น้ำตกตาดดาว - สุโขทัย

น้ำตกตาดดาว - สุโขทัย

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 549215.742378, Y 1942127.967200 ละติจูด 17.565072, ลองจิจูด 99.463774 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามขนาดใหญ่สูง 70 เมตร ไหลลงมาจากโขดหิน สูง กระเซ็นสะท้อนแสงแดดระยิบระยับคล้ายประกายดาว ต้นน้ำเกิดจากลำห้วยแม่ท่าแพไหลตกลงมาจากหน้าผากว้างในลักษณะ 2 สาย มีแอ่งน้ำขนาดเล็กด้านหน้าลงเล่นน้ำได้ และตลอดเส้นทางการเดินทาง สามารถที่จะเดินชมสภาพป่าธรรมชาติอื่นๆ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยกลุ่มหินงาว ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในแนวเขาสลับซับซ้อนทีมีความสูงจากระดับน้ำ ทะเลประมาณ 499-675 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง โดยตัวที่ตั้งน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี ขยะ พบเห็นขยะในพื้นที่เล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ พบมากในที่ลาดชัน ลาดเขา ริมห้วย พันธุ์ไม้ที่พบมากได้แก่ กระเบา สัก คอแลน ชมพู่ป่า แดง มะค่าโมง ไผ่เฮียะ เป็นต้น และป่าดิบเขาพบมากในที่ลาดชัน ลาดเขา ริมห้วย พันธุ์ไม้ที่พบมากได้แก่ กระเบา สัก คอแลน ชมพู่ป่า แดง มะค่าโมง ไผ่เฮียะ เป็นต้น สัตว์ป่า เนื่องจากมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ ที่สามารถพบเห็น ได้แก่ หมูป่า อีเห็นข้างลาย กระรอกหลากสี กระแตเหนือ ค้างคาว เหยี่ยว นกเขาใหญ่ และนกจาบคาหัวสีส้ม เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 11:43:22

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002045

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่