น้ำตกแพง - สุราษฎร์ธานี

น้ำตกแพง - สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

ตั้งตามการปกครอง ต.เกาะพงัน อ.เกาะพงัน จ.สุราษฏร์ธานี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 611235.978683, Y 1076310.586160 ละติจูด 9.735278, ลองจิจูด 100.014108 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพงัน สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกแพงเป็นน้ำตกที่มีตวามสวยงาม มีหลายชั้น เช่น แพงน้อย ธารน้ำรัก ทางสองแพร่ง ธารกล้วยไม้ ในฤดูฝนจะมีน้ำไหลลงมาจากหน้าผา ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ มีที่ราบตามหุบเขาและบริเวณอ่าวต่างๆ รอบเกาะ โดยมียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาหรา เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของเกาะพะงัน น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ฤดูแล้งน้ำน้อย ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ พันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น ได้แก่ ยาง ยูง ตะเคียน กระท้อน ขนุนปาน จิกเขา ตำสา นาคบุตร พิกุลป่า หว้า เหรียง และหลาวชะโอน เป็นต้น ป่าดิบแล้งพบขึ้นปกคลุมตามไหล่เขา ตามร่องน้ำที่เป็นเขาหินเป็นส่วนประกอบด้วยไม้ที่มีขนาดเล็ก ลำต้นไม่สูงมากนัก พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ พลองใบใหญ่ รังเขา หัวค่าง เกด พลองตาเป็ด พลองกินลูก เจียด ชมัง หลงใหล ข่อยหนาม ตังหน มังตาล ยมหิน และยอป่า เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าจำแนกเป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ กวางป่า หมูป่า ลิง ค่าง พญากระรอก กระแต อีเห็น ชะมด และหนูชนิดต่างๆ นก ได้แก่ เหยี่ยวรุ้ง นกออก นกเอี้ยง นกขุนทอง อีกา นกดุเหว่า นกกวัก นกกระปูดใหญ่ นกกะเต็น นกกางเขนดง นกกางเขนบ้าน นกเขา นกเขาเขียว และนกปรอดคอลาย เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่า ตะพาบน้ำ กิ้งก่า ตุ๊กแก แย้ จิ้งเหลน ตะกวด งูเห่า งูจงอาง งูเขียว และงูเหลือม เป็นต้น สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ได้แก่ กบ และเขียดชนิดต่างๆ และปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ประกอบด้วย ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ กุ้ง และปูน้ำตก เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 12:01:00

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002050

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่