น้ำตกยูงทอง - อุดรธานี

น้ำตกยูงทอง - อุดรธานี

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.นายูง อ.น้ำโสม จ.อุดรธธานี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 209504.459601, Y 1984085.122340 ละติจูด 17.925512, ลองจิจูด 102.257923 หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกตั้งอยู่บนสันเขาภูพานและภูย่าอู ไหลลงมาจากหน้าผากว้างและมีความสวยงามมาก เส้นทางเดินไปน้ำตกเป็นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติของพืชสมุนไพร ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ทางตอนเหนือเป็นหน้าผาสูงชัน มีโขดหินสลับซับซ้อน ทางตอนกลางของพื้นที่เป็นยอดเขาสูงชัน มีน้ำซับไหลตลอดปี น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ สภาพป่าโดยทั่วไป เป็นป่าเต็งรังกระจายตามเชิงเขาและสันเขา พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง เหียง และพลวง เป็นต้น มีไม้พื้นล่างได้แก่ หญ้าเพ็ก และกระเจียว ส่วนบริเวณตามหุบเขาเป็นป่าเบญจพรรณ พันธ์ไม้ที่พบได้แก่ ชิงชัน ประดู่ แดง มะค่าแต้ และไผ่ชนิดต่างๆ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบได้แก่ เลียงผา เก้ง อีเห็น ชะมด ชะนี ลิง ค่าง หมูป่า กระจง กระรอก ตะกวด งู และนกชนิดต่างๆ ส่วนสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น กวาง เสือ ช้าง และหมีควาย ถูกล่าหมดไปแล้ว ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 12:13:36

  • ผู้เข้าชม : 1 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002054

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่