น้ำตกสายรุ้ง - สุโขทัย

น้ำตกสายรุ้ง - สุโขทัย

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 567938.323659, Y 1861107.153240 ละติจูด 16.832248, ลองจิจูด 99.637683 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกขนาดเล็กที่สูงชันกว่า 100 เมตร ไหลจากเขา 4 ชั้น เกิดจากต้นน้ำบริเวณเขาเจดีย์เป็นแอ่งท้องกระทะไหลลงมาเป็นลำธารคลองไผ่นาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่มาของชื่อน้ำตกสายรุ้งเพราะเมื่อน้ำกระเซ็นออกมาจะสะท้อนแสงกับแสงอาทิตย์เป็นสีรุ้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเห็นสายรุ้งในช่วงเช้า และในฤดูฝนจะเห็นในช่วงบ่าย ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินตะกอนน้ำพา แทรกด้วยแนวหินตะกอนตะพัก ลักษณะภูมิประเทศ เกิดจากต้นน้ำบริเวณเขาเจดีย์เป็นแอ่งท้องกระทะไหลลงมาเป็นลำธารคลองไผ่นาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 190 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง ลักษณะเป็นหน้าผาหินที่เป็นหุบเขาเชื่อมระหว่างสันเขาทั้งสองด้าน เป็นชั้นหินสลับซับซ้อน น้ำ มีน้ำเฉพาะฤดูฝน ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ลักษณะที่พบเป็นป่าเบญจพรรณ ที่พบส่วนใหญ่จะอยู่ตามร่องห้วยและหุบเขาที่ชื้นปานกลาง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เปล้าหลวง ตีนนก เครือออน อุโลก ตะแบกเปลือกบาง แดง ตะคร้อ ปอยาบ แคทรายงิ้วป่า เค็ด ไผ่ไร่ และไผ่ซางนวล เป็นต้น พืชพื้นล่างที่พบมากได้แก่ หวายขม กระทือ มะแฮะนก และเขิงแข้งม้า เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นในพื้นที่บริเวณน้ำตกสายรุ้ง เช่น เก้ง หมูป่า ลิงกัง อีเห็นเครือ ค้างคาวขอบหูกลาง กระรอกหลากสี กระจ้อน นกเขียวก้านตองหน้าผาก สีทอง นกแซงแซวหางปลา และนกจับแมลงจุกดำ เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 11:40:03

  • ผู้เข้าชม : 3 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002044

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่