น้ำตกหน้าเมือง - สุราษฎร์ธานี

น้ำตกหน้าเมือง - สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 608019.513235, Y 1046554.317170 ละติจูด 9.466265, ลองจิจูด 99.984010 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย สถานภาพ ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกเกิดมาจากภูเขาใหญ่ใจกลางเกาะไหลผ่านสวนมะพร้าว ตกจากหน้าผาสูง 30-40 เมตร กว้าง 20 เมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาทอดพระเนตรน้ำตกแห่งนี้แล้ว ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่บนเกาะสมุยซึ่งมีโครงสร้างต่อเนื่องจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ดอนสูงที่ลาดลงสู่ชายฝั่ง น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำน้อยในฤดูแล้ง ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางปริมาณค่อนข้างมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ เดิมเป็นสภาพป่าดิบชื้น แต่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นสวนมะพร้าวและสวนผลไม้เกือบที้งพื้นที่ ทำให้ไม่เหลือสภาพป่าดังเดิมหรือเหลือน้อยมาก สัตว์ป่า จำนวนและชนิดลดลงไปเรื่อย ๆ ที่พบเห็นเป็นสัตว์ ขนาดเล็ก เช่น งู นก และผีเสื้อ เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 11:51:30

  • ผู้เข้าชม : 1 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002047

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่