น้ำตกเจ็ดสาวน้อย - สระบุรี

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย - สระบุรี

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 735857.638396, Y 1629051.429600 ละติจูด 14.724953, ลองจิจูด 101.190628 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก เนื่องจากเป็นน้ำตกที่เกิดจากทางน้ำไหลผ่านบ้านเจ็ดสาวน้อย และมี 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงตั้งแต่ 2-4เมตร ความกว้างของน้ำตกประมาณ 20 เมตร ซึ่งระยะทางจากชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 7 มีความยาวรวมทั้งสิ้น 490 เมตร ชั้นที่สวยงามที่สุดคือชั้นที่ 4 มีความสูง 4 เมตร เนื่องจากความสูงของแต่ละชั้นไม่สูงและอยู่ห่างกันไม่ไกลนัก ทำให้ตัวน้ำตกมีลักษณะคล้ายแก่งขนาดใหญ่น้ำที่ไหลผ่านชั้นหิน มีลักษณะเป็นม่านน้ำ สวยงามโดยน้ำตกแต่ละชั้นมีแอ่งน้ำรองรับเหมาะแก่การเล่นน้ำ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย หินดินดาน หินเชิร์ต หินปูนแทรกสลับกัน ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบ ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งมีหน้าดินตื้น ซึ่งที่ตั้งของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเป็นพื้นที่ราบลาดชันเล็กน้อย ระหว่างเนินเขาทั้งสองข้าง ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 180 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ โสกน้ำ ไคร้ย้อย มะแฟน ยางนา ประดู่ป่า สำโรง โมกหลวง และตีนนก เป็นต้น และพืชน้ำ เช่น ธูปฤาษี เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สามารถพบได้ เช่น อ้น กระต่ายป่า กระรอกหลากสี หนูพุกใหญ่ และหนูท้องขาว เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 11:37:18

  • ผู้เข้าชม : 5 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002043

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่