.221220 ละติจูด 14.532024, ลองจิจูด 104.357533 หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจันทร์ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีลักษณะเป็นลำธารสายกว้างไหลลดหลั่นมาตามชั้นหิน สามารถลงเล่นน้ำได้ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณที่สูงและเทือกเขา บริเวณขอบด้านทิศใต้เป็นเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นแบบเขาอีโต้ น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ป่าแดงหรือป่าโคก ป่าแพะหรือป่าเต็มรัง มีลักษณะโปร่ง ค่อนข้างเป็นทุ่งหญ้า มีต้นไม้ขึ้นห่าง ๆ กัน พืชธรรมชาติ ได้แก่ หญ้าคา ไม้ไผ่ หญ้าเพ็ก ไม้สกุลยาง พลวง เหียง สะแบง เต็ง รัง มะค่าโมง มะค่าแต้ ต้นน้ำเกลี้ยง กระบก และตะเคียน เป็นต้น และป่าเบญจพรรณ ได้แก่ ไผ่ป่า ไม้รวก สีเสียด ตะเคียนหมู ราชพฤกษ์ รกฟ้า เสลา ประดู่ ชิงชัน มะค่าโมง พะยูงแกลบ มะเกลือ ก้านเหลือง ยางเสี้ยน และตะแบกใหญ่ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าจำนวนมากในพื้นที่นี้จัดเป็นสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น กูปรี หรือโคไพร หรือ วัวป่า เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 11:08:39

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002035

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่