น้ำตกหินลาด (ไซเบอร์) - อุทัยธานี

น้ำตกหินลาด (ไซเบอร์) - อุทัยธานี

รายละเอียด

ที่ตั้งตามการปกครอง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ พิกัด UTM (WGS 1984) X 545399.771121, Y 1692187.886710 ละติจูด 15.305749, ลองจิจูด 99.422898 หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สถานภาพ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกนี้เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลมาจากภูเขาสูง ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าห้วยขาแข้ง ทำให้เกิดน้ำตกขึ้นเป็นระยะ ๆ หลายชั้น น้ำตกส่วนที่อยู่ตอนบนเรียกว่าน้ำตกล่อยจ้อย บางแห่งตกจากที่สูงปะทะกับก้อนหินใหญ่ เรียกว่า น้ำตกหินลาด ข้างล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่รับน้ำตกที่ตกลงมาไม่ขาดสาย บางแห่งไหลซอกซอนไปตามเกาะแก่งหินลงสู่เบื้องล่าง เป็นทางยาวสูงต่ำหลายชั้นสวยงามมาก บริเวณโดยรอบเป็นป่าหวายและมีต้นไม่ร่มรื่น ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินยุคไทรแอสซิก มีลักษณะเป็นหินแกรนิต ลักษณะ ภูมิประเทศ อยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน สายน้ำไหลตามร่องเขาของเขาใหญ่ลาดมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 360 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเป็นแนวหินเป็นชั้นๆ ลาดมาตามลาดเขา น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ พืชพรรณ ป่าไม้ในบริเวณนี้มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ สัตว์ป่า เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์ผืนใหญ่ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เช่น เลียงผา เก้งหม้อ นกกระทุง นกตะกราม และตุ๊กแก เป็นต้น ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ .


ข้อมูลประกาศ

  • ผู้ลงประกาศ : Admin

  • เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000

  • อีเมล์ : create@dosee.in.th

  • วันที่ประกาศ : 2016-02-10 12:16:28

  • ผู้เข้าชม : 3 ครั้ง

  • เลขที่ประกาศ : 00000002055

แสดงความคิดเห็น


สิทธ์เมื่อเข้าสู่ระบบ

คุณต้องเข้าสู่ระบบสามารถใช้งานแสดงความคิดเห็นนี้ได้

แผนที่