แหล่งเรียนรู้ที่ใกล้

แหล่งเรียนรู้ที่ใกล้

มีลักษณะก่อเป็นศิลาแลงสมัยทวารวดี มีอายุราวราวพุทธศตวรรษที่ 11 ถึง 12
2 ปี
1
6
เป็นวัดเก่าแก่อยู่ใน ตำบลพงษ์ตึก จังหวัดราชบุรี เ สร้างขึ้น ในสมัยอยุธยาตอนปลาย
2 ปี
0
3
ก๋วยเตี๋ยวรูสมุทรสาคร
2 ปี
0
1
โบสถ์เก่า วัดบ้านยาง จังหวัดนครปฐม ปัจจุบัน วัดบ้านยาง ได้ย้ายไปอยู่อีกฟากหนึ่งของถนน เป็นโบสถ์ขนาดเล็กกว้างประมาณ 5 เมตรยาวประมาณ 8 เมตร ไม่ระบุสร้างสมัยใด
2 ปี
0
1
เป็นวัดเก่าแก่ สมัยอะไรไม่ทราบใครมีข้อมูลช่วยเพิ่มเติมด้วย
2 ปี
0
1
ศาลเจ้า
2 ปี
0
3
ตลาดนัดตอนเย็นสำหรับชุมชนวัดทองเพลง
2 ปี
0
5