น้ำตกมวกเหล็ก - สระบุรี

น้ำตกมวกเหล็ก - สระบุรี

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 737155.718939, Y 1619809.854650 ละติจูด 14.641343, ลองจิจูด 101.201843 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวนรุกขชาติมวกเหล็ก สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงาม เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 5 เมตร มีลักษณะเป็นชั้นหินลดหลั่นกันไม่สูงมากนัก ด้านบนของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ธารน้ำตกไหลตามชั้นหินลงมาสู่งแอ่งน้ำเบื้องล่างอีกชั้นหนึ่ง เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ มีพื้นที่ใช้นั่งข้างๆน้ำตก และโขดหินขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการนั่งปิคนิคทานอาหารริมน้ำตก ชมธรรมชาติ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ บริเวณด้านบนของน้ำตก มีเขาปางสวอง และเขาตาแป้น ทำให้เกิดเส้นทางน้ำสู่น้ำตกมวกเหล็ก น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในสวนรุกขชาติมวกเหล็กซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ยืนต้นที่สำคัญของประเทศ ทั้งพรรณไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและความสำคัญในด้านต่างๆ เช่น พรรณไม้ในวรรณคดี พรรณไม้ในพุทธประวัติ พืชสมุนไพร และพรรณไม้ที่มีคุณค่าหายากนานาชนิด สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณนี้เป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู สัตว์เลื้อยคลานในท้องถิ่น และนกชนิดต่างๆ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 11:34:03

  • ผู้เข้าชม : 2 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002042

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่