น้ำตกตาดโตน - สกลนคร

น้ำตกตาดโตน - สกลนคร

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 395580.303150, Y 1893979.674530 ละติจูด 17.128010, ลองจิจูด 104.018382 หน่วยงานที่รับผิดชอบ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ขนาดความสูงประมาณ 3 เมตร ตั้งอยู่ภายในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ในปัจจุบันไม่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวน้ำตกมีแต่เข้าไปชมทัศนียภาพบริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินดินดาน ลักษณะภูมิประเทศ น้ำตกตั้งอยู่กลางพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ต้นน้ำ มาจากบนภูเขาเขียวเทือกเขาภูพาน น้ำ มีน้ำไหลน้อยตลอดปี ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ รอบบริเวณน้ำตกเป็นป่าดิบแล้งผสมป่าเต็งรัง และสวนไม้ดอกไม้ประดับของพระตำหนักภูพาน ราชนิเวศน์ สัตว์ป่า พบเห็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น นกชนิดต่างๆ กระรอก ผีเสื้อ และงู เป็นต้น ปัจจุบันน้ำตกถูกทิ้งร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวแล้ว มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ด้านบนน้ำตก - - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับสูง ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก ปัจจุบันน้ำตกถูกทิ้งร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวแล้ว สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 11:16:18

  • ผู้เข้าชม : 1 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002037

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่