น้ำตกเฒ่าโต้ - หนองบัวลำภู

น้ำตกเฒ่าโต้ - หนองบัวลำภู

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 229884.516965, Y 1906811.570360 ละติจูด 17.230344, ลองจิจูด 102.459919 หน่วยงานที่รับผิดชอบ วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกขนาดเล็ก มีโขดหินที่มีรูปร่างลักษณะที่หลากหลายแปลกตาในบริเวณใกล้เคียงมีศาลเจ้า “ปู่หลุบ” ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวหนองบัวลำภูและผู้ที่เดินทางผ่านไป ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ ต้นน้ำของน้ำตกเป้นภูเขาสูงไหลลงสู่พื้นที่ราบตอนล่างของน้ำตก น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางจำนวนมาก ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นพืชท้องถิ่น ในฤดูฝนมีความร่มรื่นไปด้วยป่าไม้นานาพรรณ สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบเห็นเป็นสัตว์ท้องถิ่นขนาดเล็ก เช่น นกชนิดต่างๆ กิ้งก่า และงู เป้นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 12:10:10

  • ผู้เข้าชม : 1 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002053

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่