น้ำตกหินลาด - สุราษฎร์ธานี

น้ำตกหินลาด - สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 606077.200950, Y 1052625.256340 ละติจูด 9.521217, ลองจิจูด 99.966472 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกที่สายน้ำไหลจากเขาผ่านโขดหินน้อยใหญ่ในลำธารลดหลั่นกันลงมา บางช่วงผ่านที่ลาดชันมากเกิดเป็นแอ่งน้ำสามารถเล่นได้ ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่บนเกาะสมุยซึ่งมีโครงสร้างต่อเนื่องจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ดอนสูงที่ลาดลงสู่ชายฝั่ง น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางปริมาณค่อนข้างมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ เดิมเป็นสภาพป่าดิบชื้น แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นสวนมะพร้าวและสวนผลไม้เป็นสวนใหญ่ ทำให้สภาพป่าดังเดิมเหลืออยู่น้อยมาก โดยหลงเหลืออยู่ตามภูเขาสูง หน้าผาที่ลาดชันมากๆ สัตว์ป่า จำนวนและชนิดลดลงไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะการแผ้วถางป่าธรรมชาติ การใช้ที่ดินทำการเพาะปลูก และการพัฒนาบริการทางการท่องเที่ยว ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 11:47:01

  • ผู้เข้าชม : 3 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002046

แสดงความคิดเห็น


แนะนำร้านส้มตำเจ๊น้อง #ตำทอดอร่อยมาก

Sriharoot โพสเมื่อ 3 ปี

สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่