น้ำตกธารทอง - หนองคาย

น้ำตกธารทอง - หนองคาย

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 221204.845116, Y 1995377.276820 ละติจูด 18.028995, ลองจิจูด 102.366768 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกมีลักษณะเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหิน มีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้ ก่อนจะลดระดับเกิดเป็นชั้นน้ำตกเล็ก ๆ เป็นระยะลดหลั่นกันไปประมาณ 30 เมตรและไหลลงสู่ลำน้ำโขงในที่สุด ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินดินดานและหินทราย ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเชิงเขา มีลำห้วยไซงัวไหลผ่านเป็นลำธารน้ำตกธารทองแล้วไหลลงแม่น้ำโขง น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางจำนวนมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ รอบน้ำตกเป็นสวนรุกขชาติมีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้เด่นขนาดไม่ใหญ่นัก ได้แก่ กระบก ตะแบก มะพอก และประดู่ป่า เป็นต้น และมีป่าไผ่ขึ้นทดแทนป่าเดิม สัตว์ป่า สัตว์ท้องถิ่นขนาดเล้ก เช่น นก กิ้งก่า หนู และงู เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 12:03:49

  • ผู้เข้าชม : 0 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002051

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่